Skriv ut

Förvaltarkommentar Capital Growth Strategy oktober 2018

Per oktober, 2018
Utveckling på de finansiella marknaderna under månaden

Överhettningstendenser i den amerikanska ekonomin som fick räntorna att stiga var katalysatorn som fick aktiemarknaden att falla. Högre amerikanska räntor samtidigt som den ekonomiska aktiviteten i den övriga världen saktar in medförde att cykliska aktier framförallt föll i värde. Investeringar i tillväxtmarknadsländerna brukar falla mer än aktier i utvecklade länder men så var det inte denna gång. Som vi hade förutspått slog förväntningarna om kinesiska stimulanser in vilket begränsade fallet.

Framåtblickande syn

Frågan som alla investerare bör fråga sig är om fallet världens börser under oktober var en tillfällig korrektion likt den vi upplevde under början av året eller om börsen signalerar att världen är på väg in i nästa lågkonjunktur. Helt klart är att tillväxten i världen saktar in. Rimligtvis borde de positiva effekterna av Trumps skattesänkningar avta inom de kommande kvartalen och räntehöjningarna bromsa. Tillväxten i Europa saktar in, men från mycket höga nivåer till en mer långsiktigt rimlig nivå. Kina påverkas betydligt mindre än vad larmande tidningsrubriker vill påskina av handelskriget men desto mer av att de själva valt att strama åt utlåningen i den så kallade skuggbankssektorn som investerar stora belopp av rika privatpersoners pengar in i företag. Kina har vaknat upp och har stimulerat först genom att sänka kapitalkraven för bankerna (så de kan låna ut mer), aviserat skattesänkningar för medelinkomsttagare och nu senast indikerat en acceleration i investeringar och då som vanligt främst infrastruktur. Som jag tidigare skrivit var finanskrisen för 10 år sedan så djup att den raderade embryon som skulle kunnat skapa kommande kriser och att det mest sannolika är att vi får en ”normal” konjnkturcykel. Alltså att nästa lågkonjunktur inte är en konsekvens av stora obalanser som en sprucken bobubbla iUSA (2008) eller en spekulationsbubbla (2000Dotcom) utan snarare att den amerikanska centralbanken höjer räntan till den grad att ekonomin svalnar av.Höjer de för snabbt och för mycket kommer en lågkonjunktur skapas i USA och via världens börser sprida sig till resten av världen. Utmaningen med att svara på den stora frågan om det vi upplever nu är en korrektion eller början på en lågkonjunktur är att det är världens finansmarknader leder utvecklingen och inte konjunkturstatistiken (dvs när väl lågkonjunkturen syns svart på vitt med lägre BNP tal har redan börsen fallit). Kvar återstår alltså att se vad marknaderna säger. Signalerna från marknaden är att det är för tidigt att positionera sig för nästa lågkonjunktur, exempelvis är det fortfarande väldigt billigt för företag att låna pengar på obligationsmarknaden (dvs det finns ingen stress för ökade kreditförluster som normalt kommer under en lågkonjunktur), priset på konjunkturkänsliga råvaror som koppar och olja har inte fallit kraftigt i relation till guld som det brukar göra inför en lågkonjunktur. Vår slutsats är därmed att rådande börsoro snarare är en korrektion än början på en lång nedgång på börsen. När den amerikanska ekonomin svalnar av från överhettade nivåer till mer normala ökar förutsättningarna för att den amerikanska centralbanken ska minska på åtstramningarna vilket kommer fungera som en katalysator för aktier. Vårtro är alltjämt att aktiemarknaden kommer stå högre om några månader än den gör idag. Vi har passat på att öka aktieexponeringen stegvis under oktober när börsen fallit. Vi har behållit övervikten mot tillväxtmarknadsländerna som vi sett i backspegeln tog för tidigt men som nu har leverera.

Utveckling CGS

Hedgefonder ska ha förutsättningar att skapa positiv avkastning i såväl stigande som fallande marknad. Svåraste marknadsklimatet är vid en kraftig trendvändning. Oktober var en ovanlig månad när det inte fanns någonstans att gömma sig, det vill säga nästan alla tillgångsslag föll i värde samtidigt. Oktober var den sämsta månaden för hedgefonder globalt sedan 2011. Efter tre månader av positiv avkastning är oktober ett stort avbräck med en negativ avkastning på 6,91 procent.

