Skriv ut

Månadsbrev Diskretionär förvaltning augusti 2019

Med våra diskretionära portföljer Aktiv allokering väljer du den målavkastning och risknivå som passar dig bäst, våra förvaltare sköter resten. Aktiv allokering är unik och skapar ett stort värde för dig genom att vara aktiv i tre nivåer. Beroende på marknadsklimatet allokerar förvaltarna aktivt mellan aktier, räntor och alternativa investeringar för att skapa ett skydd vid börsfall samt extra gas när börsen går bra. Aktiv Allokering Total har en aktieexponering som normalt varierar mellan 45-75 procent och Aktiv Allokering Trygghet har en aktieexponering som normalt varierar mellan 20-30 procent.

Utveckling på de finansiella marknaderna under månaden

Årets sista sommarmånad fick en dramatisk start när handelskriget mellan USA och Kina eskalerade med höjda tullar från båda håll. Måndagen den 5 augusti var årets hittills sämsta börsdag då Stockholmsbörsen (SIX PRX) sjönk med 2,3 procent, amerikanska börsen (S&P 500) med 3 procent och tekniktunga Nasdaq med 3,5 procent. Senare under månaden återhämtade sig börskurserna då Donald Trump och Xi Jinping återtagit en något mer försonande ton, se nedan graf. Oron för konjunkturavmattningen satte stora spår på räntemarknaderna där räntorna på framför allt långa statsobligationer föll kraftigt i värde. Exempelvis sjönk räntan för amerikanska 30-åriga statsobligationer från 2,5 procent till 1,95 procent under månaden. Den svenska kronan fortsatte sitt förfall och försvagades med 1 procent mot euron till 10,79 samt med drygt 2 procent mot dollarn till 9,82. Kronan är nu svagare än den var under finanskrisen 2008-2009, inte sedan mitten av teknologibubblans fall under våren 2002 har kronan varit så svag. Utvecklingen i den nordiska företagsobligationsmarknaden var inledningsvis avvaktande med fallande riskaptit bland investerarna. Under de sista två veckorna var dock tongångarna överlag positiva vilket bidrog till tightare kreditspreadar. Globalt fallande långräntor gav ytterligare en skjuts till kursutvecklingen för fastränteobligationer.

Exponering – framåtblickande syn och allokering

Fram tills att rapportsäsongen för det tredje kvartalet tar fart under slutet av oktober är det stor risk att de geopolitiska riskerna kommer fortsätta dominera händelseutvecklingen med stora slag fram och tillbaka på världens börser. Trump och Xi Jinping dansar ett steg framåt och två steg bakåt och det blir sakta men säkert alltmer uppenbart att Trump inte kommer komma så långt i förhandlingarna som han önskat.  Kina sätter hårt mot hårt och visar med sitt agerande att de kan vara mer uthålliga och utstå mer smärta än Trump som kämpar för att bli omvald klarar av. Därmed ökar sannolikheten för någon form av urvattnat avtal med ökade kinesiska köp av amerikanska varor, (sannolikt jordbruksprodukter som appellerar Trumps kärnväljare) men som exkluderar de svåra frågorna som teknologiöverföring och statligt stöd till företag.

Jag skrev nyligen ett blogginlägg om Brexit  som sammanfattningsvis handlar om att den nytillträdde premiärministern har ökat insatserna rejält i och med sitt agerande att tillfälligt upplösa parlamentet i närmare fem veckor till och med mitten av oktober. Det kvarstår att se om Johnsons slutgiltiga mål verkligen är en avtalslös, så kallad hård, Brexit eller om han maximerar trycket på EU för att tvinga dem tillbaka till verkliga förhandlingar. En annan anledning är att Tories pressades tillbaka rejält av det nystartade Brexitpartiet i EU-valet och att Johnson krattar manegen för nyval.

Konjunkturellt är eskaleringen av handelskriget inte tillräckligt för att världen ska gå ned i lågkonjunktur men otvivelaktigt har känsligheten för en oväntad chock (som brukar vara det som skapar en lågkonjunktur) ökat. Tillverkningsindustrin är globalt i lågkonjunktur som en konsekvens av att Kina redan innan handelskriget valde att strama åt och därefter har handelskriget förvärrat situationen. Däremot står sig hushållen starkt. Historiskt låg arbetslöshet, reallöneökningar och extremt låga räntor bäddar för fortsatt god konsumtionstillväxt. Till skillnad mot här hemma i Sverige är det möjligt för amerikanska hushåll att refinansiera sina bundna bolån och dra nytta av de längre räntorna utan att betala ränteskillnadsersättning. För att konjunkturen ska hålla i sig krävs det dock att den amerikanska centralbanken fortsätter sänka räntan och att Kina stimulerar mer, vilket är troligt men långt ifrån säkert.

