Skriv ut

Förvaltarkommentar Coeli Total september 2019

Utveckling på de finansiella marknaderna under månaden

September var en månad som bjöd på mycket dramatik men som även gav positiv börsavkastning. Dramatiken syntes som mest mellan sektorer när amerikanska statslåneräntor vände uppåt, vilket skapade den kraftigaste sektorrotationen sedan finanskrisen. Tidigare vinnande aktier med defensiva och räntekänsliga egenskaper fick ge plats för cykliska bolag och banker. Attacken mot saudiarabiska oljeanläggningar skapade en sällan skådad uppgång i oljepriset (20 procent under måndagen den 16 september) och den iranska inblandningen har ökat den geopolitiska oron i Mellanöstern avsevärt. Trots det föll oljepriset tillbaka som en följd av ökad konjunkturell oro. Den positiva trenden i företagsobligationsmarknaden fortsatte under september med överlag stabila kreditspreadar i Europa. Något stigande långräntor höll dock tillbaka avkastningen. I den nordiska delmarknaden var stämningsläget mycket gott med hög aktivitet i primärmarknaden där framförallt fastighetsbolag genomförde nyemissioner.

I väntan på bolagsrapporterna för det tredje kvartalet, som presenteras i oktober och november, följde den svenska aktiemarknaden i stort sett samma mönster som övriga utvecklade marknader.

Stigande amerikanska räntor fick en dramatisk effekt på aktiemarknadens sektorer, speciellt under inledningen av månaden. Cykliska sektorer som verkstad och bank avancerade när räntenivån steg medan mer defensiva sektorer föll tillbaka kraftigt. Portföljen gynnades av innehaven i till exempel Autoliv, Volvo, Investor och SEB medan AstraZeneca, AAK, Hufvudstaden och Essity rörde sig i motsatt riktning och drog ned utvecklingen. När konjunkturoron till viss del återkom under månadens andra hälft och räntorna föll tillbaka blev utvecklingen till slut mer blandad. AstraZeneca avancerade, bland annat stärkt av att cancerpreparatet Tagrisso rekommenderats som förstaval i Kina vid behandling av en viss typ av lungcancer. Mot slutet av månaden publicerades en studie som visade mycket lovande Lynparza-resultat vid behandling av äggstockscancer. Aktiemarknadens mottagande blev lite blandat eftersom en konkurrerande behandling från GSK också visade gott resultat. Sammantaget ser bedömare dock stor potential för Lynparza, vilket bör leda till framtida vinstprognosuppjusteringar.

Sämst utveckling i september hade Essity, Dometic och AAK och det var, som beskrivits ovan, mer branschtillhörighet än bolagsspecifika nyheter som styrde kursutvecklingen. Bäst utveckling under månaden hade innehaven i Autoliv, SEB och Swedish Match. Den sistnämnda positionen gynnades av spekulationer om förestående företagsaffärer i sektorn. Detta efter att diskussioner om ett samgående mellan de amerikanska tobaksjättarna Philip Morris International och Altria Group både inletts och avbrutits under perioden augusti till september. Swedish Match saknar en dominerande huvudägare och bolagets fokus på rökfria produkter skulle mycket väl kunna attrahera någon av de större aktörerna i sektorn.

Andreas Brock och Henrik Milton från vårt globalteam har haft en intensiv månad med företagsmöten i New York, Paris och Istanbul. Under september månad gynnades bank- och cykliska innehav som den indiska banken HDFC, Sandvik och det holländska kemidistributionsbolaget IMCD som är ett nytt innehav sedan augusti. Däremot utvecklades tidigare vinnare som betalbolagen Visa, Mastercard och Global Payments svagt liksom det brittiska hälsovårdsbolaget United Heath. Under månaden genomfördes förhållandevis många förändringar och den konjunkturella risken har minskats. Adidas och brasilianska PagSeguro är nya innehav medan Sandvik och Total System Services sålts av.

Ränteportföljen hade för en gångs skull ett marginellt negativt avkastningsbidrag. Mest negativ påverkan på resultatet hade kredithanteringsbolaget Intrum vars obligationer föll i värde efter att bolaget emitterat nya obligationer för att refinansiera delar av bolagets obligationslån med förfall 2022. Med refinansieringen får Intrum en jämnare förfalloprofil på sin skuldportfölj vilket är positivt, kortsiktigt leder dock det utökade utbudet av obligationer till viss kurspress.

Likaså var kursutvecklingen för obligationer från B2 Holding svag. Bolaget presenterade sin kvartalsrapport den sista augusti, innehållet i denna var till stora delar redan känt efter vinstvarningen tidigare i augusti. B2 guidar nu för en något lägre tillväxttakt och uppger att förutsättningarna för investeringar i förfallna fordringar fortsätter att förbättras.

På den positiva sidan återfanns bland annat fartygsleasingbolaget Ship Finance som under månaden fortsatte sin tillväxtresa genom investeringar i tre större tankfartyg. Bolaget gynnas vidare av stigande dayrater inom flertalet shippingsegment vilket minskar motpartsrisken och möjliggör vinstdelning från vissa av charteravtal. Även efterställda obligationer från Länsförsäkringar Bank utvecklades starkt, dock utan att några signifikanta nyheter presenterades från bolaget.

