Varning för risk

TÄNK PÅ ATT. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Portföljbolag: Nomor

Skriv ut

Investerare: Norvestor

Nomor grundades år 1995 och är ett skadedjursbekämpningsföretag med huvudkontor i Sollentuna, strax norr om Stockholm.

Företaget är idag verksamt över hela Sverige och Norge inom tre tjänsteområden: skadedjursbekämpning, livsmedelssäkerhet samt hem & hus. Skadedjursbekämpning är det största och huvudsakliga affärsområdet. Kunderna är främst försäkringsbolag eftersom de flesta av Nomors tjänsteerbjudande omfattas av försäkringar för privatpersoner och företag. Även kommuner, kommunala och privata fastighetsägare, livsmedelsproducenter, restauranger, hotell och andra privata företag är kunder idag.

Norska private equity-företaget Norvestor bevakade och uppvaktade Nomor under en längre tid och fick till slut år 2014 en möjlighet att tillsammans med bolagets management köpa företaget. Målsättningen var att fortsätta växa och ta marknadsandelar på den svenska marknaden och även börja bearbeta den norska marknaden.

Företaget har under Norvestors ägande växt både genom tilläggsförvärv av kompletterande verksamheter och genom en gedigen organisk tillväxt. Nio strategiska förvärv i Norge och Sverige har genomförts och företaget har ökat intäkterna från 104 miljoner kronor år 2013 till cirka 500 miljoner kronor vid försäljningen av bolaget. De har även tagit företaget till en ny position och idag är Nomor det fjärde största skadedjursföretaget i Europa, redo för fortsatt europeisk expansion tillsammans med den nya huvudägaren ServiceMaster Global Holdings Inc.

Coeli och Norvestor har haft en affärsmässig relation sedan 2010 då vi investerade i fonden Norvestor VI. Teamet har visat på en kontinuitet och på ett professionellt agerande gällande sina transaktioner.