Henrik Arfvidsson blir ny VD för Coeli Fastighet I AB

Styrelsen för Coeli Fastighet I AB har utsett Henrik Arfvidsson till ny verkställande direktör.

Henrik Arfvidsson har varit verksam inom Coelikoncernen sedan 2007 och är bland annat VD för Coeli Fastighet II AB samt Coeli Private Equity 2016 AB. ”Vi har stort förtroende för att Henrik Arfvidsson med sin mångåriga erfarenhet kommer att tillföra värde i Bolagets framtida verksamhet. Att utse Henrik som VD kommer att underlätta driften av Bolaget då Henrik är insatt i den operativa verksamheten.”, enligt Mikael Larsson, avgående VD och fortsatt ordinarie styrelseledamot.

Henrik Arfvidsson tillträder som VD vid den tidpunkten som ändringen blir godkänd av Bolagsverket.

 

För ytterligare information, kontakta

Mikael Larsson, ordinarie styrelseledamot, Coeli Fastighet I AB

Telefon: 08 506 223 00

Mail: mikael.larsson@coeli.se

Informationen är sådan som Coeli Fastighet I AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen har lämnats för offentliggörande den 14 juni 2019 klockan 11:00.