Hedgefonden Coeli Absolute European Equity topp-rankad

Grattis Mikael! Din fond, Coeli Absolute European Equity, ligger på topp tre-listan av bästa hedgefonder hittills i år enligt artikeln Hedgefonderna tar revansch efter turbulent vår i Di.

Hur kommer det sig att den stod sig så bra i konkurrensen?

Förenklat beror det på tre saker. För det första har vi så här långt haft flera investeringar som haft en betydligt bättre avkastning än börsen generellt. För det andra blev ett av våra innehav, Nuevolution, uppköpt och den sista anledningen är att vi hade ovanligt mycket korta positioner i maj när börsen var under press, vilket gav oss ett bra skydd.

Coeli Absolute European Equity är en hedgefond med fokus på bolag i främst norra Europa. Varför ska man investera i din fond?

Definitionen av en hedgefond varierar en hel del. Vår strategi är att vi är ”stock pickers” där vi har en koncentrerad portfölj med färre men större innehav och där vi ser betydande värdepotential inom en rimlig tidshorisont. Vi tar mindre marknadsrisk men en högre bolagsrisk. Vårt fokus är lite mindre och mellanstora bolag och vår geografiska marknad är Europa där vi utövat nämnda strategi de senaste 20 åren. Ambitionen är att gå ner mindre än marknaden i en fallande marknad, att ha en positiv utveckling i en sidledes marknad och att hänga med i en uppåtgående marknad. Sedan starten av fonden i början av 2018 har vi levererat väl på den ambitionen och vi var per sista maj cirka 16 procent före det breda Europaindexet efter avgifter.

Vem är din fond till för – vem är den typiske investeraren?

Fonden är till för investerare som vill ha en exponering mot marknaden men som samtidigt vill ha skydd om marknaden utvecklas negativt. Eftersom fonden har hela Europa som investeringsuniversum är möjligheterna många. Särskilt små- och medelstora bolag är ofta oupptäckta på ett helt annat sätt än i Sverige. Via ett stort nätverk har vi även fått möjligheten att investera i onoterade tillgångar som en mycket begränsad skara investerare kan få tillgång till.

Finns det något speciellt bolag som du vill lyfta fram som du tycker är extra spännande just nu?

Vi lyfter gärna upp tre bolag som vi tycker är intressanta: Immunovia, Cyan och Befesa.

– Immunovia har utvecklat en metod för att tidigt upptäcka bukspottkörtelcancer (”early detection”). Kan cancern upptäckas i tidigt skede förbättras chansen till överlevnad markant. Nyligen släpptes resultat från en optimeringsstudie som visade på mycket lovande siffror. Nu närmar sig kommersiell lansering på en marknad som värderas till 30 miljarder kronor årligen. Utöver bukspottkörtelcancer pågår studier inom andra användningsområden där vi tror på positiva nyheter under kommande månader.

– Cyan är ett tyskt och relativt ungt bolag som sysslar med nätverkssäkerhet. Skillnaden på Cyans produkt och exempelvis Norton Antivirus är att Cyans lösning integreras direkt i operatörens nätverk, vilket bland annat innebär att slutkunden själv slipper installera ett antivirusprogram direkt på sin dator eller mobiltelefon. Då operatörerna säljer Cyans lösning via licensavtal är affärsmodellen enormt skalbar. Nyligen tecknades ett avtal med franska Orange och bolaget har en stor pipeline med fler potentiella kunder. Värderingen idag är mycket låg och vi tror att aktien har förutsättningar att dubbleras på ett års sikt.

– Befesa sysslar med återvinning av ”steel dust”, en förorenande biprodukt vid stålproduktion. Det återvunna materialet kan användas till att ta fram zink som Befesa sedan kan sälja vidare. Idag har de i stort sett monopol på de europeiska marknaderna där de är aktiva. Nu bygger bolaget ut nya fabriker i Kina (världens största stålproducent), som nyligen ändrat sina regelverk med tuffare regler till förmån för miljön. Det skapar en helt ny tillväxtmöjlighet för Befesa som vi inte tycker reflekteras i aktiekursen idag. Den tidigare huvudägaren, riskkapitalbolaget Triton, sålde i förra veckan ut sina sista aktier. Kursen kom av den anledningen ner och vår bedömning är att nuvarande nivå är mycket attraktiv.

 

Läs mer om fonden Coeli Absolute European Equity här.

