Varning för risk

TÄNK PÅ ATT. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Investera i vår fond och du äger med gott samvete

Världens finaste bolag!

Vi förvaltare, Andreas Brock och Henrik Milton, har valt ut cirka 30 exceptionella bolag, som vi ser har störst potential att skapa avkastning. Vi kallar dem världens finaste bolag.

For information in English

Häng med på resan du också!
Vill du veta vilka företag vi har på vår lista över världens finaste bolag just nu tillsammans med våra kommentarer och tips? Anmäl dig till vårt nyhetsbrev här. Listan på världens finaste bolag skickas ut en gång i kvartalet.

00

Vår investeringsfilosofi

Av alla spännande investeringsidéer som finns i världen väljer vi ut cirka 30 bolag som vi ser har störst potential att skapa avkastning. Bolagen är antingen en ”champion” eller en ”special situation”.

Champions är ledande i sin bransch, har ett starkt varumärke och vinsttillväxt samt är populära att äga. Special situations är däremot impopulära i aktiemarknaden men vi tror på avkastning i närtid.

Hållbarhetsfaktorer är avgörande för oss när vi investerar i ett företag.

Läs mer om vår investeringsfilosofi Coeli Global Select

Läs mer om vårt hållbarhetsarbete

00

Fondens utveckling

00

Bloggen

20 / 11 / 22

ASML – Ett av världens viktigaste företag

Innehav
ASML är utan tvekan ett av världens viktigaste bolag och helt avgörande när det kommer till den teknologiska utvecklingen. Det är nämligen ASMLs maskiner som används för att tillverka halvledare, även kallat chip. I takt med att världen blir alltmer digital blir vi också mer beroende av halvledare och behovet av dem större eftersom de utgör ryggraden i all form av elektronik.
09 / 11 / 22

Förvaltarkommentar Coeli Global Small Cap Select oktober 2022

Coeli Global Selektiv Coeli Global Small Cap Select
Vi har positionerat fonden med fokus på bolag som säljer till andra bolag och vi har en ”undervikt” i bolag som säljer till konsumenter. Trots att ekonomin kanske går in i en svagare period gör vi vårt bästa för att hitta växande vinsttrender. Några av dessa vinsttrender är satsningar på infrastruktur, förnybarenergi, hälsovård, datautrustning samt mjukvara.
08 / 11 / 22

Spännande besök hos laserbolaget EL.En.

Innehav
Marknaden tror att bolaget kommer växa omsättningen med 16,1 % under 2022 och 8,4% under 2023. Min bedömning är att omsättningstillväxten kommer bli högre för 2023. De bidragande faktorerna är starkare efterfrågan från Europa vilket ger volymtillväxt och prisökningar. Det gör in sin tur att vi tror att omsättningstillväxten kommer att landa på minst 15% för 2023.
07 / 10 / 22

Förvaltarkommentar Coeli Global Select september 2022

Coeli Global Selektiv Förvaltarkommentarer - Coeli Global Selektiv
Efter månadens nedgång anser vi att våra innehav i Coeli Global Select är än mer attraktivt värderade. För nästa års vinster är P/E-talet för globalfonden cirka 19 och den aggregerade vinsttillväxten i portföljen är över 20%. Det innebär att fondens PEG-kvot (relation mellan värdering och vinsttillväxt) är under 1. Detta är lågt med tanke på den fina kvalitet våra bolag har. Kom ihåg att de bästa aktieaffärerna görs i dåliga tider.
12 / 09 / 22

Förvaltarkommentar Coeli Global Small Cap Select augusti 2022

Coeli Global Selektiv Coeli Global Small Cap Select
Coeli Global Small Cap Select är nu positionerat för en börshöst som främjar bolag med en exponering mot infrastruktursatsningar och som gynnas av att bolag flyttar produktionen från lågprisländer till Europa och Sverige. Vi fortsätter att ha övervikt i bolag som har försäljning till andra bolag och lägre vikt i bolag som har ett konsumentfokus i sin försäljning.
00

Fondfakta

Startdatum 2014-11-28
Förvaltare Andreas Brock & Henrik Milton
Inriktning Aktiefond med global inriktning
Min. insättning

 

(R SEK) = 100 SEK
(I SEK) = 20 000 000 SEK
Förvaltningsarvode

 

 

 

(R SEK) = 1,4 % per år + 10 % prestationsbaserad avgift
(MSCI AC World NTR $ i SEK)
(I SEK) = 0,7 % per år + 10 % prestationsbaserad avgift
(MSCI AC World NTR $ i SEK)
In-/utträdesavgift Ingen
UCITS Ja
Swing factor Ingen

VIKTIG INFORMATION. Denna information är avsedd som marknadsföring. Fondens prospekt, faktablad och årsberättelse finns att tillgå på coeli.se och rekommenderas att läsas innan beslut att investera i den aktuella fonden. Prospektet och årsberättelsen finns på engelska och fondens faktablad finns bland annat på svenska och engelska. En sammanfattning av dina rättigheter som investerare i fonden finns tillgängligt på https://coeli.se/legal-information-coeli-asset-management-ab/.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i fonder kan både öka och minska i värde. Det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.

 

Köp fonden Coeli Global Select eller Coeli Global Small Cap Select

Köp direkt hos oss eller hos någon av våra partners

Välj Coeli eller någon av våra samarbetspartners i listan nedan.

*enbart Coeli Global Select tillgänglig

 

Kontakta Max

För dig som i din profession arbetar med investeringar i olika tillgångsslag eller för dig som förmedlar försäkringar till privatpersoner ber vi dig vända dig till Max för mer information och hjälp.

Max Lundberg
Max.lundberg@coeli.se
073 022 27 01

Hem Start Coeli Global Select