Under månaden ökades exponeringen mot Hexagon Composites. Därtill genomfördes ett byte av efterställda obligationer från Telia där fastränteobligationer i euro byttes mot en FRN (räntejusteringslån) i svenska kronor. Bytet skedde till fördelaktiga villkor med en något högre spread samtidigt som räntedurationen och förväntad löptid förkortades.

Exponering
Företagsobligationer17
Hedgefonder5
Tillväxtmarknadsaktier0
Globala aktier50
Svenska aktier25

Coeli Total I-SEK

Erik Lundkvist

Förvaltare av Coeli Total

5 bästa
AUTOLIV INC-SWED DEP RECEIPT
Aktie Sverige
13,43%
SANDVIK AB
Aktie Sverige
7,32%
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A
Aktie Sverige
7,25%
HDFC BANK LTD-ADR
Aktie Indien
6,08%
SWEDISH MATCH AB
Aktie Sverige
5,74%
5 sämsta
UNITEDHEALTH GROUP INC
Aktie USA
-6,49%
ESSITY AKTIEBOLAG-B
Aktie Sverige
-6,14%
VISA INC-CLASS A SHARES
Aktie USA
-4,66%
GLOBAL PAYMENTS INC
Aktie USA
-3,98%
DOMETIC GROUP AB
Aktie Sverige
-3,43%

VIKTIG INFORMATION. Detta material utgör inte investeringsrådgivning. En fonds historiska avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Värdet på fondandelarna kan både öka och minska och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Fondens faktablad och informationsbroschyr finns på www.coeli.se och kan även erhållas direkt från Coeli.

Erik Lundkvist

Kapitalförvaltare Strategifonder samt Coeli Balanserad

 • Har arbetat på Coeli sedan 2004
 • Mer än 15 år i branschen
 • Magisterexamen i nationalekonomi från Örebros universitet samt auktoriserad finansanalytiker, CEFA, från Handelshögskolan i Stockholm

Erik är Chief Investment Officer på Coeli och har det övergripande ansvaret för bolagets kapitalförvaltning och tillgångsallokering. Erik är även ansvarig för kapitalförvaltningen av Coelis strategiska portföljer samt för utvärderingen av nya kapitalförvaltarteam. Erik har över tio års erfarenhet av kapitalförvaltning och analys.

Mikael Petersson

Kapitalförvaltare Coeli Absolute European Equity

 • Arbetat på Coeli sedan 2018
 • Mer än 25 års erfarenhet av finansbranschen
 • BSc från Lunds Universitet

Mikael Petersson är ansvarig förvaltare för Coeli Absolute European Equity och har många års erfarenhet av fondförvaltning. Mikael har arbetat för några av de mest framgångsrika hedgefondsfirmorna i Europa såsom Lansdowne Partners och Kairos Investment Management i London. Han har även framgångsrikt varit med och startat och bedrivit egen verksamhet i Zug där Coeli var en tidig investerare.

Coelis kapitalförvaltare Hans-Henrik Skov

Hans-Henrik Skov

Kapitalförvaltare Coeli Frontier Markets

 • Har arbetat på Coeli sedan 2014
 • Mer än 12 år i branschen
 • Master of Science i finansiering från Copenhagen Business School. Har även studerat vid Lubin School of Business och California State University.

Hans-Henrik Skov är tillsammans med James Bannan ansvarig kapitalförvaltare för Coeli Frontier Markets och har förvaltat aktier i gränsmarknader sedan maj 2007. Han arbetade för Bankinvest Asset Management från maj 2007 till februari 2014, där han delade förvaltningsansvaret för Bankinvests Frontier Markets fonder. Hans-Henrik arbetade dessförinnan för Barclays Capital och JP Morgan i London. Fonden Coeli Frontier Markets vann 2018 det prestigefulla Thomson Reuters Lipper Fund Award för bästa fond i sin kategori.

Coelis kapitalförvaltare James Bannan

James Bannan

Kapitalförvaltare Coeli Frontier Markets

 • Arbetat på Coeli sedan 2014
 • Mer än 12 års erfarenhet av branschen
 • Auktoriserad revisor från Institute of Chartered Accountants, Australien

James Bannan är tillsammans med Hans-Henrik Skov ansvarig kapitalförvaltare för Coeli Frontier Markets och har investerat i gränsmarknadsländer i över 10 år. James har bland annat delat förvaltningsansvar för Bankinvest Frontier Marketsfonder tillsammans med Hans-Henrik sedan maj 2011. Dessförinnan bodde James i Ho Chi Minh City, Vietnam i 5 år och arbetade med Bankinvest Private Equity New Markets fonder. Fonderna med vintage 2006-2010 var av Prequin rankade som de som skapat högst avkastning i Asien med över 50 procent i värdestegring. Före sin tid i Vietnam, arbetade James med M&A på KPMG i Sydney och Köpenhamn, där han genomförde flera transaktioner i gränsmarknadsländer. Fonden Coeli Frontier Markets vann 2018 det prestigefulla Thomson Reuters Lipper Fund Award för bästa fond i sin kategori.

