Capital Growth Strategy

Stabil grund i ditt långsiktiga sparande

Capital Growth Strategy har som målsättning att leverera positiv avkastning oavsett vad som händer på aktie- och räntemarknaderna. Fonden är en månadshandlad hedgefond uppbyggd av strategier med olika inriktning för att parera marknaden över tiden. Fonden passar bra som kompletterande tillgång i en portfölj och kan både minska risken och öka avkastningen i en diversifierad portfölj. Fonden passar dig som vill ha en stabil grund i ditt långsiktiga sparande med låg vikt mot aktiemarknaden.

Coeli tog över förvaltningen av Capital Growth Strategy 9 oktober 2017.

Fondfakta

Förvaltare

Erik Lundkvist

Inriktning

Hedgefond

Min. insättning

(R SEK) = 100 SEK

Förvaltningsarvode

(R SEK)= 0.75 % per år

In-/utträdesavgift

Ingen

UCITS

Nej
Hem Våra fonder Capital Growth Strategy