Varning för risk

TÄNK PÅ ATT. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Segulah V L.P. förvärvar svensk colocation-aktör

Segulah V L.P. förvärvar svensk colocation-aktör

Segulah V L.P. har ingått avtal om förvärv av Sungard Availability Services svenska verksamhet. Transaktionen genomfördes den 28 september 2018. Bolaget kommer framgent drivas under namnet Conapto.

Conapto driver två datacenter och ett recovery-center i Stockholmsområdet. Bolaget har sina rötter i Backupcentralen, som öppnade sitt första datacenter 1982. Sedan dess har bolaget utvecklats från att framförallt erbjuda recovery-tjänster till att idag fokusera på colocation och relaterade lösningar såsom connectivity och cloud access.

Segulah kommer att tillsätta Ulf Engerby (ordförande) och Ann Hellenius till styrelsen. Ulf har lång erfarenhet av IT-infrastruktur och moln-outsourcing som grundare och tidigare ägare av Qbranch. Ann, tillträdande CIO på Scandic Hotels, har bred kunskap kring digital transformation i såväl privat som publik sektor.

Håkan Björklund kommer att tillträda som VD för Conapto. Håkan har tidigare arbetat för Sungard Availability Services under nästan elva år, senast som ansvarig för den svenska verksamheten fram till juni 2017.

Jag ser fram emot att arbeta tillsammans med Segulah för att växa Conapto och utveckla verksamheten för våra kunder. Vi kommer skapa en plattform där våra kunder kan möta morgondagens krav på IT och vara ett naturligt steg på deras väg till molnet”, säger Håkan Björklund, ny VD på Conapto.

Vi ser fram emot att vidareutveckla och expandera Conaptos verksamhet tillsammans med en erfaren ledningsgrupp och kompetent styrelse. Conapto är en stark aktör i sitt segment inom colocation med flera möjligheter för vidare tillväxt i en ständigt förändrande IT-miljö”, säger Percy Calissendorff, Partner på Segulah Advisor AB.

Förvärvet är den sjunde investeringen för Segulah V L.P.