Makroseminarium med utsikter för 2019 med Erik Lundkvist

Erik Lundkvist, Kapitalförvaltningschef på Coeli, delar med sig av vår marknadssyn för året 2019 i ett webinarium. Han belyser vilka stora händelser vi ska ha extra fokus på under vintern och våren samt hur vi kommer navigera oss igenom marknaderna på bästa sätt.