Varning för risk

TÄNK PÅ ATT. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Skriv ut

Förvaltarkommentar Coeli Private Equity 2016 AB kvartal 1, 2020

Årets inledande kvartal har minst sagt varit turbulent. Hela världens fokus har riktats mot att motverka och bekämpa en pandemi av sällan skådat slag. Hur vår marknad kommer att se ut framöver är i dagens läge endast en gissningslek.

Årsredovisningen är precis publicerad på vår hemsida och där redovisas ett resultat som är något negativt. Även om vi ser att värdeutvecklingen i några av de tidiga portföljbolagen börjar synas så ligger investeringstakten lite efter förväntad nivå, vilket gör att vi har för få bolag som idag skapar värde i portföljen. Under det första kvartalet har vi en tillökning i portföljen då svenska Litorina V investerade i restaurangkedjan Sushi Yama och kommer eventuellt investera i ytterligare ett bolag som vi inväntar ett slutgiltigt besked om.

Bland de sålda bolagen har finska Intera III sålt av en del av fastighetsförvaltningsbolaget PHM Group. Det är ett bolag som utvecklats mycket väl på kort tid och istället för att sälja av det helt har Intera valt att återinvestera en del, för att fortsätta utveckla bolaget vidare. Denna gång tillsammans med en annan för oss känd private equity-aktör, Norvestor, som blir huvudägare i bolaget.

Kvartalet har två helt olika sidor, innan och efter utbrottet av covid-19. En kort reflektion av bilden innan var att flödet av företagstransaktioner var fortsatt god och det fanns en tydlig bild i vår portfölj av välmående portföljbolag. Det har ännu varit en relativt kort tid av restriktioner och nya regler för bolag att förhålla sig till. Vi ser dock en del branscher som drabbas väldigt hårt i det omfattande arbetet med att förhindra smittspridningen, jag tänker främst på resebranschen och turistnäringen, men givetvis är många fler väldigt drabbade av det som nu händer. Transaktionsmarknaden har nu en avtagande aktivitet. Visst finns det i dagsläget en del transaktioner som fullföljs och en del nya som kommer att påbörjas. Vår bedömning är att majoriteten av transaktionerna avbryts och processer skjuts på framtiden. Våra förväntningar är därefter och en lägre aktivitet är att vänta, hur långsiktig återstår att se.

Vår portfölj består i princip uteslutande onoterade bolag. Värderingen av dessa sker inte på daglig basis vilket innebär att vi har en naturlig fördröjning i den underliggande värderingen av private equity-fonderna och dess portföljbolag, vars rapportering vanligtvis sker kvartalsvis.

Henrik Arfvidsson

Verkställande Direktör och förvaltare av Coeli Private Equity 2016.

Om Coeli Private Equity
Coeli Private Equity har sedan 2006 öppnat dörren till private equity-marknaden, tidigare en sluten värld endast avsedd för stora professionella investerare som kräver mer än den avkastnings- och riskprofil som börsen kan ge. Coeli Private Equity erbjuder sina investerare tillgång till en portfölj av de mest attraktiva nordiska private equity- fonderna.

VIKTIG INFORMATION. Detta material utgör inte investeringsrådgivning. En fonds historiska avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Värdet på fondandelarna kan både öka och minska och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Fondens faktablad och informationsbroschyr finns på www.coeli.se och kan även erhållas direkt från Coeli.