På besök hos Essity

Enligt min mening är Essity en av de bästa tillgångarna som finns på Stockholmsbörsen. Bolaget har solida tillväxtförutsättningar nästan oavsett konjunktur, starka globala marknadspositioner med välkända varumärken samt goda möjligheter att förbättra rörelsemarginal och avkastning på kapitalet.

Nyligen hade jag förmånen att besöka två av Essitys anläggningar på västkusten. Den första dagen ägnades åt Consumer Tissue och Professional Hygiene på det klassiska bruket i Lilla Edet. Här tillverkas mjukpapper av huvudsakligen returpapper för att sedan konverteras till färdiga produkter i form av exempelvis toalett- och hushållspapper. All distribution i Skandinavien av den här typen av produkter utgår från Lilla Edet. Det är en intensiv trafik på anläggningen med cirka 80 lastbilar per dygn som fraktar produkterna ut till kunderna. Cirka 400 personer arbetar på anläggningen i fem skift där produktionen är igång dygnet runt, året runt.

Den andra dagen spenderades i Falkenberg och Personal Care där blöjor och inkontinensprodukter tillverkas. Över 220 olika varianter av blöjor tillverkas i den här anläggningen och en maskin producerar uppemot 1 000 blöjor i minuten. Inom framförallt blöjor är det viktigt med kontinuerlig produktutveckling för att inte tappa marknadsandel och för att kunna höja priserna. Falkenberg är distributionscenter för den här typen av produkter i Skandinavien och även här går produktionen för jämnan och antalet anställda är närmare 400 personer.

Vid sådana här fabriksbesök blir jag alltid lika fascinerad av att oavsett hur länge produktionsanläggningen existerat så finns det alltid en enorm förbättringspotential. För tillfället handlar det till stor del om automation och digitalisering men om några år är det sannolikt andra modeord som styr produktivitetsarbetet. En ”never-ending story”.

Framförallt är jag imponerad av de engagerade och mycket kompetenta medarbetarna men också de solida produktionstillgångar som Essity äger. Det här är en stabil, trygg verksamhet där varumärke och produktutveckling (som alltid) spelar en avgörande roll. Essity har både starka varumärken, såsom Libero, Libresse, Tena, Tork och Edet, och framgångsrik produktutveckling. Under 2017 lanserade Essity-koncernen 41 nya produkter totalt.

Med de intryck jag fick på resan är jag stärkt i min positiva syn på Essity.

Författare

Mattias Eriksson
Portfolio Manager