Gustav Fransson har tilldelats AAA-rating från Citywire

Gustav Fransson, ansvarig förvaltare för Coelis räntefonder, har tilldelats AAA-rating från Citywire. Det är det högsta möjliga betyg en förvaltare kan få och innebär att han är bland de absolut främsta förvaltarna i sin kategori.

Gustav Fransson, förvaltare av Coelis räntefonder Coeli Likviditetsstrategi och Coeli Nordisk Företagsobligationsfond, har tilldelats AAA-rating från Citywire. Det är den högsta ratingen som går att få och ges bara till de absolut främsta förvaltarna inom respektive kategori. 75 procent av alla förvaltare får ingen rating alls.

Gustav Fransson kom till Coeli år 2008 och har ansvarat för förvaltningen av Coelis två räntefonder sedan start – Coeli Likviditetsstrategi startade 2010 och Coeli Nordisk Företagsobligationsfond startade 2014. Den senare har belönats med betyget fem stjärnor av Morningstar. Fonderna är aktivt förvaltade och investeringsbeslut baseras på fundamental bolagsanalys, fritt från jämförelseindex. Inriktningen på de båda fonderna är likartade men de har olika risk- och avkastningsmål.

”Jag älskar mitt jobb och det blir extra roligt när det ger ett sådant bra resultat”, säger Gustav Fransson. ”Det är otroligt motiverande att få detta kvitto på det jag gör eftersom det gör skillnad för Coelis kunder.”