Skriv ut

Månadsbrev Diskretionär förvaltning april 2019

Med våra diskretionära portföljer Aktiv allokering väljer du den målavkastning och risknivå som passar dig bäst, våra förvaltare sköter resten. Aktiv allokering är unik och skapar ett stort värde för dig genom att vara aktiv i tre nivåer. Beroende på marknadsklimatet allokerar förvaltarna aktivt mellan aktier, räntor och alternativa investeringar för att skapa ett skydd vid börsfall samt extra gas när börsen går bra. Aktiv Allokering Total har en aktieexponering som normalt varierar mellan 45-75 procent och Aktiv Allokering Trygghet har en aktieexponering som normalt varierar mellan 20-30 procent.

Utveckling på de finansiella marknaderna under månaden

Börserna fortsätter att stiga kraftigt under april månad. Starkast utvecklades cykliska storbolag i västvärlden. Bolagens rapporter överträffade lågt ställda förväntningar och vinsterna ökade något mot med ett år tillbaka och i jämförelse med en förväntad minskning. Makrostatistiken som senaste månaderna visat på avmattning i världskonjunkturen har stabiliserats något. Uppgången på utländska investeringar blev ännu en gång större i svenska ögon då den svenska kronan fortsatte att försvagas. Riksbanken sköt fram tidpunkten för nästa räntehöjning, vilket fick kronan att falla med 2,2 procent mot euron och med 2,5 procent mot dollarn. Detta medför en dollarkurs på 9,51 kr och är den lägsta nivån sedan 2002 då IT-bubblan sprack. De nordiska- och europeiska kreditmarknaderna fortsatte att utvecklas starkt med sjunkande kreditspreadar under månaden. De långa statsobligationer visade dock en något negativ trend med stigande räntor, där de norska, tyska, brittiska och amerikanska 10-åriga statsobligationerna steg mellan 7-15 baspunkter. Den svenska 10-åriga obligationen var undantaget där avkastningen sjönk med 3 baspunkter till 0,16 procent.

Exponering – framåtblickande syn och allokering

Den amerikanska centralbanken FED var den största anledningen till att börserna föll så kraftigt under det sista kvartalet förra året, FED är även den största anledningen till att börserna stigit rekordsnabbt hittills i år. Marknaden oroade sig för att FED skulle fortsätta höja räntan även fast den amerikanska ekonomin förväntades sakta in och därmed skapa en lågkonjunktur. De kraftiga värdefallen på världens börser tvingade FED att tänka och i januari tog de en ”paus” från kommande räntehöjningar. Marknaden, som tolkade pausen som en kapitulation, gick steget längre och har prisat in en mindre sänkning under året. Aktiemarknaderna har därefter återhämtat sig kraftigt till nya högsta nivåer, se grafen nedan (obs utvecklingen är i lokal valuta, inte SEK).

Då bolagens vinster inte ökat nämnvärt under årets första månader är alltså hela börsuppgången ett resultat av minskad riskpremie (det vill säga att värderingen, pris per aktie, har stigit). För att börsuppgången ska kunna fortsätta från rådande nivå krävs bättre förutsättningar för bolagens intjäningsförmåga. Internationella valutafonden (IMF) sänkte i början av april prognosen för den globala ekonomiska tillväxten i 2019 med 0,2 procent till 3,3 procent, vilket är den lägsta nivån sedan finanskrisen. En avmattning av världskonjunkturen är alltså redan inprisad i aktiekurserna. Skulle avmattningen bli mildare än väntat skulle det vara positivt för aktiemarknaderna och även det motsatta gäller givetvis. Den största katalysatorn skulle vara om den amerikanska centralbanken gör som marknaden tror och hoppas, det vill säga att de sänker räntan, men det kommer tidigast ske under andra halvåret så länge marknaderna inte faller kraftigt. En räntesänkning skulle göra det billigare att låna och skulle öka förutsättningarna för dollarförsvagning, vilket i sin tur skulle förbättra förutsättningarna för de exporterande företagen. Den andra tungviktaren globalt är Kina, vars ekonomi med stor sannolikhet växte saktare än de officiella siffrorna under förra året. Därför valde de att stimulera, vilket tagit tillbaka landet tillbaka till trendtillväxt på 6-6,5 procent. Det råder osäkerhet om de har uppnått sitt mål eller om de kommer fortsätta. Om Trump gör allvar av sina nya hot om att höja tullarna på fredag ökar sannolikheten för fortsatta stimulanser. Att Kina återhämtar sig är nästan en förutsättning för att den europeiska avmattningen ska bottna ur, då det är exportindustrin som utvecklats svagast. Slutsatsen är att det krävs förbättrade makroutsikter i USA eller Kina för att börsuppgången ska hålla i sig och att det just nu står och väger. Politik är oftast inget annat än brus för aktiemarknaderna, men medan risken för en hård Brexit minskat kan de planerade handelssamtalen mellan USA och Kina med start den 8 maj vara viktiga för börsens utveckling i närtid. Så sent som i förra veckan signalerade båda parter att ett avtal skulle vara möjligt redan denna vecka, men nu är USA:s tolkning att den kinesiska delegationen har stött på inhemskt motstånd och vill omförhandla. Därav kom Trumps tweets i söndags om eventuella nya tullar redan nu på fredag. Trump känner sig sannolikt allt mer stressad att få ett avtal på plats som får honom att se ut som en vinnare då konsekvenserna av ett utökat tullkrig rimmar illa med valkampanjerna för presidentvalet 2020 som på allvar börjar i höst. Det ökar därmed risken att Trump gör verklighet av hotet och höjer tullarna redan på fredag om han inte får till en vinnande lösning.

