Skriv ut

Hur vi analyserar företagsobligationer

I mitt förra blogginlägg gick jag igenom vad en företagsobligation är, det inlägget kan ni läsa här.

Nu är det dags för nästa steg, att bena ut vad vi tittar på innan vi gör en investering i en viss obligation och vilka delar vi lägger extra vikt på. Vi kan dela upp arbetet i fem olika områden: bolagsanalys, obligationsformalia, risk vs avkastning, portföljeffekten samt riskaptit. Inom alla dessa områden behöver vår analys göra oss komfortabla i investeringen, annars avstår vi och flyttar fokus till nästa bolag.

Bolagsanalys

Vi analyserar bland annat bolagets affärsmodell, plats i värdekedjan och finansiella nyckeltal. Kort och gott vill vi undersöka om bolaget har en affärsmodell som är hållbar över tid. Inom de finansiella nyckeltalen spelar kassaflödesanalysen en viktig roll – det är kassaflödet som ska betala räntor och löpande kostnader. I det här skedet är det också viktigt att analysera bolagsledningen, vilken strategi bolaget har och kommer att ha framöver. En annan viktig fråga är hållbarhetsperspektivet. Är bolaget helt och rent? Det finns studier som visar att bolag med god ägarstyrning och med en ren affärsmodell ger bättre avkastning över tid.

För att göra det väldigt konkret ställer vi oss två enkla frågor: Gillar vi affären/bolaget? Förstår vi riskerna med affären/bolaget?

Obligationsformalia

Här går vi igenom obligationsdokumentationen för att se om det finns några röda flaggor samt tittar på vad bolaget får och inte får göra under obligationsdokumentationen. Till exempel står det att läsa i dokumentationen vilka ytterligare lån bolaget får ta och vilka kovenanter (beskrivning nedan) som finns.

Det finns två typer av kovenanter; Maintenance- och Incurrencekovenanter. Maintenancekovenanter mäts regelbundet för att bolaget inte ska ha brutit mot dem, ofta kvartalsvis i samband med rapport. Incurrencekovenanter mäts när bolaget vill göra något utöver det vanliga, till exempel låna mer pengar. En vanlig kovenant är en så kallad leverage-kovenant, där bolagets nettoskuld sätts i relation till EBITDA (rörelseresultat före av- och nedskrivningar). Kovenanterna har som syfte att begränsa låntagaren från att göra saker som är till obligationsinvesterarnas nackdel. Kovenanterna är beskrivna i obligationsdokumentationen och är viktiga för oss investerare – det kan vara skillnaden mellan att få ta del av diskussionen relativt tidigt eller inte alls om bolaget får problem.

Vi tittar även på hur vi uppfattar att likviditeten i obligationen kommer vara efter att vi har gjort investeringen. Kommer det finnas möjlighet att sälja av positionen om bolaget går i en annan riktning än vad som först var tänkt? Här spelar storlek på emission och hur välkänt bolaget är stor roll. Frågor vi ställer oss är: Vad har vi för skydd som investerare? Vad finns det för restriktioner på bolaget? Vad tror vi om likviditeten i obligationen?

Risk vs avkastning

Får vi rimlig kompensation för den bedömda risken som investeringen innebär? Bedömningen görs genom att titta på skillnaden i kreditspread (en definition vi gick igenom här), på absolut bas, med konkurrenter och mellan olika löptider. Vi tittar även på om obligationen har någon möjlighet att handla med en lägre kreditspread (obligationspriset kommer då att stiga). Detta kan hända av en rad olika skäl, såsom att bolaget får ett högre kreditbetyg eller att bolaget blir mer kreditvärdigt.

Portföljeffekten

Vi tittar här på vår sektorexponering, duration och den geografiska diversifieringen. Detta för att se hur obligationen passar in i vår nuvarande portfölj. Blir portföljen bättre av att äga obligationen?

Riskaptit

Den här delen av analysen utforskar om det är rätt tid att göra investeringen. Genom att analysera var vi anser oss vara i konjunkturcykeln, nivån på kreditspreadar, marknadssentimentet och fondflöden skapar vi en bild av vilken investering som är rätt i nuvarande marknadsläge. Är risk/reward i obligationen tillräckligt bra i nuvarande marknadsläge eller ska vi leta efter en annan typ av risk?

Vår syn är att en ränteportfölj är rörlig materia – vad som var rätt för ett halvår sedan är inte nödvändigtvis rätt idag. Som investerare ska vi ta risk när vi får bra betalt för det. När vi inte får bra betalt ska vi ta ned risken i portföljen och snarare ta hem vinster. Den typen av räntefonder som vi jobbar med ska vara det defensiva alternativet i ett diversifierat sparande och därför är det viktigt att ha en strukturerad process för att analysera bolagen/obligationerna som vi gör investeringar i.

“Analysis is the art of creation through destruction.” – P.S. Baber

Författare

Alexander Wahlman
Senior Analyst Fixed Income

Prenumerera på Aktuellt från Coelis förvaltare