Skriv ut

Månadsbrev Diskretionär förvaltning juli 2019

Med våra diskretionära portföljer Aktiv allokering väljer du den målavkastning och risknivå som passar dig bäst, våra förvaltare sköter resten. Aktiv allokering är unik och skapar ett stort värde för dig genom att vara aktiv i tre nivåer. Beroende på marknadsklimatet allokerar förvaltarna aktivt mellan aktier, räntor och alternativa investeringar för att skapa ett skydd vid börsfall samt extra gas när börsen går bra. Aktiv Allokering Total har en aktieexponering som normalt varierar mellan 45-75 procent och Aktiv Allokering Trygghet har en aktieexponering som normalt varierar mellan 20-30 procent.

Utveckling på de finansiella marknaderna under månaden

På ytan rådde det sommarlugn på världens börser under juli månad utan större förändringar på aktieindexnivå.

Den största händelsen för börserna var att den amerikanska centralbanken Federal Reserve valde att sänka räntan med 0,25 procent till 2,25 procent den sista juli. Sänkningen var väntad, men då marknaden hade väntat sig tydligare signaler om flera räntesänkningar under hösten och vintern blev det starten på börsoron i början av augusti. Bolagens rapporter för det andra kvartalet visade aggregerat på marginella vinstökningar men med flertalet vinstvarningar från cykliska bolag. Konjunkturen fortsätter att mattas av globalt och även den europeiska centralbanken har öppnat upp för ökade stimulanser. Den amerikanska ekonomin växte med 2,1 procent under det andra kvartalet vilket får ses som en okej nivå. Utvecklingen i företagsobligationsmarknaden var förhållandevis stabil i både Europa och Norden under juli. Mot slutet av månaden tilltog dock volatiliteten något med kreditspreadar inom framförallt high yield-segmentet.

Däremot var inbromsningen kraftigare än marknaden hade väntat sig i Sverige där BNP växte med 1,4 procent i årstakt under det andra kvartalet vilket var 0,5 procent lägre än förväntat. Även avkastningsnivån på svenska 10-åriga statsobligationen föll och noterades vid slutet av månaden till -0,20 procent. Den svenska kronan försvagades med närmare 3,5 procent mot dollarn till 9,65 procent (!) vid månadens slut. Riksbanken meddelade i juli att reporäntan och ränteprognosen lämnas oförändrade. Riksbanken fortsätter därmed att signalera att en räntehöjning är sannolik mot slutet av innevarande år eller i början av nästa år. När de ledande centralbankerna i världen i stället signalerar räntesänkningar är det högst osäkert om höjningen kommer bli av. Konjunkturinstitutets barometerindikator fortsätter dessutom att falla vilket pekar på lägre fart i ekonomin under kommande kvartal. Geopolitiskt ökade spänningarna mellan västvärlden och Iran och Brexit-oron ökade på nytt när Boris Johnson blev vald till ny premiärminister.

Exponering – framåtblickande syn och allokering

Måndagen den 5 augusti var årets hittills sämsta börsdag då Stockholmsbörsen (SIXPRX) sjönk 2,3 procent, amerikanska börsen (S&P 500) med 3 procent och tekniktunga Nasdaq med 3,5 procent. Oron på marknaderna började förra veckan efter att den amerikanska centralbankschefen Jerome Powell inte levererade ett lika duvaktigt budskap som marknaden hade väntat sig (marknaden hade hoppats på tydligare budskap om ytterligare räntesänkningar).

Oron tilltog när Donald Trump uppenbarligen tyckte att handelsförhandlingarna med Kina gått för dåligt och beslutade att höja tullarna till 10 procent på varor till ett årligt värde på cirka 300 miljarder USD från och med den första september. Om förändringen genomförs kommer mer eller mindre all amerikansk import från Kina vara tullbelagd. Kina valde, till skillnad från tidigare, att sätta hårt mot hårt. Regimen beslutade om stopp på import av amerikanska jordbruksprodukter, något som slår hårt mot Trumps kärnväljare. Kinas andra motdrag var att sluta stödköpa sin valuta, vilket fick valutan att försvagas till en kurs som för första gången sedan 2008 överstiger 7 RMB/USD. Det amerikanska finansdepartementet svarade i natt med att stämpla Kina som en valutamanipulatör (trots att Kina inte uppfyller de formella kriterierna), något som inte drabbat något land sedan 1990-talet. Jag har tidigare skrivit om hur svårt det är att bedriva handelskrig med ökade tullar mellan länder som har flytande valutor; om USA höjer importtullarna med 10 procent samtidigt som den kinesiska valutan försvagas med lika mycket går effekten med tullarna om intet.