Erik Lundkvist

Förvaltare av Capital Growth Strategy

Fondfakta, andelsklass A, SEK
NAV 31 oktober 201874,38
ISINLU1233310793
Målavkastning >OMXS30 till 1/2 risk
Nästa handelsdag27-dec
LikviditetMånatlig
Legal strukturSICAV (AIF)
Nyckeltal
Avkastning senaste månad (okt)-6,91%
Avkastning hittills i år-7,02%
Årsavkastning sedan start2,42%
Volatilitet (stdev) sedan start6,26%
Sharpekvot sedan start0,51
Andel positiva månader64%
Största värdetapp (1 mån)-6,91%

Nettoavkastning efter avgifter per månad (%)*

JanFebMarsAprMajJunJulAugSepOktNovDecHelår
20141,89-0,150,361,540,8-0,150,6-0,390,760,981,487,97
20153,194,041,530,05-0,24-2,511,66-3,16-2,261,330,85-0,323,97
2016-2,65-1,07-2,090,671,44-0,651,710,251,01-0,871,040,8-0,53
20171,172,780,38-0,50,540,4-0,743,591,29-2,280,667,29
20180,62-2,22-2,491,000,72-0,231,190,700,59-6,91-7,02

*avkastningen för 2017 exkluderar side-pocket

VIKTIG INFORMATION. Detta material utgör inte investeringsrådgivning. En fonds historiska avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Värdet på fondandelarna kan både öka och minska och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Fondens faktablad och informationsbroschyr finns på www.coeli.se och kan även erhållas direkt från Coeli.

Erik Lundkvist

Kapitalförvaltare Strategifonder samt Coeli Balanserad

 • Har arbetat på Coeli sedan 2004
 • Mer än 15 år i branschen
 • Magisterexamen i nationalekonomi från Örebros universitet samt auktoriserad finansanalytiker, CEFA, från Handelshögskolan i Stockholm

Erik är Chief Investment Officer på Coeli och har det övergripande ansvaret för bolagets kapitalförvaltning och tillgångsallokering. Erik är även ansvarig för kapitalförvaltningen av Coelis strategiska portföljer samt för utvärderingen av nya kapitalförvaltarteam. Erik har över tio års erfarenhet av kapitalförvaltning och analys.

Mikael Petersson

Kapitalförvaltare Coeli Absolute European Equity

 • Arbetat på Coeli sedan 2018
 • Mer än 25 års erfarenhet av finansbranschen
 • BSc från Lunds Universitet

Mikael Petersson är ansvarig förvaltare för Coeli Absolute European Equity och har många års erfarenhet av fondförvaltning. Mikael har arbetat för några av de mest framgångsrika hedgefondsfirmorna i Europa såsom Lansdowne Partners och Kairos Investment Management i London. Han har även framgångsrikt varit med och startat och bedrivit egen verksamhet i Zug där Coeli var en tidig investerare.

Coelis kapitalförvaltare Hans-Henrik Skov

Hans-Henrik Skov

Kapitalförvaltare Coeli Frontier Markets

 • Har arbetat på Coeli sedan 2014
 • Mer än 12 år i branschen
 • Master of Science i finansiering från Copenhagen Business School. Har även studerat vid Lubin School of Business och California State University.

Hans-Henrik Skov är tillsammans med James Bannan ansvarig kapitalförvaltare för Coeli Frontier Markets och har förvaltat aktier i gränsmarknader sedan maj 2007. Han arbetade för Bankinvest Asset Management från maj 2007 till februari 2014, där han delade förvaltningsansvaret för Bankinvests Frontier Markets fonder. Hans-Henrik arbetade dessförinnan för Barclays Capital och JP Morgan i London. Fonden Coeli Frontier Markets vann 2018 det prestigefulla Thomson Reuters Lipper Fund Award för bästa fond i sin kategori.

Coelis kapitalförvaltare James Bannan

James Bannan

Kapitalförvaltare Coeli Frontier Markets

 • Arbetat på Coeli sedan 2014
 • Mer än 12 års erfarenhet av branschen
 • Auktoriserad revisor från Institute of Chartered Accountants, Australien

James Bannan är tillsammans med Hans-Henrik Skov ansvarig kapitalförvaltare för Coeli Frontier Markets och har investerat i gränsmarknadsländer i över 10 år. James har bland annat delat förvaltningsansvar för Bankinvest Frontier Marketsfonder tillsammans med Hans-Henrik sedan maj 2011. Dessförinnan bodde James i Ho Chi Minh City, Vietnam i 5 år och arbetade med Bankinvest Private Equity New Markets fonder. Fonderna med vintage 2006-2010 var av Prequin rankade som de som skapat högst avkastning i Asien med över 50 procent i värdestegring. Före sin tid i Vietnam, arbetade James med M&A på KPMG i Sydney och Köpenhamn, där han genomförde flera transaktioner i gränsmarknadsländer. Fonden Coeli Frontier Markets vann 2018 det prestigefulla Thomson Reuters Lipper Fund Award för bästa fond i sin kategori.

