Skriv ut

Nu införs skatt i Portugal på utländska pensioner

Sedan länge har det rått ett stort missnöje från svensk sida att pensioner från privat anställning inte beskattas varken i Portugal eller i Sverige. Detta har gjort Portugal till ett populärt land för många svenskar att pensionera sig i. Men i takt med att allt fler svenskar flyttat dit har denna skattefrihet fått allt större uppmärksamhet och till slut fick vår finansminister nog och begärde omförhandling av skatteavtalet med Portugal.

Skattefriheten har gjorts möjlig genom att Portugal sedan ett tiotal år har infört en särskild skattestatus, så kallad Non Habitual Residence (NHR), innebärande att vissa inkomster från utländsk källa inte beskattas i Portugal under en period om 10 år. Detta har gjort det möjligt för svenskar att flytta till Portugal och få ut sina privata tjänstepensioner utan att betala skatt vare sig i Portugal eller Sverige. Skattefriheten i Sverige grundar sig i att dubbelbeskattningsavtalet mellan Sverige och Portugal, som tillkom redan 2003 och därmed långt innan Portugal införde skattefriheten, inte heller ger Sverige beskattningsrätt för sådana pensioner.

Eftersom detta blev en nagel i ögat på vår finansminister begärde Sverige under 2018 en omförhandling av dubbelbeskattningsavtalet i syfte att ge Sverige beskattningsrätt även för privata pensioner. I korthet går de föreslagna förändringarna ut på att pension som härrör från tidigare privat anställning ska kunna beskattas i det land från vilken den utbetalas, det vill säga Sverige, från och med den 1 januari 2020. Väljer Portugal att börja beskatta pensioner som utbetalas från Sverige kommer Sveriges rätt att börja beskatta privata pensioner att träda ikraft den 1 januari 2023.

Detta innebär för personer som efter en flytt till Portugal blir begränsat skattskyldiga i Sverige kommer få sin privata pension beskattad med 25 procent i Sverige. Om Portugal skulle välja att börja beskatta svenska privata pensioner ska avräkning av den portugisiska skatten göras mot den svenska skatten så att pensionsinkomsten inte beskattas dubbelt.

För att detta ska bli gällande krävs att den föreslagna ändringen godkänns av respektive lands riksdag. Sverige godkände detta den 13 november 2019 medan Portugal ännu inte har gjort detta, varför ändringsförslaget inte har trätt i kraft. Skulle Portugal välja att inte godkänna ändringen i avtalet uppkommer två möjliga alternativ; antingen fortsätter det som tidigare med skattefrihet både i Sverige och Portugal eller så väljer Sverige att säga upp avtalet i sin helhet och då kan Sverige beskatta pensionerna enligt vår interna rätt.

Det som hänt nu är att Portugals regering har lämnat ett förslag om att utländska pensioner ska beskattas med tio procent. Planen är att beskattningen av utländska pensioner ska införas till den 1 mars 2020. Bedömningen är att förslaget kommer att godkännas. Frågan är hur detta kommer påverka de svenskar som redan har flyttat till Portugal?

Vad innebär detta?

De som flyttat till Portugal och fått sin NHR status innan 2019 påverkas inte av detta förslag. De behåller sin skattefrihet i Portugal.

De personer som flyttat till Portugal och fått sin NHR-status under 2019 och senast den 1 mars 2020 kan välja om de vill omfattas av den nya portugisiska skatten eller inte.

Om Sverige ska kunna ta ut någon skatt beror på om Portugal godkänner ändringsförslaget eller inte. Det kanske är så att man från svensk sida inte längre tycker att det behövs nu när Portugal inför den nya skatten. Det som var provocerande var själva skattefriheten och i och med att den nu upphör, i vart fall för alla nya som flyttar till Portugal och erhåller NHR status från den 1 mars och framåt.

En viktig sak att notera är att det portugisiska förslaget endast avser skatt på utländska pensioner. Det påverkar därför inte skattefriheten för utländska hyresintäkter, fastighetsvinster, ränteinkomster och utdelningar från utländsk källa, inte ens för de som flyttar till Portugal från den 1 mars och framåt.

Sammanfattningsvis kan man säga att det ljuva skattefria livet inte kommer att få åtnjutas av de svenskar som framöver flyttar till Portugal. Skatt kommer att behöva betalas för pensionsinkomsten men om det blir 10 procent enbart i Portugal eller 25 procent i skatt i Sverige återstår att se. Men oavsett vad så är en skatt på 25 procent ändå lägre än vad du skulle fått betala i Sverige plus att du i Portugal får både solen och den goda maten på köpet. Så det kunde vara värre.

