Skriv ut

Förvaltarkommentar Coeli Total maj 2019

Utveckling på de finansiella marknaderna under månaden

Även om vissa bolag rapporterade resultatet för det första kvartalet under maj var händelseutvecklingen på börserna totalt dominerad av det eskalerande handelskriget. Fram till och med april månad var världens börser prissatta för att den globala avmattningen skulle vara kortvarig och för att Trumps handelstullar främst var ett påtryckningsmedel som skulle öppna upp världen ännu mer efter ett nytt handelsavtal. Sedan dess har både USA och Kina höjt tullarna varsin gång. USA har svartlistat Huawei och i skrivande stund väntar omvärlden på Kinas motdrag. Trump har även hotat att införa tullar på mexikansk import om de inte kraftigt minskar antalet migranter som passerar in i USA. Att Trump använder handelsvapnet i en bredare kontext ökar oron för vad han kan göra mot Europa när det är deras tur. Eskaleringen av handelskriget riskerar att accentuera den pågående tillväxtavmattningen, vilket fick stor effekt på de finansiella marknaderna. De amerikanska och europeiska aktiemarknaderna som stigit mest hittills i år höll även mot mest i nedgången. Den svenska börsen och tillväxtmarknadsländerna utvecklades svagare även i fallande marknad. Nedgångarna som ska ses i ljuset av kraftig uppgång under årets fyra första månader var kraftig, Stockholmsbörsen (SIX PRX) sjönk med 7 procent och nedgångarna i USA och Europa slutade på 5-6 procent. De nordiska- och europeiska kreditmarknaderna vände den positiva trenden med stigande kreditspreadar under maj. Stibor 3-månader steg återigen upp till 0,0 procent under månaden. De långa statsobligationerna visade en positiv trend med fallande räntor. Den mest utmärkande var den tyska 10-åriga statsobligationen där avkastningen sjönk under nollstrecket och handlas nu till -0,2 procent.

Sett över hela månaden var kronan oförändrad mot både dollarn och euron. En intressant iakttagelse är att den svenska kronan stärktes under den senare delen av maj när oron på marknaderna tilltog. Anledningen är att det betalat sig väl för investerare att sälja kronor (som har negativ ränta) och investera i exempelvis tillväxtmarknadsvalutor som har positiv ränta. När det blir oroligt på marknaderna säljs dessa investeringar, vilket medför ett köptryck och kronan stiger. Detta är ännu en ovälkommen konsekvens av att ha negativa räntor. Sverige har varit bortskämda med att ha kronan som en krockkudde vid sämre tider. Kronan tappade ungefär halva värdet mot dollarn under finanskrisen som började 2008 vilket underlättade för svenska exportörer och begränsade BNP fallet.

Utveckling Coeli Total under månaden

Coeli Total, som är investerad till 75 procent i aktiemarknaden, höll mot börsfallet mycket väl och sjönk betydligt mindre än underliggande marknader. Utvalda globala aktier utvecklades så starkt att de steg marginellt i värde samtidigt som världsindex (MSCI ACWI) sjönk med 5,8 procent. Inte mindre än åtta av sjutton bolag stod mot börsfallet och steg i värde. Tyska fastigheter som Deutche Wohnen och Around Town, betalbolag som Global Payments och den indiska banken HDFS var några av dem. Däremot sjönk investeringarna i tillväxmarknadsländerna och Sverige i värde. Under månaden har förändringen av portföljen fortsatt och börjat direktinvestera i nordiska företagsobligationer. Precis som när Coeli Total drar nytta av Coelis interna kompetens inom globala aktier (som väljs ut av samma förvaltare som ansvarar för den topprankade Coeli Global Selektiv) väljer Coelis ränteteam (som är ansvariga för topprankade Coeli Nordisk Företagsobligationsfond och Coeli Likviditetstrategi) ut nordiska företagsobligationer för Coeli Totals räkning. Målsättningen är att både höja avkastningen och sänka kostnaderna.

Taktisk allokering Aktier

Aktievikten är fortsatt låg, konjunkturen saktar in och handelskriget förvärras. Händelser som skulle kunna få oss att köpa mer aktier är när den amerikanska centralbanken FED sänker räntan, om relationen mellan USA och Kina förbättras meningsfullt eller om aktiemarknaden faller betydligt mer och det helt enkelt blir mer attraktivt att äga aktier. Som en konsekvens av att handelskriget eskalerats har vi minskat investeringarna i tillväxtmarknadsländerna två gånger under den gångna månaden och i stället ökat investeringarna i aktiemarknaderna i Europa och USA.

Exponering
Företagsobligationer14,5
Tillväxtmarknadsaktier10
Globala aktier56
Svenska aktier10

Coeli Total I-SEK

Erik Lundkvist

Förvaltare av Coeli Total

5 bästa
TOTAL SYSTEM SERVICES INC
Aktie USA
21,07%
HDFC BANK LTD-ADR
Aktie Indien
8,52%
AAK AB
Aktie Sverige
7,42%
GLOBAL PAYMENTS INC
Aktie USA
5,67%
DEUTSCHE WOHNEN SE
Aktie Tyskland
5,07%
5 sämsta
AXOS FINANCIAL INC
Aktie USA
-16,36%
3M CO
Aktie USA
-14,80%
SWEDBANK ROBUR ACCESS ASIEN
Tillväxtmarknadsfond
-8,21%
HANDELSBANKEN EMERG MARKET IND A1
Tillväxtmarknadsfond
-7,58%
SPP SVERIGE
Sverigefond
-7,18%

VIKTIG INFORMATION. Detta material utgör inte investeringsrådgivning. En fonds historiska avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Värdet på fondandelarna kan både öka och minska och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Fondens faktablad och informationsbroschyr finns på www.coeli.se och kan även erhållas direkt från Coeli.