Vad kan vi förvänta oss, en stor skattereform eller flera mindre delreformer?

För några veckor sedan ägde den årliga Almedalsveckan rum och som alltid är skattefrågorna ett av de stora ämnena som brukar diskuteras i olika paneldebatter. Jag tog med stort intresse del av PwC:s seminarium där ämnet var om vi kan förvänta oss en stor skattereform eller inte under den kommande mandatperioden.

I den sakpolitiska överenskommelsen mellan regeringspartierna och C+L framgår det i en av punkterna (nr 4) att målsättningen är att en stor skattereform genomförs under de kommande fyra åren. Nu tror jag att man mer ska se det som en målsättning att få igång ett arbete som leder till en stor skattereform snarare än att partierna på allvar tror att det skulle gå att hinna genomföras.

Panelen i debatten bestod av företrädare för svenskt näringsliv, Rune Andersson, grundare Mellby Gård, Johan Fall, skattechef Svenskt Näringsliv och Maria Rankka, Sverigechef för Brunswick Group (och före detta ordförande för MUF). Detta färgade naturligtvis inriktningen på debatten. Men det var icke desto mindre intressant att höra deras syn på vilka områden man ser störst behov av reformer, då deras uppfattningar troligtvis är representativa för en stor del av näringslivet. Deras gemensamma uppfattning var att det i grunden handlar om att skapa ökade möjligheter för svenska företag att konkurrera i en internationell marknad samtidigt som skatteintäkterna måste vara tillräckligt stora för att täcka våra offentliga utgifter.

Att Sverige har ett högt skattetryck och en av de högsta marginalskatterna i världen är två kända faktum och även om den svenska bolagsskatten är förhållandevis låg finns det länder med betydligt lägre bolagsskatter. En intressant sak som nämndes av Johan Fall beträffande relationen mellan skattetryck och skatteintäkter var att trots att skattetryck i Sverige sänkts från 49 procent år 2000 till 44 procent år 2019 har skatteintäkterna ändå ökat med 500 miljarder kronor, omräknat efter inflation. Jag har inte dubbelkollat siffrorna, men om det stämmer är det väldigt intressant att konstatera att sänkta skatter inte nödvändigtvis behöver innebära minskade intäkter för staten.

De områden där panelen var överens om att det fanns störst behov av reformering var marginalskatterna, bolagsskatterna och de så kallade 3:12 reglerna.

Beträffande marginalskatterna vet vi redan idag att den så kallade värnskatten på 5 procent kommer att tas bort kommande årsskifte. Utöver sänkning av marginalskatterna vill panelen också se att det införs fungerande regler för incitamentsprogram då det behövs för att knyta nyckelpersoner till de svenska företagen.

Rune Andersson lyfte frågan om skillnader i beskattning mellan aktiva och passiva innehav i svenska företag inom 3:12 reglerna. Utdelning och kapitalvinst på passiva innehav i onoterade bolag beskattas idag med en platt skatt på 25 procent medan aktiva innehav beskattas i ett spann mellan 20–58 procent skatt. Detta skapar incitament för passiva investeringar snarare än aktiva investeringar. Eftersom de allra flesta nya jobben i Sverige idag skapas inom den onoterade bolagssektorn är det viktigt att risktagande belönas vilket dagens skatteregler inte bidrar till.

För ett litet land som Sverige och dess exportintäkter är det viktigt att ha konkurrenskraftiga bolagsskattenivåer. För länder med en stor inhemsk marknad, som exempelvis  Tyskland, är det inte lika viktigt. Sveriges bolagsskatt ligger idag nära snittet för bolagsskatterna inom EU, vilket inte är en katastrof, och kanske är det inte där behovet av reformer känns allra mest angeläget som jag ser det. Dessutom är bolagsskatten i Sverige på väg ner från 21,4 procent idag till 20,6 procent från år 2021.

Panelen trodde inte på höjda fastighetsskatter då man menade att det inte finns på den politiska agendan idag, men sådant kan komma att förändras. Höjda fastighetsskatter skulle i vart fall inte ha några direkt negativa effekter för företagandet. Dock ser man gärna att det görs något åt de inlåsningseffekter som blir på arbetsmarknaden av höga kapitalsvinstskatten på bostäder.

Sammanfattningsvis var paneldeltagarna av samma uppfattning som en majoritet av företagarna i Sverige (55 procent) enligt en undersökning gjord av PwC, det vill säga att det behövs en skattereform i Sverige. Då det är angeläget att flera viktiga förändringar sker inom en snar framtid är det bättre att det genomförs i delreformer snarare än i en stor skattereform då en sådan kan komma att ta lång tid att få i hamn, om det ens är möjligt.

