Coeli Fastighet I AB

Drar nytta av urbanisering

I Sverige pågår idag en stor strukturell förändring med både en historiskt kraftig befolkningstillväxt och med en rejäl urbanisering mot stora och medelstora svenska städer. Vi skapar möjligheter i och med denna förändring.

Vi köper industrifastigheter där hyresintäkterna ger ett stabilt kassaflöde men det finns potential till ytterligare avkastning på grund av det geografiska läget. Fastigheterna är belägna i områden som kommer utvecklas till trivsamma och trygga kvarter med bostäder, affärer och utomhusmiljöer. En utveckling som vi är med och driver.

Kontakta oss

Vill du veta mer om fonden, hör av dig till oss.

Kontakta oss pil

Köp fonden

Om du är intresserad av att köpa fonden, hör av dig till oss.

Köp fond pil

Våra fastighetsinnehav

Vi har en gedigen checklista som ska tickas av innan vi väljer att köpa fastigheter till fonden. Här hittar du de fastigheter som uppfyller våra kriterier och som vi hittills investerat i.

Vagnhallen 15 & 16

Luktviolen 2

Styrmannen 31

Sankt Ilian 36:10

Söderbymalm 6:4

Mandelblomman 1

Mandelblomman 3

Gamlestaden

Runö 7:132

Vagnhallen 15 & 16

16 082

Uthyrningsbar area i kvm (LOA)

10 990

Total area i kvm

Juli 2017

Förvärvades

2

Byggnader

Luktviolen 2

896

Uthyrningsbar area i kvm (LOA)

3 639

Total area i kvm

Oktober 2017

Förvärvades

1

Byggnader

Styrmannen 31

650

Uthyrningsbar area i kvm (LOA)

3 398

Total area i kvm

Oktober 2017

Förvärvades

1

Byggnader

Sankt Ilian 36:10

3 350

Uthyrningsbar area i kvm (LOA)

6 703

Total area i kvm

Januari 2018

Förvärvades

2

Byggnader

Söderbymalm 6:4

6 162

Uthyrningsbar area i kvm (LOA)

11 370

Total area i kvm

September 2018

Förvärvades

1

Byggnader

Mandelblomman 1

6 905

Uthyrningsbar area i kvm (LOA)

5 897

Total area i kvm

Februari 2019

Förvärvades

1

Byggnader

Mandelblomman 3

1 813

Uthyrningsbar area i kvm (LOA)

6019

Total area i kvm

Juni 2019

Förvärvades

1

Byggnader

Gamlestaden

5 480

Uthyrningsbar area i kvm (LOA)

11 321

Total area i kvm

Juli 2019

Förvärvades

1

Byggnader

Runö 7:132

1 415

Uthyrningsbar area i kvm (LOA)

3 415

Total area i kvm

Mars 2020

Förvärvades

1

Byggnader

Nyheter och Pressmeddelanden

Här hittar du alla våra nyheter och pressmeddelanden om fonden samlade på ett och samma ställe. För att göra det enkelt för dig som söker något specifikt kan du filtrera på kategorierna Nyheter och Pressmeddelanden.

Visa alla

Nyheter

Pressmeddelanden

Ladda fler

Inga nyheter finns

Ladda fler

Revisorer

Finansiell kalender

Styrelse och ledning

Bolagsstyrning

Revisorer

Den externa revisorn ska granska Coeli Fastighet I AB:s årsredovisning och bokföring samt styrelsens och den verkställande direktörens förvaltning. Revisorerna ska efter varje räkenskapsår lämna en revisionsberättelse till årsstämman. Vid extra bolagsstämman 21 december 2016 valdes Leonard Daun, Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB till Coeli Fastighet I AB:s revisor. Ytterligare information om bolagets revisor, inklusive arvode, kommer att finnas i kommande årsredovisning.

Finansiell kalender 2020

DatumAktivitet
2020-02-28Bokslutskommuniké 2019
Vecka 14Årsredovisning 2019
2020-04-29Årsstämma
2020-08-31Delårsrapport januari – juni 2020

För att få ett ärende behandlat på stämman ska en begäran inkomma till bolaget senast 7 veckor före stämman. Styrelsens ordförande utgör funktion för valberedning och förslag till ordförande lämnas via e-post realestate@coeli.se.

Styrelse och ledning

Förvaltare
Jakob Pettersson

Förvaltare, Coeli Fastighet I

Ordförande
Patric Sandberg Helenius

Advokat och delägare, Advokatfirman Lindahl

Styrelseledamot
Mikael Larsson

Grundare, huvudägare och koncernchef Coeli-gruppen

Styrelseledamot
Jan Nordström

Projekt- och Byggledare genom bolaget J.G.N Bygg & Projekt AB

VD
Henrik Arfvidsson

Verksam inom Coelikoncernen sedan 2007, VD för bland annat Coeli Private Equity 2016 AB samt Coeli Fastighet II AB.

Hem real_estaste_fondsida_2 NY