Varning för risk

TÄNK PÅ ATT. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Appen

Ladda ner vår app

Nu kan du ha med oss på Coeli Global oavsett var du är. Med vår nya app kan du ta del av förvaltarkommentarer, genomgång av innehav, intervjuer, vårt deltagande i media, poddar, kommande event och mycket mer.

Appen heter Coeli Global och du hittar den där appar finns.

Ha med oss på Coeli Global oavsett var du är

I dagens samhälle är smartphones en väldigt viktig del i hur konsumenter tar till sig kommunikation och information. Vår blogg- och mediesida är populära sektioner på hemsidan där läsaren bland annat kan ta del av bolagsgenomgångar, förvaltarkommentarer, tankar om investeringar, poddar och vårt deltagande i media. Med vår app tar vi nästa steg i kommunikationen med kunder och intressenter då vi ger er möjligheten att ta del av allt detta och annat intressant direkt i er telefon.

Vår app

Vår app finns där appar finns och heter Coeli Global. Perfekt att ha med oss i din telefon oavsett var du är.

Ladda ner på Appstore

Ladda ner på Google Play

VIKTIG INFORMATION. Denna information är avsedd som marknadsföring. Fondens prospekt, faktablad och årsberättelse finns att tillgå på coeli.se och rekommenderas att läsas innan beslut att investera i den aktuella fonden. Prospektet och årsberättelsen finns på engelska och fondens faktablad finns bland annat på svenska och engelska. En sammanfattning av dina rättigheter som investerare i fonden finns tillgängligt på https://coeli.se/legal-information-coeli-asset-management-ab/.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i fonder kan både öka och minska i värde. Det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.

 

Köp fonden Coeli Global Select eller Coeli Global Small Cap Select

Köp direkt hos oss eller hos någon av våra partners

Välj Coeli eller någon av våra samarbetspartners i listan nedan.

*Enbart Coeli Global Select tillgänglig

 

Kontakta Max

För dig som i din profession arbetar med investeringar i olika tillgångsslag eller för dig som förmedlar försäkringar till privatpersoner ber vi dig vända dig till Max för mer information och hjälp.

Max Lundberg
Max.lundberg@coeli.se
073 022 27 01

Hem Start Appen