Skriv ut

Månadsbrev Diskretionär förvaltning september 2019

Med våra diskretionära portföljer Aktiv allokering väljer du den målavkastning och risknivå som passar dig bäst, våra förvaltare sköter resten. Aktiv allokering är unik och skapar ett stort värde för dig genom att vara aktiv i tre nivåer. Beroende på marknadsklimatet allokerar förvaltarna aktivt mellan aktier, räntor och alternativa investeringar för att skapa ett skydd vid börsfall samt extra gas när börsen går bra. Aktiv Allokering Total har en aktieexponering som normalt varierar mellan 45-75 procent och Aktiv Allokering Trygghet har en aktieexponering som normalt varierar mellan 20-30 procent.

Utveckling på de finansiella marknaderna under månaden

September var en månad som bjöd på mycket dramatik men som även gav positiv börsavkastning. Dramatiken syntes som mest mellan sektorer när amerikanska statslåneräntor vände uppåt, vilket skapade den kraftigaste sektorrotationen sedan finanskrisen. Tidigare vinnande aktier med defensiva och räntekänsliga egenskaper fick ge plats för cykliska bolag och banker. Attacken mot saudiarabiska oljeanläggningar skapade en sällan skådad uppgång i oljepriset (20 procent under måndagen den 16 september) och den iranska inblandningen har ökat den geopolitiska oron i Mellanöstern avsevärt. Trots det föll oljepriset tillbaka som en följd av ökad konjunkturell oro. Den positiva trenden i företagsobligationsmarknaden fortsatte under september med överlag stabila kreditspreadar i Europa. Något stigande långräntor höll dock tillbaka avkastningen. I den nordiska delmarknaden var stämningsläget mycket gott med hög aktivitet i primärmarknaden där framförallt fastighetsbolag genomförde nyemissioner.

Exponering – framåtblickande syn och allokering

Frågan som marknaden ställer sig är om världen står inför en avmattning likt år 2011-2012 och 2015-2016, eller om vi står inför en lågkonjunktur under nästa år.  Som grafen nedan visar är avmattningen än så länge i paritet med de tvåårscykler vi genomgått sedan finanskrisen. Kommer det snart att vända eller kommer avmattningen att fortsätta?

 

Signalerna från tillverkningsindustrin är onekligen oroande. Amerikanska inköpschefer har inte varit så pessimistiska sedan finanskrisen och stämningsläget är liknande i Tyskland och Sverige.

Som bekant har dock tillverkningsindustrins andel av ekonomin minskat i takt med digitalisering och servicenäringens tillväxt. Tillverkningsindustrin står idag endast för 11 procent av den amerikanska ekonomin.

Som motvikt står hushållen, som gynnas av historiskt låga räntor och låg arbetslöshet. Grafen nedan visar att den amerikanska arbetslösheten, i blått, inte varit så låg som den är nu i modern tid. Dessutom visar linjen i grönt att även antalet som blir av med jobbet är på en historiskt låg nivå.

Marknaden står inför en mängd potentiellt negativa och positiva katalysatorer, vilket är varför vår rekommendation kvarstår med en bred väldiversifierad portfölj med skydd av amerikanska långräntor. De geopolitiska riskerna är ovanligt stora:

– Marknadens osäkerhet är total om vart Brexit tar vägen.

– Irans medverkan i attentatet i Saudiarabien är mycket oroande och omvärlden håller andan för vad nästa steg kan tänkas bli.

– Kina har satt hårt mot hårt i handelskriget mot USA, men spelar ett högt spel. Regimen vill inte öka chanserna för att Trump ska bli omvald. Samtidigt kan det vara gynnsamt att komma till någon form av lösning innan valet då Trump kommer vara betydlig farligare om han blir omvald eftersom han inte kan bli omvald ännu en gång.

– Elisabeth Warren tar snabbt in på Joe Biden inför Demokraternas primärval och hon leder även över Trump i opinionsundersökningar. Mycket kan hända, men att ha Warren i Vita huset skulle vara mycket negativt för Wall Street.

