Varning för risk

TÄNK PÅ ATT. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Träffa oss på Coeli Global

Vi på Coeli Global kommer vara med i flera fondkvällar med både Aktiespararna och Privata Affärer under 2022. Missa inte att höra en presentation av vår fond samt ställa frågor till oss på plats om ni är medlemmar/prenumeranter hos respektive. Nedan är ort och datum för 2022.

Aktiespararna

Helsingborg 14 februari
Halmstad 15 februari
Göteborg 6 april
Växjö 7 april
Sundsvall 4 maj
Uppsala 12 september
Karlstad 11 oktober
Jönköping 12 oktober

Privata Affärer

Stockholm 14 februari
Malmö 9 maj
Göteborg 13 oktober
Stockholm 28 november
Hem Coeli Global Select Träffa Coeli Global under 2022