Det är dock troligt att Kina kommer använda valutan som ett vapen i handelskriget med måtta och inte tillåta en kraftig valutaförsvagning. Under år 2015 försvagades den kinesiska valutan förhållandevis kraftigt vilket skapade stor oro bland inhemska investerare som valde att flytta ut kapital från landet, något som tvingade regimen att införa kapitalkontroller och stödköpa valutan för stora summor. Försvagningen av den kinesiska valutan bör ses som en varningssignal till Trump. Att Kina har tröttnat och sätter hårt mot hårt innebär att de synar Trumps bluff och signalerar att de är villiga att ta ekonomisk smärta och att de har tiden på sin sida. Xi Jinping sitter på sin post på livstid medan Trump hoppas på att bli omvald om ett drygt år.

Kina har stimulerat ekonomin under det senaste året. Även om det hittills varit måttligt så kommer det vara tillräckligt för att avsluta den globala lågkonjunkturen inom tillverkningsindustrin om stimulanserna fortsätter. Eskaleringen av handelskriget ökar trycket att stimulera mer, och Kina har möjligheterna att göra det. Kinas tillverkningsindustri påverkas negativt av handelskriget, medan påverkan på serviceindustrin är mindre och då serviceindustrin är både större och skapar betydligt fler jobb förklarar det president Xi Jinpings allt hårdare linje mot Trump.

Eskaleringen av handelskriget kommer i en känslig tid. Tillväxten i USA höll redan på att sakta in innan Trumps eskalering av handelskriget och omvärlden saktade in redan under förra året. Tillverkningsindustrin globalt är i lågkonjunktur och det är rationellt att vara försiktigare med investeringar när osäkerheten om världshandeln är så stor. Däremot mår hushållen i västvärlden bra och gynnas av låg arbetslöshet, reallöneökningar och låga räntor. Det är därför för tidigt att positionera sig för en ny lågkonjunktur. Dock kommer den ekonomiska tillväxten påverkas negativt med ett fördjupat och mer långdraget handelskrig. Så även om vi inte ser en lågkonjunktur i närtid ökar sårbarheten i världsekonomin vilket gör att den kommer vara känsligare för andra oväntade kriser eller chocker.

DET ÄR MYCKET SÄLLAN EN BRA IDÉ ATT SÄLJA I PANIK.

Det är lätt att drabbas av panik när aktier faller så mycket i värde som de gjorde under gårdagen. Riskerna är lätta att rada upp, men svåra att värdera. Handelskriget kan förvärras ytterligare eller till och med urarta. Kina skulle exempelvis kunna öka oljeimporten från Iran vilket både skulle skada USA:s stora energisektor genom lägre oljepriser samtidigt som det skulle sabotera USA:s ekonomiska sanktioner mot lran, Trump skulle kunna blicka mot Europas bilaterala handelsöverskott, Brexit närmar sig ett avgörande och så vidare.

Det finns även händelser som skulle få aktiemarknaden att vända upp. Närmast ligger att den amerikanska centralbanken blir mer aggressiv och sänker räntan mer och i snabbare takt. Den amerikanska presidentvalskampanjen är redan i gång och ingen sittande president som vill bli omvald gynnas av att skapa, och få skulden för, en ny lågkonjunktur – detta gäller även Trump. Att Kina sätter hårt mot hårt ökar även sannolikheten att Trump tvingas till att kompromissa och skapa någon form av överenskommelse som åtminstone gäller fram tills valet är över.

