Varning för risk

TÄNK PÅ ATT. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Innan du investerar

Dokument

För att skydda dig som köpare finns det dokumentation att ta del av innan du väljer att investera i olika finansiella instrument. Här hittar du all nödvändig information så att du kan fatta ett så bra beslut som är möjligt när du överväger att köpa in dig i vår globala aktiefond. Saknar du fortfarande svar på någon fråga är du förstås varmt välkommen att kontakta oss.

Fondfakta

Startdatum 2014-11-28
Förvaltare Andreas Brock & Henrik Milton
Inriktning Aktiefond med global inriktning
Årlig avkastning sedan start (R SEK) = 14,85 % per december 2019
Min. insättning

 

(R SEK) = 100 SEK
(I SEK) = 20 000 000 SEK
(BT SEK) = 100 000 000 SEK
Förvaltningsarvode

 

 

 

(R SEK) = 1,4 % per år + 10 % prestationsbaserad avgift
(MSCI AC World NTR $ i SEK)
(I SEK) = 0,7 % per år + 10 % prestationsbaserad avgift
(MSCI AC World NTR $ i SEK)
(BT SEK) = 0,5 % per år + 10 % prestationsbaserad avgift
(MSCI AC World NTR $ i SEK)
In-/utträdesavgift Ingen
UCITS Ja
PPM 422709
Hem Coeli Global Select Dokument