Varning för risk

TÄNK PÅ ATT. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Skriv ut

Förvaltarkommentar Coeli Private Equity 2016 AB kvartal 3, 2020

September är till ända och världen är fortfarande hårt hållen av den rådande pandemin. Det var många som i tidigt skede trodde eller snarare hoppades att det skulle vara över efter sommaren, så är inte fallet. Även om det finns olika teorier om var i pandemin vi befinner oss så är det ett konstaterande att det på inga sätt är över.

Det har inte varit några transaktioner i bolaget under det tredje kvartalet utan våra private equity-fonder och personerna bakom dessa har fortsatt att fokusera på förändringsarbeten i sina respektive portföljbolag, det är egentligen just det som är expertisen hos dessa team. Att utveckla och nå tillväxt i bolag handlar till stor del om förändringsarbeten. Visst är omständigheterna annorlunda för närvarande men det finns en stor erfarenhet och kunskap om att driva bolag under extraordinära omständigheter hos private equity-teamen, vilket vi har sätt genom snabba och flexibla angreppssätt i portföljbolagen.

Under kvartalet redovisades halvårsresultatet som var negativt om dryga fem miljoner och fick bolagets substansvärde att sjunka till 192,15kr. I det resultatet är första kvartalets underliggande rapporter värderingsunderlag, vilka generellt var negativa då nedstängningar världen över gjordes och ett större ovetande om vad som väntade fanns. Dessutom var börserna på botten omkring månadsskiftet mars/april. Det var inte så att värderingarna var felaktiga men vad vi har sett både generellt och på börserna är en snabb återhämtning. Under oktober kommer bolaget att publicera ett uppdaterat substansvärde för kvartal tre, där vi har mer aktuella underlag att tillgå.

Det finns en hel del konsumentnära portföljbolag i vår portfölj vilka har drabbats lite hårdare av pandemin och dess påföljder. Restaurangnära bolag som SushiYama och Jobeco samt mötesintensiva bolag som Psykoterapiakeskus har behövt snabba på sin digitalisering och fokuserat på till exempel take away och digitala möten.  Ändrade förutsättningar och en omställning att förhålla sig till. Vi har inga portföljbolag som hamnat i konkurs eller skrivits ned helt av pandemin. Det är som sagt för tidigt att säga vad resultatet av allt kommer att bli och det ska bli intressant att framöver se om våra portföljbolag kan ta vara på förändringarna och de möjligheter som finns.

Priset på bolagets aktier har under kvartalet pressats nedåt långt under substansvärdet. Anledningen är att det i dagsläget inte finns tillräckligt med köpare på marknaden, vilket inte är märkligt i sig då förväntan är att våra aktieägare är med på hela resan. Vi har sett rörelser som kan tyda på att små poster säljs av för att täcka till exempel avgifter hos förvaringsinstitut. Ingen hänsyn tas till likviditeten utan det säljs av bara för att det går och möjligen är aktien det enda som finns att sälja av. Det är tyvärr inte rättvisande mot bolagets substansvärde eller potentiella värde då detta bolag och struktur har en långsiktig investeringskaraktär. Med det sagt vill jag poängtera att substansvärdet skulle vara ett mer korrekt marknadsvärde om än långsiktigt.

Henrik Arfvidsson

Verkställande Direktör och förvaltare av Coeli Private Equity 2016.

Om Coeli Private Equity
Coeli Private Equity har sedan 2006 öppnat dörren till private equity-marknaden, tidigare en sluten värld endast avsedd för stora professionella investerare som kräver mer än den avkastnings- och riskprofil som börsen kan ge. Coeli Private Equity erbjuder sina investerare tillgång till en portfölj av de mest attraktiva nordiska private equity- fonderna.

VIKTIG INFORMATION. Detta material utgör inte investeringsrådgivning. En fonds historiska avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Värdet på fondandelarna kan både öka och minska och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Fondens faktablad och informationsbroschyr finns på www.coeli.se och kan även erhållas direkt från Coeli.