Varning för risk

TÄNK PÅ ATT. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Förvaltarbloggen

What’s up with the dollar?

26 / 09 / 19 Det stora perspektivet
I närtid är det inte troligt att vi ser en större försvagning av dollarn då osäkerhet kring framförallt global handel kommer förbli hög, samtidigt som den amerikanska ekonomin fortsätter att vara relativt mer robust, vilket reflekteras i relativt högre räntor. Det är också stor efterfrågan på dollar-likviditet mot slutet av året och penningmarknaden i USD ser stram ut.
Läs mer »
Ladda fler

Prenumerera på Aktuellt från Coelis förvaltare

Hem Förvaltarbloggen