Taktisk allokering Aktier och Räntor

Vi har valt att hålla kvar positioneringen med neutral vikt mot aktiemarknaden, men med förhållande mycket skydd via investeringen i långa amerikanska statsobligationer (cirka 30 års löptid). Som beskrivet ovan föll dessa räntor kraftigt under månaden och verkade som ett effektivt skydd i portföljen. Uppgången var så kraftig att vi i slutet av månaden rebalanserade investeringen (det vill säga tog hem vinsten och sålde av värdeuppgången så att positionsstorleken återigen är tillbaka på målvikt). Trots uppgången under augusti är långa amerikanska statsobligationer en av få tillräckligt bra portföljskydd som finns att tillgå. Räntan kommer falla ytterligare om konjunkturoron tilltar och än mer i en lågkonjunktur. Däremot kommer vi minska innehavet om den amerikanska centralbanken byter fot och börjar sänka räntan kraftigt.

Aktier
Räntor

Utveckling för Aktiv Allokering Trygghet och Total under augusti månad

Portföljerna klarade börsoron väl under augusti; Total var marginellt upp och Trygghet marginellt ned. Det kan tyckas något motsägelsefullt, men anledningen är att risktagandet är högre i Total vilket innebär att även skyddet även är större och en extrem månad som augusti när Räntevikt steg med cirka 67 procent blev resultatet sådant. Trygghets investeringar i utländska räntor sjönk i värde under månaden medan direktinvesteringarna i aktier var mer eller mindre oförändrade. Totals investeringar i tillväxmarknadsländerna höll mot väl men sjönk något i värde medan aktieinvesteringen i de minst utvecklade länderna, frontier markets, steg i värde. Likaså sjönk investeringarna i svenska aktier men mindre än Stockholmsbörsens genomsnitt. Under månaden investerade vi i en ny marknadsneutral aktiehedgefond, Coeli Energy Transition, som avser att skapa avkastning på övergången från fossil till förnybar energi.

Exponering Aktiv Allokering Trygghet – augusti 2019

Exponering %

 • Företagsobligationer  26
 • Övriga räntor 21
 • Hedgefonder 30
 • Globala aktier 10
 • Räntevikt Plus 1
 • Aktievikt Plus 1
5 bästa
RÄNTEVIKT Hävstång66,89%
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A Aktie USA10,13%
AROUNDTOWN SA Aktie Luxembourg5,81%
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC Aktie USA5,69%
MASTERCARD INC – A Aktie USA5,65%
5 sämsta
Aktievikt Hävstång-16,16%
IMCD NV Aktie Nederländerna-13,31%
3M CO Aktie USA-8,75%
ADLER REAL ESTATE AG Aktie Tyskland-6,67%
SANDVIK AB Aktie Sverige-5,95%

Exponering Aktiv Allokering Total – augusti 2019

Exponering %

 • Företagsobligationer 16
 • Hedgefonder 30
 • Tillväxtmarknadsaktier 15
 • Globala aktier 15
 • Svenska aktier 15
 • Aktievikt Plus 3
 • Räntevikt Plus 3
5 bästa
RÄNTEVIKT Hävstång66,89%
FAN MILK LTD Aktie Ghana20,06%
MOBILE WORLD INVESTMENT CORP Aktie Vietnam11,92%
VIETNAM PROSPERITY JSC BANK Aktie Vietnam11,90%
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A Aktie USA10,13%
5 sämsta
INTERNATIONAL BREWERIES Aktie Nigeria-20,45%
AKTIEVIKT Hävstång-16,16%
IMCD NV Aktie Nederländerna-13,31%
YOMA STRATEGIC HLDGS LTD Aktie Singapore-13,15%
TBC BANK GROUP PLC Aktie Georgien-11,23%

VIKTIG INFORMATION. Detta material utgör inte investeringsrådgivning. En diskretionär portföljs historiska avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Värdet på andelarna i den diskretionära portföljen kan både öka och minska och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Diskretionära portföljens faktablad och informationsbroschyr finns på www.coeli.se och kan även erhållas direkt från Coeli.