Skriv ut

Förvaltarkommentar Capital Growth Strategy oktober 2018

Per oktober, 2018
Utveckling på de finansiella marknaderna under månaden

Överhettningstendenser i den amerikanska ekonomin som fick räntorna att stiga var katalysatorn som fick aktiemarknaden att falla. Högre amerikanska räntor samtidigt som den ekonomiska aktiviteten i den övriga världen saktar in medförde att cykliska aktier framförallt föll i värde. Investeringar i tillväxtmarknadsländerna brukar falla mer än aktier i utvecklade länder men så var det inte denna gång. Som vi hade förutspått slog förväntningarna om kinesiska stimulanser in vilket begränsade fallet.

Framåtblickande syn

Frågan som alla investerare bör fråga sig är om fallet världens börser under oktober var en tillfällig korrektion likt den vi upplevde under början av året eller om börsen signalerar att världen är på väg in i nästa lågkonjunktur. Helt klart är att tillväxten i världen saktar in. Rimligtvis borde de positiva effekterna av Trumps skattesänkningar avta inom de kommande kvartalen och räntehöjningarna bromsa. Tillväxten i Europa saktar in, men från mycket höga nivåer till en mer långsiktigt rimlig nivå. Kina påverkas betydligt mindre än vad larmande tidningsrubriker vill påskina av handelskriget men desto mer av att de själva valt att strama åt utlåningen i den så kallade skuggbankssektorn som investerar stora belopp av rika privatpersoners pengar in i företag. Kina har vaknat upp och har stimulerat först genom att sänka kapitalkraven för bankerna (så de kan låna ut mer), aviserat skattesänkningar för medelinkomsttagare och nu senast indikerat en acceleration i investeringar och då som vanligt främst infrastruktur. Som jag tidigare skrivit var finanskrisen för 10 år sedan så djup att den raderade embryon som skulle kunnat skapa kommande kriser och att det mest sannolika är att vi får en ”normal” konjnkturcykel. Alltså att nästa lågkonjunktur inte är en konsekvens av stora obalanser som en sprucken bobubbla iUSA (2008) eller en spekulationsbubbla (2000Dotcom) utan snarare att den amerikanska centralbanken höjer räntan till den grad att ekonomin svalnar av.Höjer de för snabbt och för mycket kommer en lågkonjunktur skapas i USA och via världens börser sprida sig till resten av världen. Utmaningen med att svara på den stora frågan om det vi upplever nu är en korrektion eller början på en lågkonjunktur är att det är världens finansmarknader leder utvecklingen och inte konjunkturstatistiken (dvs när väl lågkonjunkturen syns svart på vitt med lägre BNP tal har redan börsen fallit). Kvar återstår alltså att se vad marknaderna säger. Signalerna från marknaden är att det är för tidigt att positionera sig för nästa lågkonjunktur, exempelvis är det fortfarande väldigt billigt för företag att låna pengar på obligationsmarknaden (dvs det finns ingen stress för ökade kreditförluster som normalt kommer under en lågkonjunktur), priset på konjunkturkänsliga råvaror som koppar och olja har inte fallit kraftigt i relation till guld som det brukar göra inför en lågkonjunktur. Vår slutsats är därmed att rådande börsoro snarare är en korrektion än början på en lång nedgång på börsen. När den amerikanska ekonomin svalnar av från överhettade nivåer till mer normala ökar förutsättningarna för att den amerikanska centralbanken ska minska på åtstramningarna vilket kommer fungera som en katalysator för aktier. Vårtro är alltjämt att aktiemarknaden kommer stå högre om några månader än den gör idag. Vi har passat på att öka aktieexponeringen stegvis under oktober när börsen fallit. Vi har behållit övervikten mot tillväxtmarknadsländerna som vi sett i backspegeln tog för tidigt men som nu har leverera.

Utveckling CGS

Hedgefonder ska ha förutsättningar att skapa positiv avkastning i såväl stigande som fallande marknad. Svåraste marknadsklimatet är vid en kraftig trendvändning. Oktober var en ovanlig månad när det inte fanns någonstans att gömma sig, det vill säga nästan alla tillgångsslag föll i värde samtidigt. Oktober var den sämsta månaden för hedgefonder globalt sedan 2011. Efter tre månader av positiv avkastning är oktober ett stort avbräck med en negativ avkastning på 6,91 procent.

Erik Lundkvist

Förvaltare av Capital Growth Strategy

Fondfakta, andelsklass A, SEK
NAV 31 oktober 201874,38
ISINLU1233310793
Målavkastning >OMXS30 till 1/2 risk
Nästa handelsdag27-dec
LikviditetMånatlig
Legal strukturSICAV (AIF)
Nyckeltal
Avkastning senaste månad (okt)-6,91%
Avkastning hittills i år-7,02%
Årsavkastning sedan start2,42%
Volatilitet (stdev) sedan start6,26%
Sharpekvot sedan start0,51
Andel positiva månader64%
Största värdetapp (1 mån)-6,91%

Nettoavkastning efter avgifter per månad (%)*

JanFebMarsAprMajJunJulAugSepOktNovDecHelår
20141,89-0,150,361,540,8-0,150,6-0,390,760,981,487,97
20153,194,041,530,05-0,24-2,511,66-3,16-2,261,330,85-0,323,97
2016-2,65-1,07-2,090,671,44-0,651,710,251,01-0,871,040,8-0,53
20171,172,780,38-0,50,540,4-0,743,591,29-2,280,667,29
20180,62-2,22-2,491,000,72-0,231,190,700,59-6,91-7,02

*avkastningen för 2017 exkluderar side-pocket

VIKTIG INFORMATION. Detta material utgör inte investeringsrådgivning. En fonds historiska avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Värdet på fondandelarna kan både öka och minska och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Fondens faktablad och informationsbroschyr finns på www.coeli.se och kan även erhållas direkt från Coeli.