Varning för risk

TÄNK PÅ ATT. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Skriv ut

Tar hem vinsten i Latinamerika och återinvesterar i fond som är tung inom asiatisk teknologi

För att dra nytta av den väntade återöppningen av världsekonomin som covidvaccin möjliggjort investerade vi i latinamerikanska aktier i mitten av januari tidigare i år. Latinamerika drabbades hårt av pandemin, både aktier och ländernas valutor var kraftigt nedtryckta. De latinamerikanska börserna domineras av cykliska sektorer som finans, råvaror, energi och verkstad som var väl positionerade för att dra nytta av att konjunkturen och råvarupriserna återhämtar sig.

Sedan dess har återhämtningen gått i rask takt. Kina var först ut att börja återhämtningen redan under förra året. Den amerikanska ekonomin har återhämtat sig rekordsnabbt tack vare stor tillgång till vaccin och historiskt stora stimulanspaket. Priset på aktier och konjunkturkänsliga råvaror har stigit och framför allt den brasilianska, men även den mexikanska valutan har stigit i värde.

Investeringen har gett utdelning och har stigit med 5 procentenheter mer än tillväxtmarknadernas genomsnitt (MSCI Emerging Markets). Under måndagen den 5 juli valde vi att ta hem vinsten och sälja av innehavet. Även om den amerikanska tillväxten förväntas vara hög var den som högst under april-maj och förväntas återgå till mer normal takt under kommande månader. För att minska risken för ökad inflation har regimen i Kina försiktigt börjat strama åt sedan en tid och den amerikanska centralbanken förväntas följa efter mot slutet av året. Det har medfört att råvarupriser som koppar har börjat falla tillbaka efter att tidigare stigit kraftigt. Att dollarn även har börjat stärkas är även negativt för skuldtyngda länder som Brasilien.

Vår nya investering är en tillväxtmarknadsfond från Polar Capital. Vi har följt dansken Jorry Nøddekær som är ansvarig förvaltare under många år. Tidigare under hans tid hos Nordea och sedan 2018 när han startade sin Emerging Market Stars fond hos brittiska Polar Capital. Han och teamet på totalt fem personer förvaltar en fond som är tillväxtorienterad med stor exponering mot teknologi och kommunikationsservice med investeringar i bolag som Samsung Electronics, halvledartillverkaren TSMC, Tencent och Alibaba. Fonden har störst geografisk exponering mot Kina, Sydkorea och Indien. Investeringsinriktningen förväntas gynnas framöver av bland annat att oron för stigande räntor avtagit.

Författare

Erik Lundkvist
CIO

Prenumerera på Aktuellt från Coelis förvaltare