Skriv ut

Förvaltarkommentar Coeli Global Selektiv mars 2021

Avkastningen för Coeli Global Selektiv var under mars månad 4,06 procent vilket var 2,11 procent sämre än vårt jämförelseindex. Under månaden hade vi ett antal bolag som rapporterade för sista kvartalet 2020 och några exempel på bolag med riktigt bra rapporter var Magazine Luiza, Adobe och adidas. Adobe till exempel hade en vinsttillväxt på 38 procent. Våra tre bästa aktier under mars var United Health, HCA Healthcare och SIKA som alla gynnas av att vaccineringarna har kommit i gång på allvar i USA. Bolagen som hade den sämsta avkastningen under månaden var Pagseguro, Allegro och Fortnox beroende en allmän ”tech-frossa” och minskad aptit för aktier i utvecklingsländer.

Händelser och trender i marknaden – vad dominerar utvecklingen?

Under mars har uppgången i den amerikanska 10-åriga statsobligationsräntan mattats av och räntan ligger nu på en sund nivå vilket bådar gott för 2021 som ännu ett bra börsår.  Anledningen till att vi håller koll på räntenivån är för att det är en bra ”barometer” på tillväxt- och inflationsförväntningar i ekonomin. Den starka återhämtningen i världsekonomin leder däremot till flaskhalsar i den globala logistiken och många tillverkande bolag har problem med materialförsörjningen och efterfrågan på till exempel halvledare är mycket stor. I det här inlägget kan ni lära er mer om den globala halvledarindustrin.

Halvledare är inte det enda det råder brist på utan det finns också en brist på tillgängliga containrar vilket har resulterat i kraftigt stigande fraktpriser. Situationen förbättrades inte av att det 400 meter långa containerfartyget Ever Given hamnade på sned i Suezkanalen och blockade passagen i en veckas tid. Till sist är tillgången på coronavaccinet centralt för återhämtningen. Länder som ligger i framkant gällande vaccineringen är USA, Storbritannien, Israel medan Europeiska Unionen ligger klart efter. Som vanligt visar USA att de är bäst på att anpassa sin ekonomi vilket återspeglas i en högre amerikansk ränta och i en starkare amerikansk dollar.

Förändringar i portföljen med kort motivering
Under mars sålde vi av polska Allegro efter att deras huvudägare har börjat sälja av aktier innan ”lock-up”-perioden löpt ut, vilket gör att vi tar en paus i den aktien. Bland våra industriföretag gjorde vi ett byte mellan italienska Carel för att göra plats åt det lägre värderade Carrier som är verksamma inom samma bransch med luftkonditioneringar. Vår nya special situationsaktie Carrier är en avknoppning från United Technologies och intressant att notera är Carrier tidigare var största ägare i vårt Beijer Ref. Vi köpte också in oss i det lågt värderade bolaget Traton och indirekt har vi nu fått en position i Scania som fortfarande är mycket välskött och lönsamt. Det som gör Traton extra spännande som ny special situationsaktie är , förutom värderingen,  att inom kort kommer analytikerna lägga in det nya förvärvet i USA, Navistar, och bara det kommer förmodligen flytta aktiekursen plus 15–20 procent fram till sommaren. Totalt ser vi en uppsida på 50–70 procent i Traton inom 12 månader.

Fondens positionering – marknadstro framåt
Globalfonden har en bra balans mellan stabila tillväxtbolag likt Microsoft, PayPal och Adobe och billigare cykliska bolag som till exempel Traton och Carrier.  Skulle räntemarknaden få rätt i att vi kommer att få en lätt stigande inflation är aktier ett bra ställe att vara investerad eftersom bolagen kan justera sina priser uppåt.

Coeli Global Selektiv

Utveckling per andelsklass 1 mån i år 3 år Från start
Coeli Global Selektiv – R SEK 4,06% 7,08% 55,11% 148,51%
Jämförelseindex 6,17% 10,90% 47,09% 108,63%

USA

USA59.5%

Tyskland

Tyskland9.7%

Frankrike

Frankrike5.5%

Nederländerna

Nederländerna5.2%

Brasilien

Brasilien4.9%

Indien

Indien4.8%

Sverige

Sverige4.6%

Övrigt

Övrigt8.8%
0%20%40%60%80%100%

Teknik

Teknik26.5%

Konsument, stabil

Konsument, stabil21.6%

Industri

Industri17.9%

Finans

Finans14.8%

Konsument, cyklisk

Konsument, cyklisk11.2%

Fastigheter

Fastigheter5.6%

Kommunikation

Kommunikation2.4%

Övrigt

Övrigt0.1%
0%20%40%60%80%100%

 

Andreas Brock, CFA

Fondförvaltare av Coeli Global Selektiv

Henrik Milton

Fondförvaltare av Coeli Global Selektiv

Översikt
Startdatum 2014-11-28
Förvaltningsavgift 1,4 %
Prestationsbaserad avg. Ja, 10 %
Riskgrad 5 av 7
PPM-nummer 422709
Jämförelseindex MSCI AC World
NTR $ i SEK
Största innehav (%)
HCA HEALTHCARE INC 4,1%
MASTERCARD INC. SHS-A- 4,1%
FISERV INC. 4,0%
UNITEDHEALTH GROUP INC 3,8%
MARTIN MARIETTA MATERIALS INC 3,6%

Riskinformation
Historisk avkastning ska inte ses som en garanti för framtida avkastning. Pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde. Det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

 

Läs mer om Coeli Global Selektiv

VIKTIG INFORMATION. Detta material utgör inte investeringsrådgivning. En fonds historiska avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Värdet på fondandelarna kan både öka och minska och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Fondens faktablad och informationsbroschyr finns på www.coeli.se och kan även erhållas direkt från Coeli.