Trots ovanligt stora geopolitiska risker ligger sannolikt avgörandet inte där för de finansiella marknaderna utan hos den amerikanska centralbanken Fed och i hur mycket den kinesiska regimen väljer att stimulera den inhemska ekonomin. Båda har vänt under de senaste kvartalen och blivit betydligt mer marknadsvänliga, men båda behöver göra mer för att världskonjunkturen ska återhämta sig.

Taktisk allokering Aktier och Räntor

Det kan ofta vara lika kostsamt att positionera sig för en lågkonjunktur för tidigt som att göra det för sent. Även om riskerna ökar är det vår syn att det är för tidigt att positionera sig för en lågkonjunktur. Vi har därför byggt upp en bred portfölj med neutral exponering mot aktiemarknaden, men med skydd uppbyggt av nordiska företagsobligationer, marknadsneutrala hedgefonder samt framförallt investeringen i långa amerikanska statsobligationer (cirka 30 års löptid).

Aktier
Räntor

Utveckling för Aktiv Allokering Trygghet och Total under september månad

September månad, som bjöd på den största sektorrotationen sedan finanskrisen, var som väntat en generellt svag månad för aktiv förvaltning. Samtliga av våra portföljer steg i värde och bäst klarade sig Aktiv Allokering Trygghet som gynnades av att både hedgefonder och utländska räntor steg i värde. Däremot hämmades värdeökningen i Aktiv Allokering Total  av svenska och globala aktiers utveckling, som missgynnades av sektorrotationen.

Exponering Aktiv Allokering Trygghet – september 2019

Exponering %

 • Företagsobligationer  26
 • Övriga räntor 21
 • Hedgefonder 30
 • Globala aktier 10
 • Räntevikt Plus 1
 • Aktievikt Plus 1
5 bästa
AKTIEVIKT Hävstång10,38%
SANDVIK ABB Aktie Sverige7,32%
HDFC BANK LTD-ADR Aktie Indien6,08%
PWT Holding 221018 FRN  Aktie Indien5,96%
IMCD NV Aktie Nederländerna5,50%
5 sämsta
RÄNTEVIKT Hävstång-15,56%
UNITEDHEALTH GROUP INC Aktie USA-6,49%
VISA INC-CLASS A SHARES Aktie USA-4,66%
MELIN GROUP 230130 FRN Företagsobligation-4,62%
GLOBAL PAYMENTS INC Aktie USA-3,98%

Exponering Aktiv Allokering Total – september 2019

Exponering %

 • Företagsobligationer 16
 • Hedgefonder 30
 • Tillväxtmarknadsaktier 15
 • Globala aktier 15
 • Svenska aktier 15
 • Aktievikt Plus 3
 • Räntevikt Plus 3
5 bästa
AUTOLIV INC-SWED DEP RECEIPT Aktie Sverige13,43%
INTERNATIONAL BREWERIES Aktie Nigeria12,03%
AKTIEVIKT Hävstång10,38%
VIETNAM DAIRY PRODUCTS JSC Aktie Vietnam8,98%
GUARANTY TRUST BANK-GDR REGS Aktie Nigeria8,62%
5 sämsta
RÄNTEVIKT Hävstång-15,56%
BANK OF GEORGIA GROUP PLC Aktie Georgien-10,86%
NESTLE LANKA PLC Aktie Sri Lanka-9,95%
SONATEL Aktie Senegal-9,67%
CEYLON TOBACCO CO PLC Aktie Sri Lanka-9,64%

VIKTIG INFORMATION. Detta material utgör inte investeringsrådgivning. En diskretionär portföljs historiska avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Värdet på andelarna i den diskretionära portföljen kan både öka och minska och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Diskretionära portföljens faktablad och informationsbroschyr finns på www.coeli.se och kan även erhållas direkt från Coeli.

