Hem Förvaltarblogg Marknads-perspektivet Utveckling på de finansiella marknaderna under november

Utveckling på de finansiella marknaderna under november

Oron på världens finansmarknader höll i sig under de tre första veckorna i november med fallande kurser som resultat. Oron för att den amerikanska centralbanken Fed ska höja räntan för mycket samtidigt som tillväxten förväntas avta under nästa år, handelskriget mellan USA och Kina samt avmattning av den kinesiska ekonomin har legat som en våt filt över marknaderna. Under sista veckan i november gav Fed de första tydliga tecknen på att de kommer vara försiktigare med kommande höjningar. Detta tillsammans med spekulationer om att Trump och Kinas Xi Jin Ping skulle skapa någon form av överenskommelse under G20-mötet i helgen (vilket också blev fallet) fick marknaderna att vända upp. Starkast utvecklades tillväxtmarknadsländerna medan svenska och europeiska aktier utvecklades svagast, allt mätt i svenska kronor.

Stämningsläget var allmänt dystert på kreditmarknaderna under hela månaden med stigande spreadar och sjunkande obligationspriser. Marknadsbalansen påverkades negativt av fortsatta utflöden ur både europeiska och amerikanska fonder. Oljepriset fortsatte att falla under november med ominskad kraft. På två månader har priset fallit med drygt 1/3 till cirka 50 dollar/ fatet vid utgången av november.

Författare

Erik Lundkvist
Chief Investment Officer