Skriv ut

Förvaltarkommentar Capital Preservation Strategy december 2018

Utveckling på de finansiella marknaderna under månaden

Ökad konjunkturosäkerhet och oro att den amerikanska centralbanken ska höja räntan för mycket fick aktiemarknaderna att falla kraftigt under december. Amerikanska S&P 500 avslutade börsåret 2018 som den sämsta december sedan 1931 med en nedgång på 9,2 procent efter att som mest ha varit ner -14,8 procent (mätt i USD). De europeiska börserna följde med nedåt, Eurostoxx 50 sjönk med 5,8 procent som en följd av konjunktur- och Brexitoro. Svenska SIX PRX sjönk med 6,0 procent. Förväntat var att den amerikanska centralbanken FED skulle höja styrräntan med 25 punkter till intervallet 2,25 procent-2,5 procent vilket var det som skedde. Marknaden fokuserade istället på prognosen för 2019 där marknaden hade hoppats på signaler på en längre paus. Men Fed indikerades att det sannolikt kommer två höjningar (från tidigare tre) vilket fick
marknaderna att falla ytterligare då risken för lågkonjunktur skulle öka om höjningarna skulle bli verklighet. Långa statsobligationer föll, avkastningen på USA:s tioåriga statsobligationer minskade till 2,65 procent, från nivåer runt 3 procent i slutet av november. Det var även en stökig månad politiskt. Delar av den amerikanska statsapparaten stängdes den 22 december då Trump stoppar alla budgetförslag som inte innehåller avsättningar för en mur mot Mexiko och i skrivande stund finns ännu ingen lösning. Ytterligare en minister, den här gången försvarsministern Mattis har även slutat. I Europa fortsatte problemen att få till ett avtal för kommande Brexit och risken för att lämna utan avtal har ökat, men det har även möjligheten till en ny folkomröstning. Mitt i all oro valde Riksbanken att höja räntan för första gången sedan juli 2011 med 25 punkter, till -0.25 procent. Avkastningen på tioåriga statsobligationer sjönk marginellt från 0,5 procent till runt 0,46 procent. Den svenska kronan stärktes med cirka 2,5 procent mot dollarn och 1,5 procent mot euron under december efter att ha försvagats tidigare under året. Kreditmarknaderna utvecklades likt aktiemarknaderna svagt med stigande kreditspreadar och fallande obligationspriser.

Exponering – framåtblickande syn och allokering

Aktiemarknaden är inne i en mycket turbulent period med mycket stora svängningar upp som ned. Exempelvis föll den amerikanska börsen (S&P 500) med 1,5-2,7 procent per dag under fyra dagar till och med julafton för att sedan stiga med närmare 5 procent den 26 december när börsen återigen öppnade. Det är troligt att turbulensen kommer bestå ännu en tid då stora krafter är i rörelse. Effekterna av Trumps stora skattesänkning för ett års sedan kommer minska och osäkerheten är stor hur mycket lägre tillväxttakten kommer bli. Det är ganska vanligt att BNP-tillväxten är lägre än långsiktig trend (ca 2-2,5 procent) en period efter att den har vuxit snabbare än långsiktig trend under några kvartal. Marknaden har prisat in att tillväxten ska sjunka från nuvarande BNP tillväxt på cirka 3 procent till cirka 2 procent i början av 2020. Marknaden prisar alltså in en ganska kraftig avmattning men ingen lågkonjunktur. Avgörande kommer vara hur den amerikanska centralbanken kommer agera och här skiljer sig åsikterna kraftigt. FED, som kommunicerar att de kommer lyssna på
marknadens reaktioner, uttryckte att det kommer ske två räntehöjningar (totalt 0,5 procent) under året medan marknaden istället prisar in en liten sänkning. Skulle turbulensen på marknaderna bestå med ytterligare värdefall skulle FED tvingas att backa tillbaka, skulle marknaderna återhämta sig skulle uppsidan begränsas av ökad risk för räntehöjningar. Turbulensen
på marknaderna ökar på marginalen förutsättningarna för att Trump och Xi ska komma överens om en ett handelsavtal vilket skulle vara positivt för marknaderna. Tillväxten i Europa fortsätter att mattas av och regionen har fortsatt stora politiska problem som hämmar behövliga reformer. Som vi skrivit om tidigare är en intressant observation att aktier i tillväxtmarknadsländerna, efter att ha utvecklats svagare än aktier i västvärlden i närmare tio år, stått mot och fallit mindre den senaste tiden. Se grafen nedan, när kurvan stiger utvecklas tillväxtmarknadsaktier starkare än västvärlden. Aktier i tillväxtmarknadsländerna är både impopulära och förhållandevis billiga och är ett tillgångsslag som vi överviktar sedan föregående år. Världens börser har redan fallit kraftigt och för att marknaden ska stabiliseras krävs ökad visibilitet om
hur mycket konjunkturen avmattas, men framförallt skulle FED behöva backa tillbaka från kommunicerade höjningar. Fortsätter börserna att falla kommer det vara värderingarna i sig som blir katalysatorn då det helt enkelt kommer bli för billigt och attraktivt att köpa aktier igen.