Författare

Anders Blomgren
Lawyer

Prenumerera på Aktuellt från Coelis jurist

Erik Lundkvist

Kapitalförvaltare Strategifonder samt Coeli Balanserad

 • Har arbetat på Coeli sedan 2004
 • Mer än 15 år i branschen
 • Magisterexamen i nationalekonomi från Örebros universitet samt auktoriserad finansanalytiker, CEFA, från Handelshögskolan i Stockholm

Erik är Chief Investment Officer på Coeli och har det övergripande ansvaret för bolagets kapitalförvaltning och tillgångsallokering. Erik är även ansvarig för kapitalförvaltningen av Coelis strategiska portföljer samt för utvärderingen av nya kapitalförvaltarteam. Erik har över tio års erfarenhet av kapitalförvaltning och analys.

Mikael Petersson

Kapitalförvaltare Coeli Absolute European Equity

 • Arbetat på Coeli sedan 2018
 • Mer än 25 års erfarenhet av finansbranschen
 • BSc från Lunds Universitet

Mikael Petersson är ansvarig förvaltare för Coeli Absolute European Equity och har många års erfarenhet av fondförvaltning. Mikael har arbetat för några av de mest framgångsrika hedgefondsfirmorna i Europa såsom Lansdowne Partners och Kairos Investment Management i London. Han har även framgångsrikt varit med och startat och bedrivit egen verksamhet i Zug där Coeli var en tidig investerare.

Coelis kapitalförvaltare Hans-Henrik Skov

Hans-Henrik Skov

Kapitalförvaltare Coeli Frontier Markets

 • Har arbetat på Coeli sedan 2014
 • Mer än 12 år i branschen
 • Master of Science i finansiering från Copenhagen Business School. Har även studerat vid Lubin School of Business och California State University.

Hans-Henrik Skov är tillsammans med James Bannan ansvarig kapitalförvaltare för Coeli Frontier Markets och har förvaltat aktier i gränsmarknader sedan maj 2007. Han arbetade för Bankinvest Asset Management från maj 2007 till februari 2014, där han delade förvaltningsansvaret för Bankinvests Frontier Markets fonder. Hans-Henrik arbetade dessförinnan för Barclays Capital och JP Morgan i London. Fonden Coeli Frontier Markets vann 2018 det prestigefulla Thomson Reuters Lipper Fund Award för bästa fond i sin kategori.

Coelis kapitalförvaltare James Bannan

James Bannan

Kapitalförvaltare Coeli Frontier Markets

 • Arbetat på Coeli sedan 2014
 • Mer än 12 års erfarenhet av branschen
 • Auktoriserad revisor från Institute of Chartered Accountants, Australien

James Bannan är tillsammans med Hans-Henrik Skov ansvarig kapitalförvaltare för Coeli Frontier Markets och har investerat i gränsmarknadsländer i över 10 år. James har bland annat delat förvaltningsansvar för Bankinvest Frontier Marketsfonder tillsammans med Hans-Henrik sedan maj 2011. Dessförinnan bodde James i Ho Chi Minh City, Vietnam i 5 år och arbetade med Bankinvest Private Equity New Markets fonder. Fonderna med vintage 2006-2010 var av Prequin rankade som de som skapat högst avkastning i Asien med över 50 procent i värdestegring. Före sin tid i Vietnam, arbetade James med M&A på KPMG i Sydney och Köpenhamn, där han genomförde flera transaktioner i gränsmarknadsländer. Fonden Coeli Frontier Markets vann 2018 det prestigefulla Thomson Reuters Lipper Fund Award för bästa fond i sin kategori.

Coeli Andreas Brock

Andreas Brock, CFA

Kapitalförvaltare Coeli Global Selektiv

 • Arbetat på Coeli sedan 2014
 • Mer än 10 år i branschen
 • MBA från London Business School, kandidatexamen från Lunds Universitet och är CFA Charterholder

Andreas Brock är ansvarig förvaltare för Coeli Global Selektiv och har lång erfarenhet av både aktieanalys och förvaltning. Innan Andreas kom till Coeli ansvarade han för nordisk verkstadsanalys på Nordea. Dessförinnan arbetade han som kapitalförvaltare på Capital Group i London. Före sin tid i London, arbetade Andreas med företagsförvärv för ABB i Kina. Andreas var medlem i styrelsen för CFA Sweden 2015-2017.

Coeli Henrik Milton

Henrik Milton

Kapitalförvaltare Coeli Global Selektiv

 • Har arbetat på Coeli sedan 2016
 • Mer än 17 års erfarenhet av branschen
 • Masterexamen i Finans från Lunds Universitet

Henrik Milton är tillsammans med Andreas Brock ansvarig förvaltare för Coeli Global Selektiv. Henrik har lång erfarenhet av aktieanalys och portföljförvaltning. Han har tidigare bland annat arbetat som fondförvaltare på Capinordic Asset Management där han ansvarade för fonderna Global Opportunities och BRICA fram till och med år 2010.

