Skriv ut

Skattenyheter och tips för fåmansföretagare och privatpersoner inför 2021

Några årsskiftestips till fåmansföretagare

 • Om du är en aktiv delägare i ett fåmansföretag där du äger mer än fyra procent av aktierna så är det viktigt att du, eller en till dig närstående person, tar ut rätt lön för att kunna tillgodoräkna dig löneunderlaget vid beräkning av ditt gränsbelopp. Beräkningen gör du på blankett K10.

Utdelning upp till detta gränsbelopp beskattas med 20 procent skatt, vilket är den lägsta skatt man kan få på utdelning som bosatt i Sverige. Överstiger utdelningen gränsbeloppet beskattas överskjutande del upp till ett tak på 90 inkomstbasbelopp (6 012 000 kr år 2020 och 6 138 000 kr år 2021) som inkomst av tjänst med upp till din kommunalskatt plus 20 procent i statlig skatt (värnskatten på 5 procent är numera borttagen). Utdelning utöver taket beskattas i inkomstslaget kapital med 30 procent skatt.

Du kan antingen beräkna gränsbelopp enligt förenklingsregeln eller enligt huvudregeln som bland annat baseras på bolagets utbetalda löner. För att få tillgodoräkna dig utbetalda löner vid beräkning av gränsbeloppet måste minst en av delägaren eller delägarens närstående som arbetar i företaget ta ut en minsta lön. Minsta eget löneuttag under 2020 för att få räkna med lönerna för 2020 vid beräkningen av gränsbeloppet 2021 är antingen 641 280 kr (9,6 IBB eller 53 440 kr/månad) eller 400 800 kr (6 IBB eller 33 400 kr/månad) + 5 procent av totala löner.

 • För dig som ska starta företag, se till att du äger aktierna senast den 1 januari 2021 för att få tillgodoräkna dig gränsbelopp för 2021. Förenklingsregeln ger dig 183 700 kr i gränsbelopp för 2021.
 • För dig med så kallad trädabolag/vilande bolag, glöm inte att under den 5-åriga viloperioden utnyttja möjligheten att ta utdelning till 20 procent skatt.
 • Se över ditt pensionssparande genom bolaget och reducera det skattepliktiga resultatet före årsskiftet genom att ”köpa ikapp” på din pension genom en engångspremie.

Om du planerar att sälja ditt bolag så vänta i så fall till 2021. Dels för att du får beräkna ett nytt gränsbelopp för de aktier du äger den 1 januari och dels för att du då får med dig utbetalda löner under 2020.  Optimalt för en säljare och köpare är att göra ägarförändringen för den första lönen betalas ut i januari 2021. Då får säljaren med sig löneunderlaget från hela 2020 i sitt gränsbelopp och köparen, om de så kallad 3:12 reglerna gäller på denne, får med sig alla löner utbetalda under 2021 i sitt framtida gränsbelopp.

Några årsskiftestips till privatpersoner

 • Fördela ränteavdragen rätt mellan er. Skattereduktion för ränteavdrag överstigande 100 000 kr medges bara med 21 procent istället för 30 procent. Se därför till att ingen av er har räntekostnader överstigande 100 000 kr fördelat på sig.
 • Se till att kvitta förluster mot vinster under samma år på de kapitalplaceringar du har utanför investeringssparkonto och kapitalförsäkring för ett erhålla bästa möjliga skatteeffekt.
 • Tänk på att om du har förskottsbetalat för ROT/RUT arbeten under 2020 så måste arbetet som betalningen avser vara utfört senast den 31 januari 2021 för att du ska kunna erhålla skattereduktion.
 • För att undvika kostnadsränta, som inte är avdragsgill, ska kvarskatt som överstiger 30 000 kr vara Skatteverket tillhanda senast 12 februari 2021. Resterande 30 000 kr skall vara Skatteverket tillhanda senast vid ordinarie deklarationstidpunkt som är den 3 maj 2021. Kostnadsräntan är för närvarande 1,25 procent. För överskott på skattekontot utgår inte längre någon intäktsränta.


Några viktiga skattenyheter 2021

 • En skattereduktion införs för fysiska personer på 1 500 kronor för 2021 och ges till personer med minst 40 000 kronor i beskattningsbar förvärvsinkomst.
 • Ett förstärkt grundavdrag införs för personer över 65 år för att eliminera skillnaden i beskattning mellan lön och pension.
 • Rutavdraget utvidgas till att gälla bland annat vattentvätt av kläder och hemtextilier som utförs vid en tvättinrättning, vissa flytt- och transporttjänster samt enklare tillsyn av bostad.
 • Det sammanlagda taket för rot- och rutavdrag höjs från 50 000 kr till 75 000 kr per person varav rotavdraget maximalt får uppgå till 50 000 kr.
 • En skattereduktion för installation av grön teknik, bland annat solceller, lagring av egenproducerad elenergi och laddare till elbil, införs om maximalt 50 000 kr.
 • Schablonintäkten på uppskovsbelopp från bostadsförsäljningar avskaffas från den 1 januari 2021.

Det innebär att om du önskar kan du begära omprövning av tidigare års deklarationer så att du begär uppskov för din bostadsvinst. Du kommer då få tillbaka den skatt du betalat in. Uppskovsränta kommer då behöva erläggas fram till och med 2020 och därefter utgår ingen uppskovsränta. Du lånar då beloppet räntefritt från staten i vart fall så länge som inte reglerna ändras igen.

Du kan begära omprövning för din bostadsvinst från 2014 och senare om du gör det före årsskiftet. Under 2021 är det bostadsvinster från 2015 och senare som du kan begära omprövning för. Uppskovsräntan är 2,27 procent så det gäller då att du räknar med att behålla ditt uppskov så länge att du ”tjänar tillbaka” den ränta du kommer få betala fram till den 1 januari 2021. Detta kan vara särskilt intressant för dem som hade höga bostadsvinster under perioden mellan 21 juni 2016–31 december 2019.

Författare

Anders Blomgren
Lawyer

Prenumerera på Aktuellt från Coelis jurist