Erik Lundkvist

Kapitalförvaltare Strategifonder samt Coeli Balanserad

 • Har arbetat på Coeli sedan 2004
 • Mer än 15 år i branschen
 • Magisterexamen i nationalekonomi från Örebros universitet samt auktoriserad finansanalytiker, CEFA, från Handelshögskolan i Stockholm

Erik är Chief Investment Officer på Coeli och har det övergripande ansvaret för bolagets kapitalförvaltning och tillgångsallokering. Erik är även ansvarig för kapitalförvaltningen av Coelis strategiska portföljer samt för utvärderingen av nya kapitalförvaltarteam. Erik har över tio års erfarenhet av kapitalförvaltning och analys.

Mikael Petersson

Kapitalförvaltare Coeli Absolute European Equity

 • Arbetat på Coeli sedan 2018
 • Mer än 25 års erfarenhet av finansbranschen
 • BSc från Lunds Universitet

Mikael Petersson är ansvarig förvaltare för Coeli Absolute European Equity och har många års erfarenhet av fondförvaltning. Mikael har arbetat för några av de mest framgångsrika hedgefondsfirmorna i Europa såsom Lansdowne Partners och Kairos Investment Management i London. Han har även framgångsrikt varit med och startat och bedrivit egen verksamhet i Zug där Coeli var en tidig investerare.

Coelis kapitalförvaltare Hans-Henrik Skov

Hans-Henrik Skov

Kapitalförvaltare Coeli Frontier Markets

 • Har arbetat på Coeli sedan 2014
 • Mer än 12 år i branschen
 • Master of Science i finansiering från Copenhagen Business School. Har även studerat vid Lubin School of Business och California State University.

Hans-Henrik Skov är tillsammans med James Bannan ansvarig kapitalförvaltare för Coeli Frontier Markets och har förvaltat aktier i gränsmarknader sedan maj 2007. Han arbetade för Bankinvest Asset Management från maj 2007 till februari 2014, där han delade förvaltningsansvaret för Bankinvests Frontier Markets fonder. Hans-Henrik arbetade dessförinnan för Barclays Capital och JP Morgan i London. Fonden Coeli Frontier Markets vann 2018 det prestigefulla Thomson Reuters Lipper Fund Award för bästa fond i sin kategori.

Coelis kapitalförvaltare James Bannan

James Bannan

Kapitalförvaltare Coeli Frontier Markets

 • Arbetat på Coeli sedan 2014
 • Mer än 12 års erfarenhet av branschen
 • Auktoriserad revisor från Institute of Chartered Accountants, Australien

James Bannan är tillsammans med Hans-Henrik Skov ansvarig kapitalförvaltare för Coeli Frontier Markets och har investerat i gränsmarknadsländer i över 10 år. James har bland annat delat förvaltningsansvar för Bankinvest Frontier Marketsfonder tillsammans med Hans-Henrik sedan maj 2011. Dessförinnan bodde James i Ho Chi Minh City, Vietnam i 5 år och arbetade med Bankinvest Private Equity New Markets fonder. Fonderna med vintage 2006-2010 var av Prequin rankade som de som skapat högst avkastning i Asien med över 50 procent i värdestegring. Före sin tid i Vietnam, arbetade James med M&A på KPMG i Sydney och Köpenhamn, där han genomförde flera transaktioner i gränsmarknadsländer. Fonden Coeli Frontier Markets vann 2018 det prestigefulla Thomson Reuters Lipper Fund Award för bästa fond i sin kategori.

Coeli Andreas Brock

Andreas Brock, CFA

Kapitalförvaltare Coeli Global Selektiv

 • Arbetat på Coeli sedan 2014
 • Mer än 10 år i branschen
 • MBA från London Business School, kandidatexamen från Lunds Universitet och är CFA Charterholder

Andreas Brock är ansvarig förvaltare för Coeli Global Selektiv och har lång erfarenhet av både aktieanalys och förvaltning. Innan Andreas kom till Coeli ansvarade han för nordisk verkstadsanalys på Nordea. Dessförinnan arbetade han som kapitalförvaltare på Capital Group i London. Före sin tid i London, arbetade Andreas med företagsförvärv för ABB i Kina. Andreas var medlem i styrelsen för CFA Sweden 2015-2017.

Coeli Henrik Milton

Henrik Milton

Kapitalförvaltare Coeli Global Selektiv

 • Har arbetat på Coeli sedan 2016
 • Mer än 17 års erfarenhet av branschen
 • Masterexamen i Finans från Lunds Universitet

Henrik Milton är tillsammans med Andreas Brock ansvarig förvaltare för Coeli Global Selektiv. Henrik har lång erfarenhet av aktieanalys och portföljförvaltning. Han har tidigare bland annat arbetat som fondförvaltare på Capinordic Asset Management där han ansvarade för fonderna Global Opportunities och BRICA fram till och med år 2010.