Efter en så kraftig uppgång som börserna har haft under årets första månader är det ingen avancerad gissning att aktiekurserna behöver lite tid att återhämta sig. Vi kommer sannolikt uppleva en eller ett par större korrektioner på börsen i år, men i och med att Fed har vänt kappan efter vinden talar det för att 2019 blir ett år med positiv avkastning på börsen. Under början av maj månad har vi halverat övervikten mot tillväxtmarknadsländerna och har dessutom bytt ut tillväxtmarknadsfonden från Aviva till JP Morgan. Att övervikta tillväxtmarknadsländerna på bekostnad av undervikt mot svenska aktier har varit fördelaktigt. Kapitalet som flyttas från tillväxtmarknadsländerna investeras i stället i Europa och USA. Under månaden sålde vi det amerikanska finansiella tjänstebolaget Broadridge. Istället för Broadridge köpte vi det amerikanska betalningsbolaget Total System Service (TSS).

Taktisk allokering Aktier

Som jag nämnde ovan har börserna stigit kraftigt och det behövs nya katalysatorer för att börsuppgången ska fortsätta från rådande nivåer. Portföljerna har en låg exponering mot aktier, men även aktierisk via hedgefonden Coeli Absolute European Equity, som har möjlighet att variera risken mot aktier beroende på marknadssyn. Under tiden börsen har stigit har förvaltaren köpt skydd på nedsidan, vilket skulle mitigera nedsidan vid en eventuell korrektion. Vid en korrektion ser vi fram mot att öka aktievikten.

Taktisk allokering Räntor och alternativa investeringar

Även den taktiska allokeringen mot amerikanska långräntor är låg då de utvecklats starkt tidigare under året och rådande prisnivå inte känns tillräckligt attraktivt.

Utveckling för Aktiv Allokering Trygghet och Total under april månad

Portföljerna fortsatte att stiga i värde under månaden. Dock utvecklades investeringarna i tillväxtmarknadsländerna svagt som återfinns i Aktiva Allokering Total, inte i Aktiv allokering Trygghet. Ränte- och alternativa investeringar utvecklades +/- 0. Globala aktier utvecklades däremot mycket starkt då bolag som det amerikanska finansiella tjänstebolaget Broadridge, internetbanken AXOS och byggindustribolaget Watsco steg med 15-17 procent vardera.

Exponering Aktiv Allokering Trygghet – april 2019

Exponering %

 • Företagsobligationer  26
 • Övriga räntor 21
 • Hedgefonder 40
 • Globala aktier 10
 • Räntevikt Plus 0,33
5 bästa
AKTIEVIKT PLUS Hävstång21,66%
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO Aktie USA16,73%
AXOS FINANCIAL INC Aktie USA15,76%
WATSCO INC Aktie USA14,63%
SIKA AG-REG Aktie Schweiz13,93%
5 sämsta
RÄNTEVIKT PLUS Hävstång-7,87%
3M CO Aktie USA-6,55%
DEUTSCHE WOHNEN SE Aktie Tyskland-5,19%
UNITEDHEALTH GROUP INC Aktie USA-3,42%
LEBARA 2020 FRN Företagsobligation-2,91%