Erik Lundkvist

Kapitalförvaltare Strategifonder samt Coeli Balanserad

 • Har arbetat på Coeli sedan 2004
 • Mer än 15 år i branschen
 • Magisterexamen i nationalekonomi från Örebros universitet samt auktoriserad finansanalytiker, CEFA, från Handelshögskolan i Stockholm

Erik är Chief Investment Officer på Coeli och har det övergripande ansvaret för bolagets kapitalförvaltning och tillgångsallokering. Erik är även ansvarig för kapitalförvaltningen av Coelis strategiska portföljer samt för utvärderingen av nya kapitalförvaltarteam. Erik har över tio års erfarenhet av kapitalförvaltning och analys.

Mikael Petersson

Kapitalförvaltare Coeli Absolute European Equity

 • Arbetat på Coeli sedan 2018
 • Mer än 25 års erfarenhet av finansbranschen
 • BSc från Lunds Universitet

Mikael Petersson är ansvarig förvaltare för Coeli Absolute European Equity och har många års erfarenhet av fondförvaltning. Mikael har arbetat för några av de mest framgångsrika hedgefondsfirmorna i Europa såsom Lansdowne Partners och Kairos Investment Management i London. Han har även framgångsrikt varit med och startat och bedrivit egen verksamhet i Zug där Coeli var en tidig investerare.

Namik Immelbäck

Namik Immelbäck

Kapitalförvaltare Coeli Altrua Macro

 • Arbetat på Coeli sedan 2018
 • 12 års erfarenhet av globala makroinvesteringar
 • BSc London School of Economics, MSc Bocconi

Namik Immelbäck är ansvarig förvaltare av Coeli Altrua Macro. Han har de senaste 12 åren arbetat som makroekonom, investeringsstrateg och portföljförvaltare på välrenommerade makrohedgefonder som Comac Capital, Tudor och Millennium i London och New York.

Coelis kapitalförvaltare Hans-Henrik Skov

Hans-Henrik Skov

Kapitalförvaltare Coeli Frontier Markets

 • Har arbetat på Coeli sedan 2014
 • Mer än 12 år i branschen
 • Master of Science i finansiering från Copenhagen Business School. Har även studerat vid Lubin School of Business och California State University.

Hans-Henrik Skov är tillsammans med James Bannan ansvarig kapitalförvaltare för Coeli Frontier Markets och har förvaltat aktier i gränsmarknader sedan maj 2007. Han arbetade för Bankinvest Asset Management från maj 2007 till februari 2014, där han delade förvaltningsansvaret för Bankinvests Frontier Markets fonder. Hans-Henrik arbetade dessförinnan för Barclays Capital och JP Morgan i London. Fonden Coeli Frontier Markets vann 2018 det prestigefulla Thomson Reuters Lipper Fund Award för bästa fond i sin kategori.

Coelis kapitalförvaltare James Bannan

James Bannan

Kapitalförvaltare Coeli Frontier Markets

 • Arbetat på Coeli sedan 2014
 • Mer än 12 års erfarenhet av branschen
 • Auktoriserad revisor från Institute of Chartered Accountants, Australien

James Bannan är tillsammans med Hans-Henrik Skov ansvarig kapitalförvaltare för Coeli Frontier Markets och har investerat i gränsmarknadsländer i över 10 år. James har bland annat delat förvaltningsansvar för Bankinvest Frontier Marketsfonder tillsammans med Hans-Henrik sedan maj 2011. Dessförinnan bodde James i Ho Chi Minh City, Vietnam i 5 år och arbetade med Bankinvest Private Equity New Markets fonder. Fonderna med vintage 2006-2010 var av Prequin rankade som de som skapat högst avkastning i Asien med över 50 procent i värdestegring. Före sin tid i Vietnam, arbetade James med M&A på KPMG i Sydney och Köpenhamn, där han genomförde flera transaktioner i gränsmarknadsländer. Fonden Coeli Frontier Markets vann 2018 det prestigefulla Thomson Reuters Lipper Fund Award för bästa fond i sin kategori.