Coeli Andreas Brock

Andreas Brock, CFA

Kapitalförvaltare Coeli Global Selektiv

 • Arbetat på Coeli sedan 2014
 • Mer än 10 år i branschen
 • MBA från London Business School, kandidatexamen från Lunds Universitet och är CFA Charterholder

Andreas Brock är ansvarig förvaltare för Coeli Global Selektiv och har lång erfarenhet av både aktieanalys och förvaltning. Innan Andreas kom till Coeli ansvarade han för nordisk verkstadsanalys på Nordea. Dessförinnan arbetade han som kapitalförvaltare på Capital Group i London. Före sin tid i London, arbetade Andreas med företagsförvärv för ABB i Kina. Andreas var medlem i styrelsen för CFA Sweden 2015-2017.

Coeli Henrik Milton

Henrik Milton

Kapitalförvaltare Coeli Global Selektiv

 • Har arbetat på Coeli sedan 2016
 • Mer än 17 års erfarenhet av branschen
 • Masterexamen i Finans från Lunds Universitet

Henrik Milton är tillsammans med Andreas Brock ansvarig förvaltare för Coeli Global Selektiv. Henrik har lång erfarenhet av aktieanalys och portföljförvaltning. Han har tidigare bland annat arbetat som fondförvaltare på Capinordic Asset Management där han ansvarade för fonderna Global Opportunities och BRICA fram till och med år 2010.

Gustav Fransson

Kapitalförvaltare Coeli Likviditetsstrategi & Coeli Nordisk Företagsobligationsfond

 • Har arbetat på Coeli sedan 2009
 • Mer än 10 år i branschen
 • Civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm.

Gustav har varit verksam i finansbranschen sedan 2006 och har erfarenheter från olika roller inom kapitalförvaltning och bankverksamhet. Innan han började arbeta för Coeli 2008 var han anställd som fastighetsanalytiker på Royal Bank of Scotland, Nordic Branch.

porträttbild man

Alexander Wahlman

Senior Analytiker Coeli Likviditetsstrategi & Coeli Nordisk Företagsobligationsfond

 • Arbetat på Coeli sedan 2018
 • Arbetat i finansbranschen sedan 2014
 • MSc från Rotterdam School of Management och kandidatexamen från Mercyhurst University

Alexander Wahlman är Senior Analytiker på fonderna Coeli Likviditetstrategi och Coeli Nordisk Företagsobligationsfond. Innan Alexander kom till Coeli arbetade han för Danske Bank med företagsfinansiering och bolagsanalys.

Coeli Arne Lundberg

Arne Lundberg

Kapitalförvaltare Strategifonder samt Coeli Balanserad

 • Arbetat på Coeli sedan 2019
 • Mer än 30 års erfarenhet av branschen
 • Utbildad vid Handelshögskolan i Stockholm och är civilekonom, DHS, med inriktning mot finansiell ekonomi.

Arne Lundberg är kapitalförvaltare för Coeli Balanserad och Coelis strategifonder. Arne har 30 års erfarenhet av kapitalförvaltning med individuellt placeringsansvar inom aktie- och hedgefondsförvaltning. Han kommer senast från Söderberg & Partners och innan dess från Consortum Kapitalförvaltning. Där var Arne ansvarig för en svensk aktiestrategi, kallad Svenska Bolag. Arne var under många år chef för SEB Investment Management i London och har dessutom arbetat på två hedgefonder, ZAN Partners i London och 3C Asset Management i Stockholm.

Joel Etzler

Kapitalförvaltare Coeli Energy Transition

 • Arbetat på Coeli sedan 2019
 • Mer än 13 års erfarenhet av finansbranschen
 • MSc från Kungliga Tekniska Högskolan

Joel Etzler är Förvaltare och grundare av fonden Coeli Energy Transition och har mer än 13 år i branschen med investeringserfarenhet från både publika och privata investeringar. Joel började arbeta tillsammans med Kalvoy på Horizon Asset i London i 2012 och spenderade dessförinnan fem år inom Private Equity på Morgan Stanley i London. Joel började sin investeringskarriär inom teknologisektorn på Swedbank Robur i Stockholm, 2006.

Vidar Kalvoy

Kapitalförvaltare Coeli Energy Transition

 • Arbetat på Coeli sedan 2019
 • Mer än 20 års erfarenhet av finansbranschen
 • MBA från IESE i Barcelona, MSc från Norska Handelshögskolan

Vidar Kalvoy är ansvarig Förvaltare och grundare av fonden Coeli Energy Transition. Vidar har över 20 års erfarenhet från aktieförvaltning och aktieanalys. Under nio år var han ansvarig för energiinvesteringarna på Horizon Asset i London, en marknadsneutral hedgefond. Vidar har även förvaltat energiaktier på en annan Londonbaserad hedgefond samt arbetat som aktieanalytiker inom teknologisektorn både i Frankfurt och i Oslo.