Gustav Fransson

Kapitalförvaltare Coeli Likviditetsstrategi & Coeli Nordisk Företagsobligationsfond

 • Har arbetat på Coeli sedan 2009
 • Mer än 10 år i branschen
 • Civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm.

Gustav har varit verksam i finansbranschen sedan 2006 och har erfarenheter från olika roller inom kapitalförvaltning och bankverksamhet. Innan han började arbeta för Coeli 2008 var han anställd som fastighetsanalytiker på Royal Bank of Scotland, Nordic Branch.

porträttbild man

Alexander Wahlman

Senior Analytiker Coeli Likviditetsstrategi & Coeli Nordisk Företagsobligationsfond

 • Arbetat på Coeli sedan 2018
 • Arbetat i finansbranschen sedan 2014
 • MSc från Rotterdam School of Management och kandidatexamen från Mercyhurst University

Alexander Wahlman är Senior Analytiker på fonderna Coeli Likviditetstrategi och Coeli Nordisk Företagsobligationsfond. Innan Alexander kom till Coeli arbetade han för Danske Bank med företagsfinansiering och bolagsanalys.

Coeli Arne Lundberg

Arne Lundberg

Kapitalförvaltare Strategifonder samt Coeli Balanserad

 • Arbetat på Coeli sedan 2019
 • Mer än 30 års erfarenhet av branschen
 • Utbildad vid Handelshögskolan i Stockholm och är civilekonom, DHS, med inriktning mot finansiell ekonomi.

Arne Lundberg är kapitalförvaltare för Coeli Balanserad och Coelis strategifonder. Arne har 30 års erfarenhet av kapitalförvaltning med individuellt placeringsansvar inom aktie- och hedgefondsförvaltning. Han kommer senast från Söderberg & Partners och innan dess från Consortum Kapitalförvaltning. Där var Arne ansvarig för en svensk aktiestrategi, kallad Svenska Bolag. Arne var under många år chef för SEB Investment Management i London och har dessutom arbetat på två hedgefonder, ZAN Partners i London och 3C Asset Management i Stockholm.

Joel Etzler

Kapitalförvaltare Coeli Energy Transition

 • Arbetat på Coeli sedan 2019
 • Mer än 13 års erfarenhet av finansbranschen
 • MSc från Kungliga Tekniska Högskolan

Joel Etzler är Förvaltare och grundare av fonden Coeli Energy Transition och har mer än 13 år i branschen med investeringserfarenhet från både publika och privata investeringar. Joel började arbeta tillsammans med Kalvoy på Horizon Asset i London i 2012 och spenderade dessförinnan fem år inom Private Equity på Morgan Stanley i London. Joel började sin investeringskarriär inom teknologisektorn på Swedbank Robur i Stockholm, 2006.

Vidar Kalvoy

Kapitalförvaltare Coeli Energy Transition

 • Arbetat på Coeli sedan 2019
 • Mer än 20 års erfarenhet av finansbranschen
 • MBA från IESE i Barcelona, MSc från Norska Handelshögskolan

Vidar Kalvoy är ansvarig Förvaltare och grundare av fonden Coeli Energy Transition. Vidar har över 20 års erfarenhet från aktieförvaltning och aktieanalys. Under nio år var han ansvarig för energiinvesteringarna på Horizon Asset i London, en marknadsneutral hedgefond. Vidar har även förvaltat energiaktier på en annan Londonbaserad hedgefond samt arbetat som aktieanalytiker inom teknologisektorn både i Frankfurt och i Oslo.

Stefan Åsbrink

Förvaltare Coeli Multi Asset

Dr. Stefan Åsbrink, är ansvarig portföljförvaltare och grundare av fonden Coeli Multi Asset. Stefan har mer än 20 års erfarenhet som senior portföljförvaltare och över 15 års erfarenhet som kapitalförvaltningschef. Innan Coeli har han arbetat på bland annat SEB, Skandia och DNB. Stefan har förvaltat ett brett spektrum av fonder såsom StatArb, Systematic Equity Long/Short, Systematic Global Macro samt lång Gamma Optionsfonder. Han har en doktorsexamen i ekonometri från Handelshögskolan i Stockholm. Fokus under den akademiska karriären har varit på dynamisk top-down makroanalys samt på options/derivatvärdering, portföljkonstruktion och riskkontroll. Han har även publicerats i flera akademiska tidskrifter.