Kommuniké från extra bolagsstämma i Coeli Fastighet II AB (publ)

Aktieägarna i Coeli Fastighet II AB (publ) höll extra bolagsstämma den 14 juni 2019 i Stockholm och beslutade om följande:

Styrelse
Stämman beslutade att välja Helena Liljedahl till ordinarie styrelseledamot och styrelsens ordförande. Ledamoten valdes för tiden fram till slutet av nästa årsstämma.

***

För ytterligare information, kontakta
Jakob Pettersson, ansvarig förvaltare, Coeli Fastighet II AB
Telefon: 072 402 08 62
Mail: jakob.pettersson@coeli.se

Informationen lämnades för offentliggörande den 14 juni 2019 klockan 15.00 (CET).