Prenumerera på Aktuellt från Coelis jurist

Erik Lundkvist

Kapitalförvaltare Strategifonder samt Coeli Balanserad

 • Har arbetat på Coeli sedan 2004
 • Mer än 15 år i branschen
 • Magisterexamen i nationalekonomi från Örebros universitet samt auktoriserad finansanalytiker, CEFA, från Handelshögskolan i Stockholm

Erik är Chief Investment Officer på Coeli och har det övergripande ansvaret för bolagets kapitalförvaltning och tillgångsallokering. Erik är även ansvarig för kapitalförvaltningen av Coelis strategiska portföljer samt för utvärderingen av nya kapitalförvaltarteam. Erik har över tio års erfarenhet av kapitalförvaltning och analys.

Mikael Petersson

Kapitalförvaltare Coeli Absolute European Equity

 • Arbetat på Coeli sedan 2018
 • Mer än 25 års erfarenhet av finansbranschen
 • BSc från Lunds Universitet

Mikael Petersson är ansvarig förvaltare för Coeli Absolute European Equity och har många års erfarenhet av fondförvaltning. Mikael har arbetat för några av de mest framgångsrika hedgefondsfirmorna i Europa såsom Lansdowne Partners och Kairos Investment Management i London. Han har även framgångsrikt varit med och startat och bedrivit egen verksamhet i Zug där Coeli var en tidig investerare.

Coelis kapitalförvaltare Hans-Henrik Skov

Hans-Henrik Skov

Kapitalförvaltare Coeli Frontier Markets

 • Har arbetat på Coeli sedan 2014
 • Mer än 12 år i branschen
 • Master of Science i finansiering från Copenhagen Business School. Har även studerat vid Lubin School of Business och California State University.

Hans-Henrik Skov är tillsammans med James Bannan ansvarig kapitalförvaltare för Coeli Frontier Markets och har förvaltat aktier i gränsmarknader sedan maj 2007. Han arbetade för Bankinvest Asset Management från maj 2007 till februari 2014, där han delade förvaltningsansvaret för Bankinvests Frontier Markets fonder. Hans-Henrik arbetade dessförinnan för Barclays Capital och JP Morgan i London. Fonden Coeli Frontier Markets vann 2018 det prestigefulla Thomson Reuters Lipper Fund Award för bästa fond i sin kategori.

Coelis kapitalförvaltare James Bannan

James Bannan

Kapitalförvaltare Coeli Frontier Markets

 • Arbetat på Coeli sedan 2014
 • Mer än 12 års erfarenhet av branschen
 • Auktoriserad revisor från Institute of Chartered Accountants, Australien

James Bannan är tillsammans med Hans-Henrik Skov ansvarig kapitalförvaltare för Coeli Frontier Markets och har investerat i gränsmarknadsländer i över 10 år. James har bland annat delat förvaltningsansvar för Bankinvest Frontier Marketsfonder tillsammans med Hans-Henrik sedan maj 2011. Dessförinnan bodde James i Ho Chi Minh City, Vietnam i 5 år och arbetade med Bankinvest Private Equity New Markets fonder. Fonderna med vintage 2006-2010 var av Prequin rankade som de som skapat högst avkastning i Asien med över 50 procent i värdestegring. Före sin tid i Vietnam, arbetade James med M&A på KPMG i Sydney och Köpenhamn, där han genomförde flera transaktioner i gränsmarknadsländer. Fonden Coeli Frontier Markets vann 2018 det prestigefulla Thomson Reuters Lipper Fund Award för bästa fond i sin kategori.

Coeli Andreas Brock

Andreas Brock, CFA

Kapitalförvaltare Coeli Global Selektiv

 • Arbetat på Coeli sedan 2014
 • Mer än 10 år i branschen
 • MBA från London Business School, kandidatexamen från Lunds Universitet och är CFA Charterholder

Andreas Brock är ansvarig förvaltare för Coeli Global Selektiv och har lång erfarenhet av både aktieanalys och förvaltning. Innan Andreas kom till Coeli ansvarade han för nordisk verkstadsanalys på Nordea. Dessförinnan arbetade han som kapitalförvaltare på Capital Group i London. Före sin tid i London, arbetade Andreas med företagsförvärv för ABB i Kina. Andreas var medlem i styrelsen för CFA Sweden 2015-2017.

Coeli Henrik Milton

Henrik Milton

Kapitalförvaltare Coeli Global Selektiv

 • Har arbetat på Coeli sedan 2016
 • Mer än 17 års erfarenhet av branschen
 • Masterexamen i Finans från Lunds Universitet

Henrik Milton är tillsammans med Andreas Brock ansvarig förvaltare för Coeli Global Selektiv. Henrik har lång erfarenhet av aktieanalys och portföljförvaltning. Han har tidigare bland annat arbetat som fondförvaltare på Capinordic Asset Management där han ansvarade för fonderna Global Opportunities och BRICA fram till och med år 2010.