Exponering Aktiv Allokering Total – april 2019

Exponering %

 • Företagsobligationer 19
 • Hedgefonder 30
 • Tillväxtmarknadsaktier 25
 • Globala aktier 15
 • Svenska aktier 5
 • Aktievikt Plus 0,5
 • Räntevikt Plus 1
5 bästa
AKTIEVIKT PLUS Hävstång21,66%
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO Aktie USA16,73%
AXOS FINANCIAL INC Aktie USA15,76%
JARIR MARKETING CO Aktie Saudi Arabien14,78%
WATSCO INC Aktie USA14,63%
5 sämsta
INTERNATIONAL BREWERIES Aktie Nigeria-21,42%
GRUPO FINANCIERO GALICIA-ADR Aktie Argentina-12,55%
BANCO MACRO SA-ADR Aktie Argentina-9,14%
DELICE HOLDING Aktie Tunisien-8,18%
RÄNTEVIKT PLUS Hävstång-7,87%

VIKTIG INFORMATION. Detta material utgör inte investeringsrådgivning. En diskretionär portföljs historiska avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Värdet på andelarna i den diskretionära portföljen kan både öka och minska och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Diskretionära portföljens faktablad och informationsbroschyr finns på www.coeli.se och kan även erhållas direkt från Coeli.

Erik Lundkvist

Kapitalförvaltare Strategifonder samt Coeli Balanserad

 • Har arbetat på Coeli sedan 2004
 • Mer än 15 år i branschen
 • Magisterexamen i nationalekonomi från Örebros universitet samt auktoriserad finansanalytiker, CEFA, från Handelshögskolan i Stockholm

Erik är Chief Investment Officer på Coeli och har det övergripande ansvaret för bolagets kapitalförvaltning och tillgångsallokering. Erik är även ansvarig för kapitalförvaltningen av Coelis strategiska portföljer samt för utvärderingen av nya kapitalförvaltarteam. Erik har över tio års erfarenhet av kapitalförvaltning och analys.

Mikael Petersson

Kapitalförvaltare Coeli Absolute European Equity

 • Arbetat på Coeli sedan 2018
 • Mer än 25 års erfarenhet av finansbranschen
 • BSc från Lunds Universitet

Mikael Petersson är ansvarig förvaltare för Coeli Absolute European Equity och har många års erfarenhet av fondförvaltning. Mikael har arbetat för några av de mest framgångsrika hedgefondsfirmorna i Europa såsom Lansdowne Partners och Kairos Investment Management i London. Han har även framgångsrikt varit med och startat och bedrivit egen verksamhet i Zug där Coeli var en tidig investerare.

Coelis kapitalförvaltare Hans-Henrik Skov

Hans-Henrik Skov

Kapitalförvaltare Coeli Frontier Markets

 • Har arbetat på Coeli sedan 2014
 • Mer än 12 år i branschen
 • Master of Science i finansiering från Copenhagen Business School. Har även studerat vid Lubin School of Business och California State University.

Hans-Henrik Skov är tillsammans med James Bannan ansvarig kapitalförvaltare för Coeli Frontier Markets och har förvaltat aktier i gränsmarknader sedan maj 2007. Han arbetade för Bankinvest Asset Management från maj 2007 till februari 2014, där han delade förvaltningsansvaret för Bankinvests Frontier Markets fonder. Hans-Henrik arbetade dessförinnan för Barclays Capital och JP Morgan i London. Fonden Coeli Frontier Markets vann 2018 det prestigefulla Thomson Reuters Lipper Fund Award för bästa fond i sin kategori.

Coelis kapitalförvaltare James Bannan

James Bannan

Kapitalförvaltare Coeli Frontier Markets

 • Arbetat på Coeli sedan 2014
 • Mer än 12 års erfarenhet av branschen
 • Auktoriserad revisor från Institute of Chartered Accountants, Australien

James Bannan är tillsammans med Hans-Henrik Skov ansvarig kapitalförvaltare för Coeli Frontier Markets och har investerat i gränsmarknadsländer i över 10 år. James har bland annat delat förvaltningsansvar för Bankinvest Frontier Marketsfonder tillsammans med Hans-Henrik sedan maj 2011. Dessförinnan bodde James i Ho Chi Minh City, Vietnam i 5 år och arbetade med Bankinvest Private Equity New Markets fonder. Fonderna med vintage 2006-2010 var av Prequin rankade som de som skapat högst avkastning i Asien med över 50 procent i värdestegring. Före sin tid i Vietnam, arbetade James med M&A på KPMG i Sydney och Köpenhamn, där han genomförde flera transaktioner i gränsmarknadsländer. Fonden Coeli Frontier Markets vann 2018 det prestigefulla Thomson Reuters Lipper Fund Award för bästa fond i sin kategori.

