Skriv ut

Månadsbrev Diskretionär förvaltning oktober 2019

Med våra diskretionära portföljer Aktiv allokering väljer du den målavkastning och risknivå som passar dig bäst, våra förvaltare sköter resten. Aktiv allokering är unik och skapar ett stort värde för dig genom att vara aktiv i tre nivåer. Beroende på marknadsklimatet allokerar förvaltarna aktivt mellan aktier, räntor och alternativa investeringar för att skapa ett skydd vid börsfall samt extra gas när börsen går bra. Aktiv Allokering Total har en aktieexponering som normalt varierar mellan 45-75 procent och Aktiv Allokering Trygghet har en aktieexponering som normalt varierar mellan 20-30 procent.

Utveckling på de finansiella marknaderna under månaden

Den av massmedia utpekad som skräckmånaden för börsen hade en dramatisk start, men slutade med tydliga uppgångar. Oktober började med ett större värdefall på grund av oro för den amerikanska konjunkturavmattningen, men det kom snabbt av sig. Under månaden presenterade lejonparten av de noterade bolagen resultatet för det tredje kvartalet. Bolagen slog lågt ställda förväntningar och att det framkom färre minor än skeptikerna oroat sig för tvingade tillbaka kapital från sidlinjen in i aktiemarknaden. Cykliska länders börser som Sverige och Europa steg mer än de amerikanska börserna. Under månaden valde den amerikanska centralbanken att sänka räntan för tredje gången i år till 1,75 procent och ordförande Powell meddelande att inga ytterligare sänkningar är planerade. Geopolitiskt har turerna med Brexit och handelskriget mellan USA och Kina fortsatt men sannolikheten för en hård Brexit och upptrappning av handelskriget har minskat under månaden, vilket bidragit till de positiva tongångarna på världens börser. Det bidrog även till att kronan återtog lite av förlorad mark mot dollarn och steg med 2 procent till 9,65. Kronan var oförändrad mot euron. Likt de positiva tongångarna på aktiemarknaden fortsatte den nordiska kreditmarknaden att utvecklas starkt med krympande kreditspreadar.

Exponering – framåtblickande syn och allokering

Konjunkturmässigt befinner vi oss på nivåer där konjunkturen vänt uppåt under de senaste minicyklerna med perioder av svaghet under 2010-2012 och 2015-2016.  Marknaden pustar ut efter att bolagsrapporterna för det tredje kvartalet inte blev sämre än väntat. Nyvalet i Storbritannien lagom till lucia är i praktiken en andra folkomröstning om Brexit och då premiärministern nått ett nytt avtal med Bryssel har risken minskat för en avtalslös Brexit. Som jag skrivit om sedan slutet av sommaren blir det allt tydligare att Trump förlorar initiativförmåga till Xi Jinping i handelsförhandlingarna. Att det nu är knappt ett år till det amerikanska presidentvalet minskar risken för ytterligare upptrappning. Allt detta är positivt för konjunkturen och för bolagens framtida intjäningsförmåga då det minskar risken för en lågkonjunktur i närtid. Vi förväntar oss fortsatt att Kina stabiliserar tillväxten runt 6 procent, vilket förhoppningsvis kommer medföra att konjunkturavmattningen i exportberoende länder som Sverige och Tyskland avtar. Dock ser vi ingen större återhämtning i närtid. Den amerikanska ekonomin saktar in som en följd av svagheter i tillverkningsindustrin men hushållen står sig starka med historiskt låg arbetslöshet och historiskt låga räntor.

Sammanfattningsvis har risken för en lågkonjunktur minskat i närtid men det är för tidigt att tala om återhämtning. Aktiemarknaden är varken billigt eller dyrt värderad och börsen förväntas stiga i takt med bolagens vinstökningar, vilka förväntas vara ytterst modesta under de kommande kvartalen. En intressant iakttagelse är att både den amerikanska dollarn och den amerikanska börsen utvecklades svagare än Europa och tillväxtmarknadsländerna vilket skulle vara början på en ny trend om oron för konjunkturen fortsätter att minska.

