Pilot Flight Academy tar in Priveq som tillväxtpartner

Pilot Flight Academy, Nordens Ledande skola för kommersiell pilotutbildning, tar in Priveq lnvestment (”Priveq”) som tillväxtpartner för att ytterligare stärka bolagets position och accelerera tillväxten. Priveq och externa styrelsemedlemmar adderas till ägargruppen tillsammans med bolagets två grundare, tillika VD och teknisk direktör.

Pilot Flight Academy (”PFA”), grundades 2008 i Norge och har idag två baser, Torp Sandefjord flygplats och Notodden flygplats, där det bedrivs kommersiell pilotutbildning för ca 350 studenter. Bolaget  har uppvisat  god tillväxt  under  senare  år drivet av en högkvalitativ  utbildningsorganisation i kombination med en stor global efterfrågan på piloter. Utbildningen  bedrivs  moderna  faciliteter och med en välinvesterad flygplansflotta och simulatorpark.

Den plattform vi målmedvetet byggt upp under tio år i kombination med den starka underliggande tillväxt vi ser i efterfrågan ger  oss stora  möjligheter  att  på ett  positivt  sätt  fortsätta  utveckla  PFA till gagn för våra studenter, de internationella flygbolagen och våra anställda. Genom att Priveq kommer in som delägare förbättras våra möjligheter till utveckling och vi ser fram  emot  att tillsammans accelerera värdeskapandet för både organisationen och kunderna.” säger Frode Granlund, grundare och VD i PFA.

”Jag är imponerad av det starka engagemang och den kvalitetsmedvetenhet som genomsyrar all aktivitet och alla beslut i organisationen och jag ser väldigt mycket fram emot att tillsammans med ledningen och styrelsen fortsätta utveckla den högklassiga akademi som byggts upp.”, säger Keith Fransson, nytillträdd styrelseordförande i PFA.

”Vi är väldigt glada över att få möjligheten att arbeta tillsammans med bolagets kompetenta ledning för att på ett positivt sätt fortsätta den tillväxtresa som inletts”, säger Karl-Johan Willen, Partner på Priveq.

Henrik Jatko, lnvesteringsansvarig på Priveq adderar: ”Vi har under en längre tid noterat de starka underliggande makrotrenderna som talar för god efterfrågan på välutbildade nyutexaminerade piloter framöver och vi är väldigt imponerade av den kvalitativa utbildningsorganisation som byggts upp och det positiva renomme som bolaget har bland studenter, flygbolag och anställda.”

Håkan Martin Nordqvist, Priveqs samarbetspartner i Norge, har varit viktig för  affärens  genomförande.

 

För ytterligare information kontakta:

 Frode Granlund, grundare och VD, Pilot Flight Academy Tel: +47 41551611

frode@pilot.no