Gustav Fransson

Kapitalförvaltare Coeli Likviditetsstrategi & Coeli Nordisk Företagsobligationsfond

 • Har arbetat på Coeli sedan 2009
 • Mer än 10 år i branschen
 • Civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm.

Gustav har varit verksam i finansbranschen sedan 2006 och har erfarenheter från olika roller inom kapitalförvaltning och bankverksamhet. Innan han började arbeta för Coeli 2008 var han anställd som fastighetsanalytiker på Royal Bank of Scotland, Nordic Branch.

porträttbild man

Alexander Wahlman

Senior Analytiker Coeli Likviditetsstrategi & Coeli Nordisk Företagsobligationsfond

 • Arbetat på Coeli sedan 2018
 • Arbetat i finansbranschen sedan 2014
 • MSc från Rotterdam School of Management och kandidatexamen från Mercyhurst University

Alexander Wahlman är Senior Analytiker på fonderna Coeli Likviditetstrategi och Coeli Nordisk Företagsobligationsfond. Innan Alexander kom till Coeli arbetade han för Danske Bank med företagsfinansiering och bolagsanalys.

Coeli Arne Lundberg

Arne Lundberg

Kapitalförvaltare Strategifonder samt Coeli Balanserad

 • Arbetat på Coeli sedan 2019
 • Mer än 30 års erfarenhet av branschen
 • Utbildad vid Handelshögskolan i Stockholm och är civilekonom, DHS, med inriktning mot finansiell ekonomi.

Arne Lundberg är kapitalförvaltare för Coeli Balanserad och Coelis strategifonder. Arne har 30 års erfarenhet av kapitalförvaltning med individuellt placeringsansvar inom aktie- och hedgefondsförvaltning. Han kommer senast från Söderberg & Partners och innan dess från Consortum Kapitalförvaltning. Där var Arne ansvarig för en svensk aktiestrategi, kallad Svenska Bolag. Arne var under många år chef för SEB Investment Management i London och har dessutom arbetat på två hedgefonder, ZAN Partners i London och 3C Asset Management i Stockholm.

Joel Etzler

Kapitalförvaltare Coeli Energy Transition

 • Arbetat på Coeli sedan 2019
 • Mer än 13 års erfarenhet av finansbranschen
 • MSc från Kungliga Tekniska Högskolan

Joel Etzler är Förvaltare och grundare av fonden Coeli Energy Transition och har mer än 13 år i branschen med investeringserfarenhet från både publika och privata investeringar. Joel började arbeta tillsammans med Kalvoy på Horizon Asset i London i 2012 och spenderade dessförinnan fem år inom Private Equity på Morgan Stanley i London. Joel började sin investeringskarriär inom teknologisektorn på Swedbank Robur i Stockholm, 2006.

Vidar Kalvoy

Kapitalförvaltare Coeli Energy Transition

 • Arbetat på Coeli sedan 2019
 • Mer än 20 års erfarenhet av finansbranschen
 • MBA från IESE i Barcelona, MSc från Norska Handelshögskolan

Vidar Kalvoy är ansvarig Förvaltare och grundare av fonden Coeli Energy Transition. Vidar har över 20 års erfarenhet från aktieförvaltning och aktieanalys. Under nio år var han ansvarig för energiinvesteringarna på Horizon Asset i London, en marknadsneutral hedgefond. Vidar har även förvaltat energiaktier på en annan Londonbaserad hedgefond samt arbetat som aktieanalytiker inom teknologisektorn både i Frankfurt och i Oslo.

Dr. Stefan Åsbrink

Kapitalförvaltare Coeli Multi Asset Fund

 • Arbetat på Coeli sedan 2019
 • Mer än 20 år i branschen
 • Dr i Ekonometri från Handelshögskolan i Stockholm
 • Lic i Nationalekonomi från Uppsala Universitet
 • Civilekonom i Finansiell Ekonomi från Uppsala Universitet

Dr. Stefan Åsbrink, är ansvarig portföljförvaltare och grundare av fonden Coeli Multi Asset.  Stefan har mer än 20 års erfarenhet som senior portföljförvaltare och över 15 års erfarenhet som kapitalförvaltningschef/CIO. Tidigare har han arbetat på bland annat SEB, Skandia och DNB. Stefan har förvaltat ett brett spektrum av fonder såsom StatArb, Systematic Equity Long/Short, Systematic Global Macro samt olika typer av options/derivatfonder. Stefan har en doktorsexamen från Handelshögskolan i Stockholm och har forskat inom områdena dynamisk makroanalys, options/derivatvärdering, portföljkonstruktion och riskkontroll. Ett antal av Stefans vetenskapliga artiklar har publicerats i akademiska tidskrifter.