Fondens utveckling

Fonden sjönk i värde med 0,99 procent under december månad, estimat för januari är +0,9 procent.

Nettoavkastning efter avgifter per månad (%)*

JanFebMarsAprMajJunJulAugSepOktNovDecHelår
20120,810,760,660,4-0,110,110,530,890,670,610,540,426,59
20130,350,190,471,630,66-0,821,060,090,480,681,170,386,5
20140,70,460,530,370,150,250,14-0,18-0,07-0,11-0,040,162,39
20151,01,150,330,06-0,27-1,30,82-0,87-0,570,250,410,151,13
2016-0,61-0,41-0,630,490,60,520,250,280,460,6-0,210,061,42
2017-0,010,270,630,380,371,050,00,880,51-0,520,844,4
2018-0,11-0,86-1,030,760,22-0,590,250,570,38-5,91-0,09-0,99-7,39

*avkastningen för 2017 exkluderar side-pocket

Erik Lundqvist

Förvaltare 

Fondfakta, andelsklass A, SEK
NAV 28 december 201878,11
ISINLU1233310959
Målavkastning + 4-6% netto per år
Nästa handelsdag25-feb 2019
LikviditetMåntlig
Legal strukturSICAV (AIF)
Förvaltning
Strategier7 (pos. 2, neg. 5)
Geografisk exp.
USD18%
Europa7%
Norden45%
Globalt30%
Nyckeltal
Avkastning senaste månad (december)-0,99%
Avkastning hittills i år-7,39%
Årsavkastning sedan start2,15%
Volatilitet (stdev) sedan start3,02%
Sharpekvot sedan start0,98
Andel positiva månader73%
Största värdetapp (1 mån)-5,91%

VIKTIG INFORMATION. Detta material utgör inte investeringsrådgivning. En fonds historiska avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Värdet på fondandelarna kan både öka och minska och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Fondens faktablad och informationsbroschyr finns på www.coeli.se och kan även erhållas direkt från Coeli.

Erik Lundkvist

Kapitalförvaltare Strategifonder samt Coeli Balanserad

 • Har arbetat på Coeli sedan 2004
 • Mer än 15 år i branschen
 • Magisterexamen i nationalekonomi från Örebros universitet samt auktoriserad finansanalytiker, CEFA, från Handelshögskolan i Stockholm

Erik är Chief Investment Officer på Coeli och har det övergripande ansvaret för bolagets kapitalförvaltning och tillgångsallokering. Erik är även ansvarig för kapitalförvaltningen av Coelis strategiska portföljer samt för utvärderingen av nya kapitalförvaltarteam. Erik har över tio års erfarenhet av kapitalförvaltning och analys.

