Hem Förvaltarblogg Marknads-perspektivet Utveckling på de finansiella marknaderna under december 2018

Utveckling på de finansiella marknaderna under december 2018

Ökad konjunkturosäkerhet och oro att den amerikanska centralbanken ska höja räntan för mycket fick aktiemarknaderna att falla kraftigt under december. Amerikanska S&P 500 avslutade börsåret 2018 som den sämsta december sedan 1931 med en nedgång på 9,2 procent efter att som mest ha varit ner -14,8 procent (mätt i USD). De europeiska börserna följde med nedåt, Eurostoxx 50 sjönk med 5,8 procent som en följd av konjunktur- och Brexitoro. Svenska SIX PRX sjönk med 6,0 procent. Förväntat var att den amerikanska centralbanken FED skulle höja styrräntan med 25 punkter till intervallet 2,25 procent-2,5 procent vilket var det som skedde. Marknaden fokuserade istället på prognosen för 2019 där marknaden hade hoppats på signaler på en längre paus. Men Fed indikerades att det sannolikt kommer två höjningar (från tidigare tre) vilket fick marknaderna att falla ytterligare då risken för lågkonjunktur skulle öka om höjningarna skulle bli verklighet. Långa statsobligationer föll, avkastningen på USA:s tioåriga statsobligationer minskade till 2,65 procent, från nivåer runt 3 procent i slutet av november. Det var även en stökig månad politiskt. Delar av den amerikanska statsapparaten stängdes den 22 december då Trump stoppar alla budgetförslag som inte innehåller avsättningar för en mur mot Mexiko och i skrivande stund finns ännu ingen lösning. Ytterligare en minister, den här gången försvarsministern Mattis har även slutat. I Europa fortsatte problemen att få till ett avtal för kommande Brexit och risken för att lämna utan avtal har ökat, men det har även möjligheten till en ny folkomröstning. Mitt i all oro valde Riksbanken att höja räntan för första gången sedan juli 2011 med 25 punkter, till -0.25 procent. Avkastningen på tioåriga statsobligationer sjönk marginellt från 0,5 procent till runt 0,46 procent. Den svenska kronan stärktes med cirka 2,5 procent mot dollarn och 1,5 procent mot euron under december efter att ha försvagats tidigare under året. Kreditmarknaderna utvecklades likt aktiemarknaderna svagt med stigande kreditspreadar och fallande obligationspriser.

Författare

Erik Lundkvist
Chief Investment Officer