Varning för risk

TÄNK PÅ ATT. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Mikael Petersson och Coeli i topp hos Dagens Industri

Mikael Petersson och Coeli i topp hos Dagens Industri👍 I DI:s urval av de större svenska hedgefonderna ligger Coeli Absolute European Equity i topp med 27 procent i avkastning hittills i år. ”Även i år hade oktober ett oförtjänt dåligt rykte, då både europeiska och amerikanska börsindex steg”, säger Mikael Petersson, förvaltare av hedgefonden. Fondens bästa bidragsgivare under månaden var Truecaller, som klättrat med cirka 50 procent sedan noteringen i början av oktober. ”Värderingen är inte särskilt ansträngd. Vi tror på affären långsiktigt.”

Läs artikeln här (Endast för DI-prenumeranter)

Denna information är avsedd som marknadsföring. Fondens prospekt, faktablad och årsberättelse finns att tillgå på coeli.se och rekommenderas att läsas innan beslut att investera i den aktuella fonden. Prospektet och årsberättelsen finns på engelska och fondens faktablad finns bland annat på svenska och engelska. En sammanfattning av dina rättigheter som investerare i fonden finns tillgängligt på https://coeli.se/legal-information-coeli-asset-management-ab/. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i fonder kan både öka och minska i värde. Det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.