Skriv ut

Månadsbrev Diskretionär förvaltning november 2018

Med våra dikretionära portföljer Aktiv allokering väljer du den målavkastning och risknivå som passar dig bäst, våra förvaltare sköter resten. Aktiv allokering är unik och skapar ett stort värde för dig genom att vara aktiv i tre nivåer. Beroende på marknadsklimatet allokerar förvaltarna aktivt mellan aktier, räntor och alternativa investeringar för att skapa ett skydd vid börsfall samt extra gas när börsen går bra. Aktiv Allokering Total har en aktieexponering som normalt varierar mellan 45-75 procent och Aktiv Allokering Trygghet har en aktieexponering som normalt varierar mellan 20-30 procent.

Utveckling på de finansiella marknaderna under månaden

Oron på världens finansmarknader höll isig under de tre första veckorna i november med fallande kurser som resultat. Oron för att den amerikanska centralbanken Fed ska höja räntan för mycket samtidigt som tillväxten förväntas avta under nästa år, handelskriget mellan USA och Kina samt avmattning av den kinesiska ekonomin har legat som en våt filt över marknaderna. Under sista veckan i november gav Fed de första tydliga tecknen på att de kommer vara försiktigare med kommande höjningar. Detta tillsammans med spekulationer om att Trump och Kinas Xi Jin Ping skulle skapa någon form av överenskommelse under G20- mötet i helgen (vilket också blev fallet) fick marknaderna att vända upp. Starkast utvecklades tillväxtmarknadsländerna medan svenska och europeiska aktier utvecklades svagast, allt mätt i svenska kronor.

Stämningsläget var allmänt dystert på kreditmarknaderna under hela månaden med stigande spreadar och sjunkande obligationspriser. Marknadsbalansen påverkades negativt av fortsatta utflöden ur både europeiska och amerikanska fonder. Oljepriset fortsatte att falla under november med ominskad kraft. På två månader har priset fallit med drygt 1/3 till cirka 50 dollar/ fatet vid utgången av november.

Exponering – framåtblickande syn och allokering

Att både den amerikanska centralbanken visar tecken på att gå försiktigare fram med kommande höjningar samt det tillfälliga eldupphöret i handelskriget mellan USA och Kina minskar risken för fortsatt börsfall. Det tvärtom ökar i stället förutsättningarna för börserna att återhämta en del eller allt av det som har gått förlorat under oktober och större delen av november. Det borgar även för en svagare dollar och för att tillgångar i tillväxtmarknadsländer, både aktier och ränteinvesteringar, kommer ge goda förutsättningar att utvecklas bättre än västerländska tillgångar. Våra portföljer ligger sedan tidigare positionerade för det här scenariot med övervikt mot tillväxtmarknadsländerna och hög aktievikt. Aktier i tillväxtmarknadsländerna har utvecklats svagare än aktier i västvärlden under de senaste 10 åren och är väldigt opopulära bland investerare. Det är svårt att träffa exakt rätt och sett i backspegeln var vi några månader för tidiga med att övervikta tillväxtmarknadsländerna. Sedan efter sommaren har dock aktier i tillväxtmarknadsländerna utvecklats bättre än aktier i västvärlden i både stigande och fallande marknad.

Vår investeringshorisont är betydligt kortare än normalt. Toppen av högkonjunkturen har passerat och tillväxttakten har mattats av rejält i både Sverige och i övriga Europa under det gångna året. Tillväxten i USA har varit hög under året men effekterna av Trumpsstora skattesänkningar förväntas avta under 2019 med. Marknaden förväntar sig modest vinstökning på 3- 8 procent vilket är betydligt lägre än för ett år sedan. Likt 2018 kommer Trumps handelskrig och amerikansk inflation och centralbankspolitik vara bland de viktigaste faktorerna under början av 2019. Vår förväntansbild är modest positiv utveckling för aktier, men med fortsatt riktigt stora svängningar upp som ned. Rådet är fortsatt att handla mot sin magkänsla, att minska aktie exponeringen när de utvecklats riktigt starkt och öka aktieexponeringen vid en större nedgång.

Taktisk allokering Aktier

Aktieexponeringen har ökats succesivt under börsoron och är förhållandevis hög, se graferna nedan. Inriktningen är att behålla nuvarande exponering då risken för att den amerikanska centralbanken ska begå misstag och höja räntan för mycket har minskat. Den tillfälliga vapenvilan i handelskriget mellan USA och Kina för att de ska få mer tid att förhandla fram en lösning är också positivt. Skulle aktiemarknaderna stiga kraftigt kommer vi sannolikt säkra en del av den uppgången och minska andelen aktier.

Taktisk allokering Räntor och alternativa investeringar

Exponeringen mot långa räntor har varit konstant under månaden. Precis som föregående månad är strategin att öka investeringen efter en ränteuppgång då vi precis som för aktiemarknaden förväntar oss potentiellt stora svängningar framöver.

Utveckling för Aktiv Allokering Trygghet och Total under november månad

Portföljerna var positionerade för återhämtning efter nedgången under oktober och första veckorna i november. Den taktiska allokeringen mot både aktier och amerikanska långräntor bidrog båda positivt. Övervikten mot tillväxtmarknadsländerna på bekostnad av svenska aktier bidrog positivt trots att investeringen i Coeli Frontier Markets sjönk i värde. Investeringarna i räntor och hedgefonder bidrog marginellt positivt.

Exponering Aktiv Allokering Trygghet – november 2018

Exponering %

 • Övriga räntor 25
 • Företagsobligationer 12
 • Hedgefonder 40
 • Globala aktier 20
 • Aktievikt Plus 1,40
 • Räntevikt Plus 0.67
5 bästa
HDFC Bank LTD-ADR Aktie Indien13,49%
3M Co Aktie USA9,47%
American Express Co Aktie USA8,73%
Unitedhealth Group Inc Aktie USA7,45%
Thermo Fisher Scientific Inc Aktie USA6,26%
5 sämsta
Wirecard AG Aktie Tyskland-18,56%
Apple Inc Aktie USA-18,53%
Worldpay Inc-Class A AktieUSA-7,04%
Brembo SPA Aktie Italien-4,56%
Global Payments Inc Aktie USA-2,61%

Exponering Aktiv Allokering Total – november 2018

Exponering %

 • Företagsobligationer 19
 • Hedgefonder 30
 • Tillväxtmarknadsaktier 20
 • Globala aktier 15
 • Svenska aktier 10
 • Aktievikt Plus 4,2
 • Räntevikt Plus 2
5 bästa
Societatea Nationala Nuclear Aktie Rumänien24,18%
Grupo Financiero Galicia-ADR Aktie Argentina23,65%
Alro SA Aktie Rumänien23,35%
Vietnam Dairy Products JSC Aktie Vietnam15,04%
Delta Corporation LTD Aktie Zimbabwe13,61%
5 sämsta
Fan Milk LTD Aktie Ghana-19,80%
Wirecard AG Aktie Tyskland-18,56%
Apple Inc Aktie USA-18,53%
Al Eqbal Co For Investment Aktie Jordanien-14,93%
Bank of Georgia Group PLC Aktie Georgien-12,85%

VIKTIG INFORMATION. Detta material utgör inte investeringsrådgivning. En diskretionär portföljs historiska avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Värdet på andelarna i den diskretionära portföljen kan både öka och minska och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Diskretionära portföljens faktablad och informationsbroschyr finns på www.coeli.se och kan även erhållas direkt från Coeli.