Intresserad av att investera i fastigheter?

Nu finns en intressant möjlighet för dig som söker attraktiva placeringsmöjligheter och som vill ha en bredd i din investeringsportfölj. Coelis fastighetserbjudande är unikt i sitt slag, öppnar upp för ett tillgångsslag som annars är svårt att nå och sprider därmed din risk. Nyemissionen i Coeli Fastighet II AB pågår fram till och med 21 februari 2020.

Den svenska fastighetsmarknaden påverkas av en snabb befolkningstillväxt och nyproduktion av bostäder ökar inte alls i samma takt (enligt Boverket), vilket gör fastighetsinvesteringar attraktiva. Coeli Fastighet II AB investerar i industrifastigheter i områden med utvecklingspotential och där hyresintäkterna ger stabil och förutsägbar avkastning. Samtidigt som vi har starkt kassaflöde så finns goda möjligheter att på sikt få ännu högre avkastning genom att vi samarbetar med kommuner för att helt nya kvarter ska ta form och fastigheten kan utvecklas till något som skapar mer värde, exempelvis bostäder. Inom ramen för fonden görs 8-12 investeringar, vilket ger en bra riskspridning.

Nyemissionen pågår till och med den 21 februari 2020 och sista likviddag för emissionen är den 28 februari 2020. Teckningskursen är 255 kr per aktie.

Teckningsanmälan, Informationsbroschyr och Basfaktablad om fonden finns tillgängligt på hemsidan och vi uppmanar dig som investerare att läsa all information noggrant.

Finansinspektionen har den 26 september 2019 godkänt och registrerat Coeli Fastighet II AB:s prospekt om nyemission. Där hittar du mer detaljerad information om Coeli Fastighet II AB:s förväntade livslängd, fullständiga villkor för produkten, risker och avgifter.

TÄNK PÅ ATT. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.