Capital Growth Strategy

Stabil grund i ditt långsiktiga sparande

Capital Growth Strategy har som målsättning att leverera positiv avkastning oavsett vad som händer på aktie- och räntemarknaderna. Fonden är en månadshandlad hedgefond uppbyggd av strategier med olika inriktning för att parera marknaden över tiden. Fonden passar bra som kompletterande tillgång i en portfölj och kan både minska risken och öka avkastningen i en diversifierad portfölj. Fonden passar dig som vill ha en stabil grund i ditt långsiktiga sparande med låg vikt mot aktiemarknaden.

Coeli tog över förvaltningen av Capital Growth Strategy 9 oktober 2017.

Fondfakta

Förvaltare

Erik Lundkvist

Inriktning

Hedgefond

Min. insättning

(Klass A) = 100 000 SEK

Förvaltningsarvode

(Klass A) = 0,75 % per år

In-/utträdesavgift

Ingen

UCITS

Nej

TÄNK PÅ ATT. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Hem Våra fonder Capital Growth Strategy