Coeli Andreas Brock

Andreas Brock, CFA

Kapitalförvaltare Coeli Global Selektiv

 • Arbetat på Coeli sedan 2014
 • Mer än 10 år i branschen
 • MBA från London Business School, kandidatexamen från Lunds Universitet och är CFA Charterholder

Andreas Brock är ansvarig förvaltare för Coeli Global Selektiv och har lång erfarenhet av både aktieanalys och förvaltning. Innan Andreas kom till Coeli ansvarade han för nordisk verkstadsanalys på Nordea. Dessförinnan arbetade han som kapitalförvaltare på Capital Group i London. Före sin tid i London, arbetade Andreas med företagsförvärv för ABB i Kina. Andreas var medlem i styrelsen för CFA Sweden 2015-2017.

Coeli Henrik Milton

Henrik Milton

Kapitalförvaltare Coeli Global Selektiv

 • Har arbetat på Coeli sedan 2016
 • Mer än 17 års erfarenhet av branschen
 • Masterexamen i Finans från Lunds Universitet

Henrik Milton är tillsammans med Andreas Brock ansvarig förvaltare för Coeli Global Selektiv. Henrik har lång erfarenhet av aktieanalys och portföljförvaltning. Han har tidigare bland annat arbetat som fondförvaltare på Capinordic Asset Management där han ansvarade för fonderna Global Opportunities och BRICA fram till och med år 2010.

Gustav Fransson

Kapitalförvaltare Coeli Likviditetsstrategi & Coeli Nordisk Företagsobligationsfond

 • Har arbetat på Coeli sedan 2009
 • Mer än 10 år i branschen
 • Civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm.

Gustav har varit verksam i finansbranschen sedan 2006 och har erfarenheter från olika roller inom kapitalförvaltning och bankverksamhet. Innan han började arbeta för Coeli 2008 var han anställd som fastighetsanalytiker på Royal Bank of Scotland, Nordic Branch.

porträttbild man

Alexander Wahlman

Senior Analytiker Coeli Likviditetsstrategi & Coeli Nordisk Företagsobligationsfond

 • Arbetat på Coeli sedan 2018
 • Arbetat i finansbranschen sedan 2014
 • MSc från Rotterdam School of Management och kandidatexamen från Mercyhurst University

Alexander Wahlman är Senior Analytiker på fonderna Coeli Likviditetstrategi och Coeli Nordisk Företagsobligationsfond. Innan Alexander kom till Coeli arbetade han för Danske Bank med företagsfinansiering och bolagsanalys.

Coeli Arne Lundberg

Arne Lundberg

Kapitalförvaltare Strategifonder samt Coeli Balanserad

 • Arbetat på Coeli sedan 2019
 • Mer än 30 års erfarenhet av branschen
 • Utbildad vid Handelshögskolan i Stockholm och är civilekonom, DHS, med inriktning mot finansiell ekonomi.

Arne Lundberg är kapitalförvaltare för Coeli Balanserad och Coelis strategifonder. Arne har 30 års erfarenhet av kapitalförvaltning med individuellt placeringsansvar inom aktie- och hedgefondsförvaltning. Han kommer senast från Söderberg & Partners och innan dess från Consortum Kapitalförvaltning. Där var Arne ansvarig för en svensk aktiestrategi, kallad Svenska Bolag. Arne var under många år chef för SEB Investment Management i London och har dessutom arbetat på två hedgefonder, ZAN Partners i London och 3C Asset Management i Stockholm.

Joel Etzler

Kapitalförvaltare Coeli Energy Transition

 • Arbetat på Coeli sedan 2019
 • Mer än 13 års erfarenhet av finansbranschen
 • MSc från Kungliga Tekniska Högskolan

Joel Etzler är Förvaltare och grundare av fonden Coeli Energy Transition och har mer än 13 år i branschen med investeringserfarenhet från både publika och privata investeringar. Joel började arbeta tillsammans med Kalvoy på Horizon Asset i London i 2012 och spenderade dessförinnan fem år inom Private Equity på Morgan Stanley i London. Joel började sin investeringskarriär inom teknologisektorn på Swedbank Robur i Stockholm, 2006.

Vidar Kalvoy

Kapitalförvaltare Coeli Energy Transition

 • Arbetat på Coeli sedan 2019
 • Mer än 20 års erfarenhet av finansbranschen
 • MBA från IESE i Barcelona, MSc från Norska Handelshögskolan

Vidar Kalvoy är ansvarig Förvaltare och grundare av fonden Coeli Energy Transition. Vidar har över 20 års erfarenhet från aktieförvaltning och aktieanalys. Under nio år var han ansvarig för energiinvesteringarna på Horizon Asset i London, en marknadsneutral hedgefond. Vidar har även förvaltat energiaktier på en annan Londonbaserad hedgefond samt arbetat som aktieanalytiker inom teknologisektorn både i Frankfurt och i Oslo.