Varning för risk

TÄNK PÅ ATT. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

S&P Global köper tillbaka aktier till ett värde motsvarande 10% av börsvärdet

Varje år håller analyshuset William Blair sin tillväxtkonferens i Chicago och under fyra dagar medverkar över 300 bolag på aktiekonferensen, där de presenterar sina verksamheter för investerarna. Detta blir ett ypperligt tillfälle för oss att leta nya investeringsidéer eftersom vi på kort tid kan skanna av en mängd olika spännande bolag. Bolagen erbjuder också enskilda möten där vi som investerare får möjligheten att ställa våra frågor till CEO eller CFO. Vi hade ett tiotal möten med olika bolag och särskilt bra var det med S&P Global som är ett innehav i Coeli Global Select.

Jag och vår analytiker Herman Olsson träffade S&P Globals CFO Ewout Steenbergen (andra fr. vänster) och Mark Grant, Investor Relations (andra fr. höger) under William Blairs aktiekonferens.

S&P Global är ett bolag som bedriver sin verksamhet inom finans- och informationsbranschen. Vi har kategoriserat denna Champion som ”Finans och Fintech” och bolaget bedriver sex affärsområden: Market Intelligence, Rating, Commodity Insights, Mobility, Indices och Enginering Solution. S&P Global har flera kända produkter, ni känner säkert till det amerikanska indexet S&P 500 och den rating (betygsättning) bolaget gör på obligationer. En obligation kan få en rating på allt mellan AAA (”tripple A”) vilket är det bästa betyget, till D (”single D”) vilket är det sämsta. Jag ska inte gå in djupare på de olika nivåerna på ratingarna, men det är ett viktigt verktyg när bolagen ska låna upp pengar. Värt att notera är att S&Ps rating är en “officiell” rating och standarden inom betyg för företagsobligationer. Om obligationen får ett bra betyg sjunker upplåningskostnaden (räntan) för bolaget och den finansiella utgiften för räntan blir lägre.

En av styrkorna i S&P Globals affärsmodell är att bolaget har mycket återkommande intäkter, samtidigt som kostnaderna för att tillverka dessa produkter är relativt låga. Kombinationen av affärsmodellen och ekonomichefens (CFO) agerande gör att bolaget genererar ett stort fritt kassaflöde varje år. Kassaflödet (penningströmmen) kan bland annat användas till att investera i verksamheten, köpa andra bolag, betala ned skulden, ge utdelning och återköpa aktier. Just nu sitter S&P Global på en osedvanligt stor kassa som man ämnar använda till att köpa tillbaka bolagets aktier. Aktieåterköp är faktiskt ett av de mest effektiva sätten att belöna aktieägarna/investerarna eftersom det inte blir någon skatteavbränning, som är fallet för investeraren när man betalar skatt på en utdelning. S&P Global har aviserat ett aktieåterköpsprogram på 12 miljarder dollar, vilket vid dagens aktiekurs motsvarar cirka 10% av de utstående aktierna. Ledningen har tagit ett beslut om detta enorma återköp nu när aktiekursen är låg och bolaget är relativt billigt. Vi ser detta som ett riktigt ”statement” från ett av våra Championbolag, där ledningen genom sitt agerande visar att man verkligen tror på bolaget.

Varför är S&P Global billigt just nu? Svaret på den frågan har att göra med att marknaden för obligationer tillfälligt saktat ned. Just nu är antalet nya företagsobligationsemissioner på en väldigt låg nivå vilket gör att S&P Globals intäkter från detta verksamhetsområde är lägre. Bolaget klarar sig bra ändå eftersom S&P Global har fem andra områden som man också tjänar pengar på och då i synnerhet indexverksamheten. Skälet till att obligationsmarknaden har stannat upp är att marknadsräntorna har stigit. När räntan är hög tycker bolagen att det är för dyrt att finansiera sig och avvaktar helt enkelt tills att räntorna går ned. Investerarna som vanligtvis köper obligationerna tänker att just nu är det riskfyllt och vill vänta tills det lugnat ned sig och det känns lite säkrare. Detta gör att ”båda sidorna” i obligationsaffären avvaktar och effekten blir att marknaden blir lugnare. Läs mer i vårt senaste månadsbrev om varför vi har fått inflation och räntorna har stigit.

En annan viktig iakttagelse från mötet med S&P Global är att vårt arbetssätt med hållbarhet påminner väldigt mycket om hur S&P Global jobbar med sin ESG analys. Hos Coeli Global är det aktieförvaltarna och aktieanalytikerna som genomför ESG-analysen. S&P jobbar på samma sätt, det vill säga det är obligationsanalytikerna som genomför ESG-analysen.

Varför gillar vi S&P Global? Av flera anledningar. Det är ett av de ledande bolagen inom sin nisch och S&P’s ratings för obligationer är den mest ansedda. Dessutom växer bolaget sekulärt i sina övriga affärsområden med sina starka varumärken. En av de mest spännande tillväxtmöjligheterna för bolaget är den kinesiska obligationsmarknaden. Bolaget hävdar att marknaden i Kina är den andra största i världen och därmed finns det många affärsmöjligheter när de kinesiska bolagen ska ha en ”officiell” rating.

Sammanfattningsvis tycker vi att Mastercard, MSCI och S&P Global är tre starka kort i vår vinsttrend ”Finans och Fintech” som bör kunna erbjuda er andelsägare en god framtida avkastning.

Värderingen av S&P Global baserat på 2023 års vinster ser aptitlig ut. Just nu (2022-06-10) kan man köpa detta fina bolag för 22x gånger vinsten för 2023 (P/E 22).

Författare

Henrik Milton
Fondförvaltare Coeli Global Select

Köp fond

Skriv ut
Om Andreas och Henrik

Andreas och Henrik är ett radarpar som kompletterar varandra både professionellt och privat. De har känt varandra länge och delar drömmen om att förvalta en stjärnspäckad fond.

Köp fond

VIKTIG INFORMATION. Denna information är avsedd som marknadsföring. Fondens prospekt, faktablad och årsberättelse finns att tillgå på coeli.se och rekommenderas att läsas innan beslut att investera i den aktuella fonden. Prospektet och årsberättelsen finns på engelska och fondens faktablad finns bland annat på svenska och engelska. En sammanfattning av dina rättigheter som investerare i fonden finns tillgängligt på https://coeli.se/legal-information-coeli-asset-management-ab/.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i fonder kan både öka och minska i värde. Det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.

Köp fonden Coeli Global Select

Köp direkt hos oss eller hos någon av våra partners

Välj Coeli eller någon av våra samarbetspartners i listan nedan.

Kontakta Max

För dig som i din profession arbetar med investeringar i olika tillgångsslag eller för dig som förmedlar försäkringar till privatpersoner ber vi dig vända dig till Max för mer information och hjälp.

Max Lundberg
Max.lundberg@coeli.se
073 022 27 01