Varning för risk

TÄNK PÅ ATT. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Segulah avyttrar sitt innehav i Zengun

Segulah Fond V har idag ingått avtal med grundarna och övriga minoritetsägare om försälj-ning av Segulahs innehav i Zengun. Byggentreprenören Zenguns grundare blir därmed åter majoritetsägare i bolaget.

Segulah gick in som majoritetsägare och strategisk partner till Zengun i mars 2016 och har tillsammans med grundarna utvecklat bolaget till en av region Stockholms premiumleverantö-rer av byggentreprenader inom segmentet kommersiella fastigheter. Bolaget har under denna period mer än fördubblat sin omsättning från 1 miljard kronor till drygt 2 miljarder kronor med en lönsamhet som tillhör branschens bästa.

Vi har haft en fantastisk utväxling och tillväxt i bolaget med Segulah som delägare. Vi är idag starkare än någonsin och väl positionerade för fortsatt tillväxt i det expansiva och dynamiska Stockholm”, kommenterar Ulf Jonsson, grundare och senior projektchef.

Grundarna och bolagets ledning har gjort ett enastående jobb med att utveckla och växa Zengun under de senaste tre åren – det har varit en framgångsrik investering för Segulah Fond V”, säger Oskar Oxenstierna, Director, Segulah Advisor AB.
Förvärvet har finansierats genom emission av obligationslån om 450 miljoner kronor på den nordiska obligationsmarknaden.