Varning för risk

TÄNK PÅ ATT. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Ny investeringsmöjlighet

Ett onoterat investmentbolag med fokus på digitala tillväxtbolag i stark tillväxt

Bakom bolaget står ett aktivt och operativt team bestående av fem erfarna entreprenörer och investerare med en gedigen bakgrund av att bygga och skala bolag. Bolagets målsättning är att bli norra Europas ledande investmentbolag med fokus på digitala tillväxtbolag och ha en portfölj med 10-15 digitala vinnare.

Inför en planerad börsnotering 2026 är ambitionen att ha uppnått ett marknadsvärde på minst 5-8 miljarder SEK och därefter fortsätta värdeskapandet i noterad miljö.

Framtidsutsikter

Portföljen som idag består av tio snabbväxande bolag och en strategisk investering, hade under 2022 en stark omsättningstillväxt där 50% av portföljen idag är lönsam. Tills 2024 förväntas både omsättningstillväxten i innehaven och lönsamheten i portföljen att öka ytterligare.

Till följd av den rådande ekonomiska och geopolitiska situationen har konkurrensen om kapital minskat bland investerare i högkvalitativa företag och bland annat resulterat i lägre värderingar på bolagen, något som skapar gynnsamma investeringsmöjligheter för de med kapital. Bolagets egna värdering har trots portföljbolagens höga omsättningstillväxt varit intakt, vilket innebär att det finns en betydande värdepotential i den nuvarande portföljen.

För att fortsätta sin tillväxtresa och ta tillvara på det attraktiva marknadsläget, genomför bolaget nu en nyemission tillsammans med Coeli och tar in 50-100 mSEK i tillväxtkapital. Nytt kapital kommer primärt att användas till nya investeringsmöjligheter för att bygga på portföljen och nå sitt mål om en attraktiv värdetillväxt på >30% per år.

Fyll i dina uppgifter för att ta del av vår senaste investeringsmöjlighet.

Ny investeringsmöjlighet

Kristin Gejrot

Kristin Gejrot

Head of Investor Relations

Erik Bäckström

Erik Bäckström

Vice VD

Hem Investeringsmöjlighet