Gustav Fransson

Kapitalförvaltare Coeli Likviditetsstrategi & Coeli Nordisk Företagsobligationsfond

 • Har arbetat på Coeli sedan 2009
 • Mer än 10 år i branschen
 • Civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm.

Gustav har varit verksam i finansbranschen sedan 2006 och har erfarenheter från olika roller inom kapitalförvaltning och bankverksamhet. Innan han började arbeta för Coeli 2008 var han anställd som fastighetsanalytiker på Royal Bank of Scotland, Nordic Branch.

porträttbild man

Alexander Wahlman

Senior Analytiker Coeli Likviditetsstrategi & Coeli Nordisk Företagsobligationsfond

 • Arbetat på Coeli sedan 2018
 • Arbetat i finansbranschen sedan 2014
 • MSc från Rotterdam School of Management och kandidatexamen från Mercyhurst University

Alexander Wahlman är Senior Analytiker på fonderna Coeli Likviditetstrategi och Coeli Nordisk Företagsobligationsfond. Innan Alexander kom till Coeli arbetade han för Danske Bank med företagsfinansiering och bolagsanalys.

Coeli Arne Lundberg

Arne Lundberg

Kapitalförvaltare Strategifonder samt Coeli Balanserad

 • Arbetat på Coeli sedan 2019
 • Mer än 30 års erfarenhet av branschen
 • Utbildad vid Handelshögskolan i Stockholm och är civilekonom, DHS, med inriktning mot finansiell ekonomi.

Arne Lundberg är kapitalförvaltare för Coeli Balanserad och Coelis strategifonder. Arne har 30 års erfarenhet av kapitalförvaltning med individuellt placeringsansvar inom aktie- och hedgefondsförvaltning. Han kommer senast från Söderberg & Partners och innan dess från Consortum Kapitalförvaltning. Där var Arne ansvarig för en svensk aktiestrategi, kallad Svenska Bolag. Arne var under många år chef för SEB Investment Management i London och har dessutom arbetat på två hedgefonder, ZAN Partners i London och 3C Asset Management i Stockholm.

Joel Etzler

Kapitalförvaltare Coeli Energy Transition

 • Arbetat på Coeli sedan 2019
 • Mer än 13 års erfarenhet av finansbranschen
 • MSc från Kungliga Tekniska Högskolan

Joel Etzler är Förvaltare och grundare av fonden Coeli Energy Transition och har mer än 13 år i branschen med investeringserfarenhet från både publika och privata investeringar. Joel började arbeta tillsammans med Kalvoy på Horizon Asset i London i 2012 och spenderade dessförinnan fem år inom Private Equity på Morgan Stanley i London. Joel började sin investeringskarriär inom teknologisektorn på Swedbank Robur i Stockholm, 2006.

Vidar Kalvoy

Kapitalförvaltare Coeli Energy Transition

 • Arbetat på Coeli sedan 2019
 • Mer än 20 års erfarenhet av finansbranschen
 • MBA från IESE i Barcelona, MSc från Norska Handelshögskolan

Vidar Kalvoy är ansvarig Förvaltare och grundare av fonden Coeli Energy Transition. Vidar har över 20 års erfarenhet från aktieförvaltning och aktieanalys. Under nio år var han ansvarig för energiinvesteringarna på Horizon Asset i London, en marknadsneutral hedgefond. Vidar har även förvaltat energiaktier på en annan Londonbaserad hedgefond samt arbetat som aktieanalytiker inom teknologisektorn både i Frankfurt och i Oslo.

Stefan Åsbrink

Förvaltare Coeli Multi Asset

Dr. Stefan Åsbrink, är ansvarig portföljförvaltare och grundare av fonden Coeli Multi Asset. Stefan har mer än 20 års erfarenhet som senior portföljförvaltare och över 15 års erfarenhet som kapitalförvaltningschef. Innan Coeli har han arbetat på bland annat SEB, Skandia och DNB. Stefan har förvaltat ett brett spektrum av fonder såsom StatArb, Systematic Equity Long/Short, Systematic Global Macro samt lång Gamma Optionsfonder. Han har en doktorsexamen i ekonometri från Handelshögskolan i Stockholm. Fokus under den akademiska karriären har varit på dynamisk top-down makroanalys samt på options/derivatvärdering, portföljkonstruktion och riskkontroll. Han har även publicerats i flera akademiska tidskrifter.