Tillbaka till Fonden
Månadskommentar

Skriv ut

Förvaltarkommentar Coeli Multi Asset december 2020

Coeli Multi Asset

Coeli Multi Asset är en hedgefond som har som målsättning att generera hög avkastning över tid samt att skydda portföljen i tider av börsoro. Investeringsprocessen har huvudfokus på systematiska lång/kortinvesteringar i globala aktier där syftet är att finna undervärderade kvalitetsaktier för investering samt övervärderade aktier eller aktier av låg kvalitet för blankning/kortning. Fonden investerar också en del av tillgångarna i marknadsneutrala globala makrostrategier, huvudsakligen inom aktier och räntebärande. Syftet med de globala makrostrategierna är att diversifiera fonden ytterligare samt att skydda portföljen i tider av börsoro. Investeringsprocessen resulterar i en portfölj med gynnsamma risk/avkastningsegenskaper och låg korrelation till aktie- och räntemarknaden. Investeringar görs direkt genom köp av fysiska innehav och/eller indirekt genom finansiella derivatinstrument. Fonden använder derivat i stor utsträckning.

Händelser och trender på marknaden som dominerat utvecklingen
Aktiemarknaden fortsatte att rekylera under december. Sektorrotationen som var kraftig under november avtog dock något och tillväxtaktier började att återhämta sig. MSCI World var upp cirka 4,6 procent under december och är därmed upp för året. Hedge Fund Researchs (HFR) breda hedgefondsindex var upp 2,4 procent under december och är upp cirka 6,8 procent för året. året. Coeli Multi Asset var upp 1,4 procent i december och är därmed upp 4,5 procent för året.

Förändringar i portföljen
Bruttoexponeringen har under månaden varierat mellan 10 procent och 54 procent medan nettoexponeringen har varierat mellan -6 procent och 28 procent. Under månaden köptes inte några nya aktier in i fonden.

Fondens positionering/framtidstro
Under månaden ökade fondens bruttoexponering något i jämförelse med november. Fonden var huvudsakligen marknadsneutral under december. Vår förväntan om börsen framöver är fortsatt optimism tack vare att vaccin mot covid-19 nu börjar distribueras globalt samt att USA-valet är över. Det finns dock, som vanligt, risk för ökad volatilitet exempelvis om spridningen av covid-19 ökar ytterligare i den andra vågen i kombination med problem att få ut vaccin i tillräcklig mängd kan vi få mycket negativa effekter för aktiemarknaden framöver.

Stefan Åsbrink, portföljförvaltare Coeli Multi Asset

Stefan Åsbrink

Förvaltare Coeli Multi Asset

Översikt
Startdatum 2019-12-31
Förvaltningsavgift  1,7 %
Riskgrad 5 of 7

VIKTIG INFORMATION. Detta material utgör inte investeringsrådgivning. En fonds historiska avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Värdet på fondandelarna kan både öka och minska och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Fondens faktablad och informationsbroschyr finns på www.coeli.se och kan även erhållas direkt från Coeli.