Ny styrelseledamot föreslås i Coeli Fastighet II AB

Huvudägaren i Coeli Fastighet II AB (”Bolaget”) avser att föreslå att Bolagets aktieägare vid en extra bolagsstämma utser Helena Liljedahl till styrelsens ordförande. Förslaget kommer att behandlas vid en extra bolagstämma som Bolaget avser att utfärda kallelse till inom kort.

Vidare har styrelseledamot Henrik Arfvidsson till styrelsen anmält sin önskan om att i förtid avsluta sitt uppdrag som styrelseledamot.

För ytterligare information, kontakta
Jakob Pettersson, ansvarig förvaltare, Coeli Fastighet II AB
Telefon: 072 402 08 62
Mail: jakob.pettersson@coeli.se

Informationen är sådan som Coeli Fastighet II AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen har lämnats för offentliggörande den 21 maj 2019 klockan 16:00.