Coeli Andreas Brock

Andreas Brock, CFA

Kapitalförvaltare Coeli Global Selektiv

 • Arbetat på Coeli sedan 2014
 • Mer än 10 år i branschen
 • MBA från London Business School, kandidatexamen från Lunds Universitet och är CFA Charterholder

Andreas Brock är ansvarig förvaltare för Coeli Global Selektiv och har lång erfarenhet av både aktieanalys och förvaltning. Innan Andreas kom till Coeli ansvarade han för nordisk verkstadsanalys på Nordea. Dessförinnan arbetade han som kapitalförvaltare på Capital Group i London. Före sin tid i London, arbetade Andreas med företagsförvärv för ABB i Kina. Andreas var medlem i styrelsen för CFA Sweden 2015-2017.

Coeli Henrik Milton

Henrik Milton

Kapitalförvaltare Coeli Global Selektiv

 • Har arbetat på Coeli sedan 2016
 • Mer än 17 års erfarenhet av branschen
 • Masterexamen i Finans från Lunds Universitet

Henrik Milton är tillsammans med Andreas Brock ansvarig förvaltare för Coeli Global Selektiv. Henrik har lång erfarenhet av aktieanalys och portföljförvaltning. Han har tidigare bland annat arbetat som fondförvaltare på Capinordic Asset Management där han ansvarade för fonderna Global Opportunities och BRICA fram till och med år 2010.

Gustav Fransson

Kapitalförvaltare Coeli Likviditetsstrategi & Coeli Nordisk Företagsobligationsfond

 • Har arbetat på Coeli sedan 2009
 • Mer än 10 år i branschen
 • Civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm.

Gustav har varit verksam i finansbranschen sedan 2006 och har erfarenheter från olika roller inom kapitalförvaltning och bankverksamhet. Innan han började arbeta för Coeli 2008 var han anställd som fastighetsanalytiker på Royal Bank of Scotland, Nordic Branch.

porträttbild man

Alexander Wahlman

Senior Analytiker Coeli Likviditetsstrategi & Coeli Nordisk Företagsobligationsfond

 • Arbetat på Coeli sedan 2018
 • Arbetat i finansbranschen sedan 2014
 • MSc från Rotterdam School of Management och kandidatexamen från Mercyhurst University

Alexander Wahlman är Senior Analytiker på fonderna Coeli Likviditetstrategi och Coeli Nordisk Företagsobligationsfond. Innan Alexander kom till Coeli arbetade han för Danske Bank med företagsfinansiering och bolagsanalys.

Coeli Arne Lundberg

Arne Lundberg

Kapitalförvaltare Strategifonder samt Coeli Balanserad

 • Arbetat på Coeli sedan 2019
 • Mer än 30 års erfarenhet av branschen
 • Utbildad vid Handelshögskolan i Stockholm och är civilekonom, DHS, med inriktning mot finansiell ekonomi.

Arne Lundberg är kapitalförvaltare för Coeli Balanserad och Coelis strategifonder. Arne har 30 års erfarenhet av kapitalförvaltning med individuellt placeringsansvar inom aktie- och hedgefondsförvaltning. Han kommer senast från Söderberg & Partners och innan dess från Consortum Kapitalförvaltning. Där var Arne ansvarig för en svensk aktiestrategi, kallad Svenska Bolag. Arne var under många år chef för SEB Investment Management i London och har dessutom arbetat på två hedgefonder, ZAN Partners i London och 3C Asset Management i Stockholm.

Joel Etzler

Kapitalförvaltare Coeli Energy Transition

 • Arbetat på Coeli sedan 2019
 • Mer än 13 års erfarenhet av finansbranschen
 • MSc från Kungliga Tekniska Högskolan

Joel Etzler är Förvaltare och grundare av fonden Coeli Energy Transition och har mer än 13 år i branschen med investeringserfarenhet från både publika och privata investeringar. Joel började arbeta tillsammans med Kalvoy på Horizon Asset i London i 2012 och spenderade dessförinnan fem år inom Private Equity på Morgan Stanley i London. Joel började sin investeringskarriär inom teknologisektorn på Swedbank Robur i Stockholm, 2006.

Vidar Kalvoy

Kapitalförvaltare Coeli Energy Transition

 • Arbetat på Coeli sedan 2019
 • Mer än 20 års erfarenhet av finansbranschen
 • MBA från IESE i Barcelona, MSc från Norska Handelshögskolan

Vidar Kalvoy är ansvarig Förvaltare och grundare av fonden Coeli Energy Transition. Vidar har över 20 års erfarenhet från aktieförvaltning och aktieanalys. Under nio år var han ansvarig för energiinvesteringarna på Horizon Asset i London, en marknadsneutral hedgefond. Vidar har även förvaltat energiaktier på en annan Londonbaserad hedgefond samt arbetat som aktieanalytiker inom teknologisektorn både i Frankfurt och i Oslo.