Taktisk allokering Aktier och Räntor

Konjunkturmässigt befinner vi oss i den senare delen av cykeln medan vi inte förväntar oss någon lågkonjunktur i närtid. Portföljerna har en neutral vikt i aktier plus en investering i en börsberoende hedgefond tillsammans med ett portföljskydd som består av långa amerikanska statsobligationer (cirka 30 års löptid).

Aktier
Räntor

Utveckling för Aktiv Allokering Trygghet, Total och Offensiv under oktober månad

September månad, som bjöd på den största sektorrotationen sedan finanskrisen, var som väntat en generellt svag månad för aktiv förvaltning. Samtliga av våra portföljer steg i värde och bäst klarade sig Aktiv Allokering Trygghet som gynnades av att både hedgefonder och utländska räntor steg i värde. Däremot hämmades värdeökningen i Aktiv Allokering Total  av svenska och globala aktiers utveckling, som missgynnades av sektorrotationen.

Exponering Aktiv Allokering Trygghet – oktober 2019

Exponering %

 • Företagsobligationer  26
 • Övriga räntor 21
 • Hedgefonder 30
 • Globala aktier 10
 • Räntevikt Plus 1
 • Aktievikt Plus 1
5 bästa
SIKA AG-REG Aktie Schweiz15,00%
UNITEDHEALTH GROUP INC Aktie USA13,96%
HDFC BANK LTD-ADR Aktie Indien4,94%
GLOBAL PAYMENTS INC Aktie USA4,28%
AKTIEVIKT Hävstång3,90%
5 sämsta
MELIN GROUP 230130 FRN Företagsobligation-40,05%
PAGSEGURO DIGITAL LTD-CL A Aktie Brasilien-21,53%
AAK AB Aktie Sverige-10,35%
ADLER REAL ESTATE AG Aktie Tyskland-10,31%
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A Aktie USA-8,25%

Exponering Aktiv Allokering Total – oktober 2019

Exponering %

 • Företagsobligationer 16
 • Hedgefonder 30
 • Tillväxtmarknadsaktier 15
 • Globala aktier 15
 • Svenska aktier 15
 • Aktievikt Plus 3
 • Räntevikt Plus 3
5 bästa
MYCRONIC AB Aktie Sverige31,67%
GUARANTY TRUST BANK-GDR REGS Aktie Nigeria24,58%
HATTON NATIONAL BANK PLC Aktie Sri Lanka16,83%
ATLAS COPCO AB-B SHS Aktie Sverige16,81%
DOMETIC GROUP AB Aktie Sverige15,85%
5 sämsta
MELIN GROUP 230130 FRN Företagsobligation-40,05%
PAGSEGURO DIGITAL LTD-CL A Aktie Brasilien-21,53%
BRAC BANK LTD Aktie Bangladesh-19,61%
EMBRACER GROUP AB Aktie Sverige-19,07%
OLYMPIC INDUSTRIES LTD Aktie Bangladesh-17,68%

Exponering Aktiv Allokering Offensiv – oktober 2019

Exponering %

 • Hedgefonder 30
 • Tillväxtmarknadsaktier 20
 • Globala aktier 45
 • Svenska aktier 0
 • Aktievikt Plus
5 bästa
GUARANTY TRUST BANK-GDR REGS Aktie Nigeria24,58%
HATTON NATIONAL BANK PLC Aktie Sri Lanka16,83%
SIKA AG-REG Aktie Schweiz15,00%
UNITEDHEALTH GROUP INC Aktie USA13,96%
HALYK SAVINGS BANK-GDR REG S Aktie Kazakstan7,68%
5 sämsta
PAGSEGURO DIGITAL LTD-CL A Aktie Brasilien-21,53%
BRAC BANK LTD Aktie Bangladesh-19,61%
OLYMPIC INDUSTRIES LTD Aktie Bangladesh-17,68%
GUARANTY TRUST BANK Aktie Nigeria-16,19%
NESTLE NIGERIA PLC Aktie Nigeria-14,04%

VIKTIG INFORMATION. Detta material utgör inte investeringsrådgivning. En diskretionär portföljs historiska avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Värdet på andelarna i den diskretionära portföljen kan både öka och minska och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Diskretionära portföljens faktablad och informationsbroschyr finns på www.coeli.se och kan även erhållas direkt från Coeli.