Investcorp förvärvar Cambio Healthcare Systems

lnvestcorp har tecknat avtal om att förvärva Cambio Healthcare Systems AB (”Cambio” eller ”Bolaget”) från Valedo Partners Fund ll AB (”Valedo”) samt en grupp av minoritetsägare, huvudsakligen Cambios två grundare Tomas Mora-Morrison och Håkan Mattsson. Valedo investerade i Cambio under 2012 och har, tillsammans med bolagets ledningsgrupp och anställda, transformerat bolaget till att bli en ledande  regional Europeisk leverantör av e-hälsolösningar.

Cambio är verksamt inom marknaden för elektroniska journalsystem och erbjuder mjukvarulösningar för primär-, akut- och socialvård samt patient-centrerad vård. Cambios lösningar möjliggör ett holistiskt förhållningssätt till sjuk- och socialvård samt erbjuder ett journalsystemsoberoende kliniskt beslutsstöd för samtliga grenar av sjuk- och socialvård. Bolaget, som har växt kraftigt under de senaste åren, har kunder primärt i Sverige, Danmark och Storbritannien med mer än 150 000 användare av Cambios mjukvarulösningar. Cambio har mer än 600 anställda, varav majoriteten är fokuserade på forskning och utveckling samt underhåll av mjukvara, med huvudkontoret beläget i Stockholm.

Peter Gille, VD för Cambio, säger i en kommentar: ”E-hälsolösningar transformerar till en allt större grad hur sjukvård levereras och är en kritisk beståndsdel för att möjliggöra ytterligare förbättringar av vårdkvalitet, produktivitet och patientinflytande. Cambio är en av de ledande leverantörerna av e-hälsolösningar i Norden och Storbritannien och jag är otroligt stolt över vad Bolaget åstadkommit under de senaste åren då vi lanserat en mängd innovativa mjukvarulösningar, vunnit flertalet nya kunder och ytterligare stärkt samarbetet med våra befintliga kunder. Efter mer än sex år med Valedo som majoritetsägare ser vi nu fram emot att fortsätta Cambios tillväxtresa med stöd av lnvestcorp.

Villkoren för affären offentliggörs inte.