Ordlista

Vanliga finansiella begrepp

Här hittar du förklaringar om vanliga finansiella begrepp

A-C

D-F

G-I

J-L

M-O

P-R

S-U

V-Y

Z-Ö

A

Absolut avkastningDen faktiska avkastningen oavsett marknadens utveckling.
AlfaVisar en fonds faktiska utveckling jämfört med marknadens utveckling, det vill säga avkastning som inte härrör från marknadens utveckling utan skapas av förvaltaren.
Aktiv förvaltningFörvaltare väljer aktivt vilka investeringar som ska göras utifrån egen analys av vad som man bedömer ge bäst avkastning utifrån vald risk. Motsats till passiv förvaltning.

B

BetaEtt mått på en fonds risk.
BaisseKraftigt fallande kurser, oftast under stor handel. Motsats till hausse. Ett franskt ord.

C

D

E

F

Fond i fondFond som placerar i andra fonder.

G

H

HausseKraftigt stigande kurser, oftast under stor handel. Motsats till baisse. Ett franskt ord.
HedgeMinskning av risk för att gardera avkastning oavsett om aktie- eller räntemarknaden går upp eller ner. Hedge betyder skydd på engelska.

I

IndexVisar genomsnittlig kursutveckling för en viss marknad.
IPOInitial Public Offering. Börsintroduktion.

J

K

L

LikviditetsfondFond som placerar i korta räntepapper, det vill säga räntepapper med löptid som är kortare än ett år.

M

MultistrategifondHär kombineras flera olika strategier som förväntas samverka i olika typer av marknadsförhållanden.

N

NAV-kursNet asset value. Nettoandelsvärde. Värdet på en fondandel.

O

ObligationsfondFond som placerar i räntebärande värdepapper med längre löptid.
OptionEtt värdepapper som ger rättighet att köpa eller sälja ett värdepapper.

P

Passiv förvaltningFörvaltning av fonder där man har som mål att inte avvika från index utan följer genomsnittet för hur det går på en viss marknad. Motsats till aktiv förvaltning.
P/EPrice/earnings – aktiekurs/vinst per aktie. Används för att värdera företag.

Q

R

Relativ avkastningAvkastning som ställs i relation till ett index.
RiskSvängningar i en fonds värde. Hög risk innebär att det är risk för stora svängningar i värde, både ökat och minskat.

S

Sharpe-kvotEtt mått på fondens avkastning med hänsyn tagen till fondens risk. Vanligt för att få ett mått på hur pass skicklig en förvaltare är.

T

TerminEtt värdepapper med rättighet och skyldighet att köpa och sälja ett värdepapper till ett i förväg bestämt pris.

U

V

VolatilitetEtt mått på hur avkastningen varierar över tiden. Hög volatilitet innebär stors svängningar både uppåt och nedåt.

W

X

Y

YieldAvkastning

Z

Å

Ä

Ö

Hem Ordlista