Utveckling på de finansiella marknaderna under november 2018

Oron på världens finansmarknader höll i sig under de tre första veckorna i november med fallande kurser som resultat. Oron för att den amerikanska centralbanken Fed ska höja räntan för mycket samtidigt som tillväxten förväntas avta under nästa år, handelskriget mellan USA och Kina samt avmattning av den kinesiska ekonomin har legat som en våt filt över marknaderna. Under sista veckan i november gav Fed de första tydliga tecknen på att de kommer vara försiktigare med kommande höjningar. Detta tillsammans med spekulationer om att Trump och Kinas Xi Jin Ping skulle skapa någon form av överenskommelse under G20-mötet i helgen (vilket också blev fallet) fick marknaderna att vända upp. Starkast utvecklades tillväxtmarknadsländerna medan svenska och europeiska aktier utvecklades svagast, allt mätt i svenska kronor.

Stämningsläget var allmänt dystert på kreditmarknaderna under hela månaden med stigande spreadar och sjunkande obligationspriser. Marknadsbalansen påverkades negativt av fortsatta utflöden ur både europeiska och amerikanska fonder. Oljepriset fortsatte att falla under november med ominskad kraft. På två månader har priset fallit med drygt 1/3 till cirka 50 dollar/ fatet vid utgången av november.

Exponering – framåtblickande syn och allokering

Att både den amerikanska centralbanken visar tecken på att gå försiktigare fram med kommande höjningar samt det tillfälliga eldupphöret i handelskriget mellan USA och Kina minskar risken för fortsatt börsfall. Det tvärtom ökar i stället förutsättningarna för börserna att återhämta en del eller allt av det som har gått förlorat under oktober och större delen av november. Det borgar även för en svagare dollar och för att tillgångar i tillväxtmarknadsländer, både aktier och ränteinvesteringar, kommer ge goda förutsättningar att utvecklas bättre än västerländska tillgångar. Våra portföljer ligger sedan tidigare positionerade för det här scenariot med övervikt mot tillväxtmarknadsländerna och hög aktievikt. Aktier i tillväxtmarknadsländerna har utvecklats svagare än aktier i västvärlden under de senaste 10 åren och är väldigt opopulära bland investerare. Det är svårt att träffa exakt rätt och sett i backspegeln var vi några månader för tidiga med att övervikta tillväxtmarknadsländerna. Sedan efter sommaren har dock aktier i tillväxtmarknadsländerna utvecklats bättre än aktier i västvärlden i både stigande och fallande marknad.

Vår investeringshorisont är betydligt kortare än normalt. Toppen av högkonjunkturen har passerat och tillväxttakten har mattats av rejält i både Sverige och i övriga Europa under det gångna året. Tillväxten i USA har varit hög under året men effekterna av Trumps stora skattesänkningar förväntas avta under 2019 med. Marknaden förväntar sig modest vinstökning på 3-8 procent vilket är betydligt lägre än för ett år sedan. Likt 2018 kommer Trumps handelskrig och amerikansk inflation och centralbankspolitik vara bland de viktigaste faktorerna under början av 2019. Vår förväntansbild är modest positiv utveckling för aktier, men med fortsatt riktigt stora svängningar upp som ned. Rådet är fortsatt att handla mot sin magkänsla, att minska aktieexponeringen när de utvecklats riktigt starkt och öka aktieexponeringen vid en större nedgång.

Författare

Erik Lundkvist
Chief Investment Officer