Varning för risk

TÄNK PÅ ATT. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Inom kort får du ta del av vår marknadssyn!

Hem Portfölj- och marknadssyn – Tack för du kontaktade oss!