Taktisk allokering Aktier och Räntor

Flertalet risker och möjligheter ovan är binära och därför är det nästintill omöjligt att förutspå marknadens utveckling den närmaste tiden. Därför positionerade vi om våra breda portföljer som Coelis diskretionära portföljer (Aktiv Allokering) och våra strategifonder (Coeli Balanserad, Coeli Mix och Coeli Potential) i mitten av juni. Våra portföljer är uppbyggda av långsiktiga positioner med ett aktivt urval av bolag som har goda förutsättningar att överträffa marknadens utveckling. Vi har även en mer kortsiktig taktisk del av portföljen där vi valt att ha neutral vikt mot aktiemarknaden och samtidigt valt att skydda portföljen via köp av amerikanska statsobligationer med lång löptid (cirka 30 år). Vi ökade skyddet i portföljen så att det är lika stort som den kortsiktigare investeringen i aktiemarknaden. Medan den amerikanska börsen steg fram tills sista veckan i juni var portföljskyddets utveckling +/- 0. Sedan dess har börsen fallit med 6 procent och under samma tid har portföljskyddet stigit med 5,5 procent. Se grafen nedan.

På det här effektiva sättet har vi alltså kunnat ta del av börsuppgången under sommaren men skyddat en del av portföljen för börsfallet de senaste dagarna. Denna breda portfölj med både gas och broms passar fortsatt den miljö som vi förväntar oss i närtid.

Aktier
Räntor

Utveckling för Aktiv Allokering Trygghet och Total under juli månad

Portföljerna utvecklades väl under juli och steg i värde. I Aktiv allokering Trygghet utvecklades globala aktier och räntevinsteringen i frontier markets bäst. I Aktiv allokering Total utvecklades globala aktier och aktieinvesteringen i Coeli Frontier Markets bäst. Den taktiska allokeringen mot både aktie- och räntemarknaden steg i värde.

Exponering Aktiv Allokering Trygghet – juli 2019

Exponering %

 • Företagsobligationer  33
 • Övriga räntor 21
 • Hedgefonder 23
 • Globala aktier 10
 • Räntevikt Plus 1
 • Aktievikt Plus 1
5 bästa
AKTIEVIKT Hävstång17,70%
AAK AB Aktie Sverige12,44%
ADLER REAL ESTATE AG Aktie Tyskland12,11%
AXOS FINANCIAL INC Aktie USA11,21%
TOTAL SYSTEM SERVICES INC Aktie USA9,40%
5 sämsta
SIKA AG-REG Aktie Schweiz-11,94%
HDFC BANK LTD-ADR Aktie Indien-8,40%
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC Aktie USA-2,24%
MELIN GROUP 230130 FRN Företagsobligation-2,16%
COELI ALTRUA MACRO Hedgefond-1,57%

Exponering Aktiv Allokering Total – juli 2019

Exponering %

 • Företagsobligationer 25
 • Hedgefonder 21
 • Tillväxtmarknadsaktier 15
 • Globala aktier 15
 • Svenska aktier 15
 • Aktievikt Plus 3
 • Räntevikt Plus 3
5 bästa
HATTON NATIONAL BANK PLC Aktie Sri Lanka36,88%
AKTIEVIKT Hävstång17,70%
MOBILE WORLD INVESTMENT CORP Aktie Vietnam15,57%
AAK AB Aktie Sverige12,44%
MARICO BANGLADESH LTD Aktie Bangladesh12,30%
5 sämsta
INTERNATIONAL BREWERIES Aktie Nigeria-31,81%
TBC BANK GROUP PLC Aktie Georgien-14,48%
GUARANTY TRUST BANK Aktie Nigeria-13,83%
GEORGIA CAPITAL PLC Aktie Georgien-13,52%
FPT DIGITAL RETAIL JSC Aktie Vietnam-13,39%

VIKTIG INFORMATION. Detta material utgör inte investeringsrådgivning. En diskretionär portföljs historiska avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Värdet på andelarna i den diskretionära portföljen kan både öka och minska och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Diskretionära portföljens faktablad och informationsbroschyr finns på www.coeli.se och kan även erhållas direkt från Coeli.