Coeli Andreas Brock

Andreas Brock, CFA

Kapitalförvaltare Coeli Global Selektiv

 • Arbetat på Coeli sedan 2014
 • Mer än 10 år i branschen
 • MBA från London Business School, kandidatexamen från Lunds Universitet och är CFA Charterholder

Andreas Brock är ansvarig förvaltare för Coeli Global Selektiv och har lång erfarenhet av både aktieanalys och förvaltning. Innan Andreas kom till Coeli ansvarade han för nordisk verkstadsanalys på Nordea. Dessförinnan arbetade han som kapitalförvaltare på Capital Group i London. Före sin tid i London, arbetade Andreas med företagsförvärv för ABB i Kina. Andreas var medlem i styrelsen för CFA Sweden 2015-2017.

Coeli Henrik Milton

Henrik Milton

Kapitalförvaltare Coeli Global Selektiv

 • Har arbetat på Coeli sedan 2016
 • Mer än 17 års erfarenhet av branschen
 • Masterexamen i Finans från Lunds Universitet

Henrik Milton är tillsammans med Andreas Brock ansvarig förvaltare för Coeli Global Selektiv. Henrik har lång erfarenhet av aktieanalys och portföljförvaltning. Han har tidigare bland annat arbetat som fondförvaltare på Capinordic Asset Management där han ansvarade för fonderna Global Opportunities och BRICA fram till och med år 2010.

Gustav Fransson

Kapitalförvaltare Coeli Likviditetsstrategi & Coeli Nordisk Företagsobligationsfond

 • Har arbetat på Coeli sedan 2009
 • Mer än 10 år i branschen
 • Civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm.

Gustav har varit verksam i finansbranschen sedan 2006 och har erfarenheter från olika roller inom kapitalförvaltning och bankverksamhet. Innan han började arbeta för Coeli 2008 var han anställd som fastighetsanalytiker på Royal Bank of Scotland, Nordic Branch.

porträttbild man

Alexander Larsson Vahlman

Senior Analytiker Coeli Likviditetsstrategi & Coeli Nordisk Företagsobligationsfond

 • Arbetat på Coeli sedan 2018
 • Arbetat i finansbranschen sedan 2014
 • MSc från Rotterdam School of Management och kandidatexamen från Mercyhurst University

Alexander Larsson Vahlman är Senior Analytiker på fonderna Coeli Likviditetstrategi och Coeli Nordisk Företagsobligationsfond. Innan Alexander kom till Coeli arbetade han för Danske Bank med företagsfinansiering och bolagsanalys.

Joel Etzler

Kapitalförvaltare Coeli Energy Transition

 • Arbetat på Coeli sedan 2019
 • Mer än 13 års erfarenhet av finansbranschen
 • MSc från Kungliga Tekniska Högskolan

Joel Etzler är Förvaltare och grundare av fonden Coeli Energy Transition och har mer än 13 år i branschen med investeringserfarenhet från både publika och privata investeringar. Joel började arbeta tillsammans med Kalvoy på Horizon Asset i London i 2012 och spenderade dessförinnan fem år inom Private Equity på Morgan Stanley i London. Joel började sin investeringskarriär inom teknologisektorn på Swedbank Robur i Stockholm, 2006.

Vidar Kalvoy

Kapitalförvaltare Coeli Energy Transition

 • Arbetat på Coeli sedan 2019
 • Mer än 20 års erfarenhet av finansbranschen
 • MBA från IESE i Barcelona, MSc från Norska Handelshögskolan

Vidar Kalvoy är ansvarig Förvaltare och grundare av fonden Coeli Energy Transition. Vidar har över 20 års erfarenhet från aktieförvaltning och aktieanalys. Under nio år var han ansvarig för energiinvesteringarna på Horizon Asset i London, en marknadsneutral hedgefond. Vidar har även förvaltat energiaktier på en annan Londonbaserad hedgefond samt arbetat som aktieanalytiker inom teknologisektorn både i Frankfurt och i Oslo.