Varning för risk

TÄNK PÅ ATT. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Portföljbolag: Best Transport

Skriv ut

Investerare: Valedo

Bolaget grundades redan 1976, då som ”Benkes Budbilar” men bytte namn till Best 1984. Från att ha startat upp i Stockholmstidningen är man idag en nordisk aktör. Visionen är att vara ledande i Norden på snabba transport- och logistiktjänster.

Best Transport var först ut när det kom till att boka transporttjänster via internet och har alltid legat i framkant med att driva utvecklingen framåt i branschen. Idag erbjuder de bud- och distributionstjänster, hemleveranser och IT-logistik. Med omkring 500 fordon utförs tusentals uppdrag varje dag.

Svenska Valedo utvärderade en konsolidering av denna del av transportbranschen under en tid och slutsatsen var att det fanns tydliga synergier att nyttja i en sådan fragmenterad marknad. År 2014 köpte Valedo Best och samtidigt hade de långtgående diskussioner med ett antal andra liknande aktörer på marknaden för att just starta konsolideringen. Samtidigt som Valedo köpte Best köpte de även bolaget ASA, villkorat med att köpet av Best gick igenom. Konsolideringen fortsatte sedan i högt tempo där ytterligare tio tilläggsförvärv gjordes på den nordiska marknaden. Expanderingen gjorde att Best stärkte sin position på sin befintliga marknad samtidigt som de expanderade  till Norge och Danmark. Ett viktigt led i strategin var att servicen skulle vara exemplarisk och några av tilläggsförvärven gjordes enbart  med tanke på detta.

Med en tydlig tillväxtstrategi, ett nytt varumärke och initierandet av en stark ledning så höll bolaget en 12-procentig årlig organisk tillväxt under Valedos ägande. Bolagets omsättning växte tre gånger om och Norden blev den nya spelplanen. Analysen om synergierna av konsolideringen visade sig stämma och de högt ställda målen överträffades.

Upphovsrättsman: Best Transport

Bildkälla: https://www.mynewsdesk.com/se/best/images/best-transport-hemleverans-1809260
Licens: Erkännande 2.5 Sverige (CC BY 2.5 SE), https://creativecommons.org/licenses/by/2.5/se/

Efter dryga fem år som ägare valde Valedo att lämna över stafettpinnen och den fortsatta utvecklingen av Best till IKEAS private equity-del Nalka.

Coeli har investerat och supporterat Valedo sedan starten 2007. Grundarna Nils och Per Forsberg har tillsammans med hela sitt team visat på en kontinuitet, hårt arbete och stark tro till vad de gör och framförallt hållit sig fast vid det. Att hitta fragmenterade marknader och branscher har de lyckats med gång på gång – det har varit ett riktigt framgångsrecept.