Varning för risk

TÄNK PÅ ATT. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Skriv ut

Riktig diversifiering särskilt viktigt i svagare ekonomiska tider

När vi nu närmar oss årets slut och många bolagsrapporter för tredje kvartalet har kommit in vill vi återigen betona vikten av riktig diversifiering – när vi ser hur stor skillnad det kan göra i en långsiktig investeringsportfölj. Med våra tre ben inom onoterat, där vi lägger störst fokus på traditionell Private Equity och Fastigheter med starka kassaflöden i grunden, ser vi att många av dessa bolag fortsätter leverera fina positiva resultat även under år som detta, dessutom med låg korrelation till börsen.

Coeli Private Equity AB

En av våra investeringar med exponering mot onoterat, Coeli Private Equity AB, fortsätter att leverera stabil avkastning (+15,9% YTD; +1,2% under september) och har även delat ut 3 % i utdelning till sina aktieägare under året. Ett bra resultat från bolaget som byggt upp en väldiversifierad portfölj av Private Equity-fonder och direktinvesteringar som med stor majoritet genererar positiva kassaflöden.

Teqt Group

Ett annat exempel är takinstallations- och servicebolaget Teqt Group, ett av våra Buy & Build case som vi investerade i under Q1 2021 när det grundades tillsammans med många av våra kunder. Bolaget har haft en stark utveckling sen start när de utfört många kvalitativa förvärv med snabb synergihemtagning. Resultatet är hittills en omsättning på närmare 1 miljard SEK, samt en utveckling i aktiekursen på +35% YTD och +109% sen start. När de nu tagit position som marknadsledare i Sverige och tagit sig in på norska marknaden ser vi fortsatt fram emot att följa med på resan som tidiga investerare.

Mot den bakgrunden så kommer vi att investera i ett nytt Buy & Build-case tillsammans med samma Private Equity team under första kvartalet 2023, som vi som vanligt även kommer öppna upp för våra kunder och medinvesterare. Så håll utkik i informationsflödet eller kontakta din rådgivare om det är något som du önskar ta del av.

Fastighetsbolaget Trappan

Även Fastighetsaktiebolaget Trappan som vi gjorde den första investeringen i när det grundades i januari 2022 har haft en god tillväxt. Bolaget har byggt upp ett fastighetsbestånd som överstiger 1,5 miljarder SEK sedan starten. Att ha en direktexponering mot fastigheter i portföljen är en annan typ av diversifiering än att köpa fastighetsbolag som är börsnoterade, eftersom värdet direkt kopplas till ditt faktiska fastighetsbestånd och du drar direkt nytta av förädlingen och portföljskapandet. Trappan rapporterar under Q3 att substansvärdet ökar med cirka 3% under samma år som många börsnoterade fastighetsbolag utvecklats kraftigt negativt.

Erik Bäckström

Partner Coeli

Kristin Gejrot

Analysansvarig onoterade bolag Coeli

VIKTIG INFORMATION. Denna information är avsedd som marknadsföring. Fondens prospekt, faktablad och årsberättelse finns att tillgå på coeli.se och rekommenderas att läsas innan beslut att investera i den aktuella fonden. Prospektet och årsberättelsen finns på engelska och fondens faktablad finns bland annat på svenska och engelska. En sammanfattning av dina rättigheter som investerare i fonden finns tillgängligt på https://coeli.se/legal-information-coeli-asset-management-ab/.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i fonder kan både öka och minska i värde. Det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.