Varning för risk

TÄNK PÅ ATT. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Investera i vår fond och du äger med gott samvete

Världens finaste entreprenörer!

Vi förvaltare har valt ut cirka 40 av världens mest spännande entreprenörsbolag som vi ser har störst potential att skapa avkastning. Vi kallar dem världens finaste entreprenörer.

For information in English

Häng med på resan du också!
Vill du veta vilka bolag vi investerar I just nu tillsammans med våra kommentarer och tips? Anmäl dig till vårt nyhetsbrev här.

00

Vår investeringsfilosofi

Av alla spännande investeringsidéer som finns i världen väljer vi ut cirka 40 bolag som vi ser har störst potential att skapa avkastning. I den globala småbolagsfonden investerar vi i bolag med ett börsvärde mellan USD 200 miljoner och USD 6 miljarder. Bolagen är antingen en ”champion” eller en ”special situation”.

Champions är ledande i sin bransch, har ett starkt varumärke och vinsttillväxt samt är populära att äga. Special situations är däremot impopulära i aktiemarknaden men vi tror på en stor avkastning i närtid.

Hållbarhetsfaktorer är avgörande för oss när vi investerar i ett företag. I vår hållbarhetsanalys letar vi efter styrkor och svagheter hos bolaget och vid behov håller vi speciella hållbarhetsmöten för att påverka bolagen.

Läs mer om vår investeringsfilosofi för Coeli Global Small Cap Select

Läs mer om vårt hållbarhetsarbete

00

Fondens utveckling

00

Bloggen

08 / 02 / 23

Förvaltarkommentar Coeli Global Select januari 2023

Coeli Global Selektiv Förvaltarkommentarer - Coeli Global Selektiv
Nationalekonomerna debatterar just nu om det överhuvudtaget kommer bli en ihållande konjunkturnedgång eller om vi snart börjar lyfta igen. När vi analyserar våra företag så ser vi lite för höga varulager men vi ser också en utbredd vilja till ökade investeringar. Detta gör att vi tror att förbättrad makro och bra bolagsrapporter kommer att driva marknaderna till högre nivåer.
22 / 01 / 23

Coeli Global summerar 2022

Coeli Global Selektiv
Direkt från SEB:s aktiekonferens i Köpenhamn summerar våra förvaltare Andreas Brock och Henrik Milton 2022 samt blickar ut över 2023. Ett väldigt speciellt år som innefattar den hemska invasionen av Ukraina, hög inflation, kraftigt stigande räntor och skenande energipriser. Ett utmanande marknadsklimat där det dock finns fina bolag som fortsätter växa sin omsättning och vinst.
11 / 01 / 23

Förvaltarkommentar Coeli Global Select december 2022

Coeli Global Selektiv Förvaltarkommentarer - Coeli Global Selektiv
Den negativa avkastningen under 2022 förklaras framför allt av en multipelkontraktion (lägre P/E-tal) och vinstrevideringar bland våra innehav. Värt att notera är att nästan samtliga bolag i fonden har haft ökad omsättning och vinst under året men den stigande räntan, som givit lägre multipel (P/E-tal), har fått större betydelse för aktiekurserna.
00

Fondfakta

Startdatum 2022-03-28
Förvaltare Henrik Milton & Andreas Brock
Inriktning Aktiefond
Min. insättning

 

(R SEK) = 100 SEK
(I SEK) = 20 000 000 SEK
Förvaltningsarvode

 

 

 

(R SEK) = 1,4 % per år + 10 % prestationsbaserad avgift (MSCI ACWI Small Cap Net Total Return USD Index)

(I SEK) = 0,7 % per år + 10 % prestationsbaserad avgift (MSCI ACWI Small Cap Net Total Return USD Index)

In-/utträdesavgift Ingen
UCITS Ja
Swing factor Ingen

VIKTIG INFORMATION. Denna information är avsedd som marknadsföring. Fondens prospekt, faktablad och årsberättelse finns att tillgå på coeli.se och rekommenderas att läsas innan beslut att investera i den aktuella fonden. Prospektet och årsberättelsen finns på engelska och fondens faktablad finns bland annat på svenska och engelska. En sammanfattning av dina rättigheter som investerare i fonden finns tillgängligt på https://coeli.se/legal-information-coeli-asset-management-ab/.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i fonder kan både öka och minska i värde. Det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.

 

Köp fonden Coeli Global Select eller Coeli Global Small Cap Select

Köp direkt hos oss eller hos någon av våra partners

Välj Coeli eller någon av våra samarbetspartners i listan nedan.

*Enbart Coeli Global Select tillgänglig

 

Kontakta Max

För dig som i din profession arbetar med investeringar i olika tillgångsslag eller för dig som förmedlar försäkringar till privatpersoner ber vi dig vända dig till Max för mer information och hjälp.

Max Lundberg
Max.lundberg@coeli.se
073 022 27 01

Hem Start Coeli Global Small Cap Select