Skriv ut

Tre anledningar till varför private equity borde vara en självklar investering för dig

Private equity-bolag, eller riskkapitalbolag som de ofta kallas, är en investeringsmöjlighet som skapar värde genom att utveckla bolag som inte är börsnoterade. Efter 15 år har Coeli en ledande position som investerare på den nordiska private equity-marknaden. Nedan ger vi dig tre anledningar till varför private equity borde vara en del av din investeringsportfölj.

1. Svårslagen riskjusterad avkastning

Nordisk private equity är ett av de mest välavkastande tillgångsslagen under de senaste 20 åren, dessvärre är det otillgängligt för de flesta. Under 15 år har Coeli investerat i private equity-bolag, exempelvis Valedo, Priveq och Segulah och har därmed tagit del av värderesorna i bolag som Evidensia Djursjukhus, Espresso House, MatHem och iDeal of Sweden. I en struktur där kapitalet investeras efter hand har en genomsnittsavkastning på cirka 22 procent per år möjliggjorts*.

2. Bra riskspridning för din portfölj

Private equity bidrar till en bra riskspridning i din investeringsportfölj eftersom tillgångsslaget historiskt har visat på god avkastningspotential och inte påverkats direkt av de faktorer som påverkar börsens rörelser. De av våra kunder som följt rekommendationen att, enligt Coelis modell, investera delar av sitt kapital i private equity får exponering mot tillgångar som har goda möjligheter att klara sig väl även i tider av oro på börsen.

3. Investera som institutionerna

Med tanke på dess egenskaper är private equity ofta en stor del av de flesta större bolags och institutioners portföljer. Institutioner som Yale Endowment, Harvard, Skandia och AP-fonderna har sedan länge haft private equity som en viktig byggsten i sina portföljer. Private equity har bidragit till en hög riskjusterad avkastning och stabilitet genom goda portföljegenskaper. Dessutom investerar de i framtidens företagande.

Vi på Coeli arbetar varje dag för att människor ska fatta rätt finansiella beslut. Hos Coeli erbjuds du en institutionell förvaltningsmodell där vi tar tydliga ställningstaganden i våra investeringsbeslut. Utöver private equity erbjuder vi också våra kunder ledande aktie- och obligationsförvaltning och en möjlighet till direktexponering mot unika investeringsmöjligheter i exempelvis fastigheter.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i fonder kan både öka och minska i värde. Det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. För mer information se faktablad, prospekt och årsrapport på http://coelipe.se

*Coelis egna resultat i private equity-investeringar 2006-2010 där bolagen exiterats

Kontakta oss eller fyll i formuläret så kontaktar vi dig.

Som kund får du en attraktiv investeringsmöjlighet som normalt bara är tillgänglig för finansiella institutioner och andra professionella investerare. Är du intresserad och har 3 miljoner eller mer i investerbart kapital? Hör av dig till oss så återkopplar vi till dig inom 24 timmar. 

Tel: 08 506 223 00
Mail: info@coeli.se