Mikael Petersson

Kapitalförvaltare Coeli Absolute European Equity

 • Arbetat på Coeli sedan 2018
 • Mer än 25 års erfarenhet av finansbranschen
 • BSc från Lunds Universitet

Mikael Petersson är ansvarig förvaltare för Coeli Absolute European Equity och har många års erfarenhet av fondförvaltning. Mikael har arbetat för några av de mest framgångsrika hedgefondsfirmorna i Europa såsom Lansdowne Partners och Kairos Investment Management i London. Han har även framgångsrikt varit med och startat och bedrivit egen verksamhet i Zug där Coeli var en tidig investerare.

Coelis kapitalförvaltare Hans-Henrik Skov

Hans-Henrik Skov

Kapitalförvaltare Coeli Frontier Markets

 • Har arbetat på Coeli sedan 2014
 • Mer än 12 år i branschen
 • Master of Science i finansiering från Copenhagen Business School. Har även studerat vid Lubin School of Business och California State University.

Hans-Henrik Skov är tillsammans med James Bannan ansvarig kapitalförvaltare för Coeli Frontier Markets och har förvaltat aktier i gränsmarknader sedan maj 2007. Han arbetade för Bankinvest Asset Management från maj 2007 till februari 2014, där han delade förvaltningsansvaret för Bankinvests Frontier Markets fonder. Hans-Henrik arbetade dessförinnan för Barclays Capital och JP Morgan i London. Fonden Coeli Frontier Markets vann 2018 det prestigefulla Thomson Reuters Lipper Fund Award för bästa fond i sin kategori.

Coelis kapitalförvaltare James Bannan

James Bannan

Kapitalförvaltare Coeli Frontier Markets

 • Arbetat på Coeli sedan 2014
 • Mer än 12 års erfarenhet av branschen
 • Auktoriserad revisor från Institute of Chartered Accountants, Australien

James Bannan är tillsammans med Hans-Henrik Skov ansvarig kapitalförvaltare för Coeli Frontier Markets och har investerat i gränsmarknadsländer i över 10 år. James har bland annat delat förvaltningsansvar för Bankinvest Frontier Marketsfonder tillsammans med Hans-Henrik sedan maj 2011. Dessförinnan bodde James i Ho Chi Minh City, Vietnam i 5 år och arbetade med Bankinvest Private Equity New Markets fonder. Fonderna med vintage 2006-2010 var av Prequin rankade som de som skapat högst avkastning i Asien med över 50 procent i värdestegring. Före sin tid i Vietnam, arbetade James med M&A på KPMG i Sydney och Köpenhamn, där han genomförde flera transaktioner i gränsmarknadsländer. Fonden Coeli Frontier Markets vann 2018 det prestigefulla Thomson Reuters Lipper Fund Award för bästa fond i sin kategori.

Coeli Andreas Brock

Andreas Brock, CFA

Kapitalförvaltare Coeli Global Selektiv

 • Arbetat på Coeli sedan 2014
 • Mer än 10 år i branschen
 • MBA från London Business School, kandidatexamen från Lunds Universitet och är CFA Charterholder

Andreas Brock är ansvarig förvaltare för Coeli Global Selektiv och har lång erfarenhet av både aktieanalys och förvaltning. Innan Andreas kom till Coeli ansvarade han för nordisk verkstadsanalys på Nordea. Dessförinnan arbetade han som kapitalförvaltare på Capital Group i London. Före sin tid i London, arbetade Andreas med företagsförvärv för ABB i Kina. Andreas var medlem i styrelsen för CFA Sweden 2015-2017.

Coeli Henrik Milton

Henrik Milton

Kapitalförvaltare Coeli Global Selektiv

 • Har arbetat på Coeli sedan 2016
 • Mer än 17 års erfarenhet av branschen
 • Masterexamen i Finans från Lunds Universitet

Henrik Milton är tillsammans med Andreas Brock ansvarig förvaltare för Coeli Global Selektiv. Henrik har lång erfarenhet av aktieanalys och portföljförvaltning. Han har tidigare bland annat arbetat som fondförvaltare på Capinordic Asset Management där han ansvarade för fonderna Global Opportunities och BRICA fram till och med år 2010.

Gustav Fransson

Kapitalförvaltare Coeli Likviditetsstrategi & Coeli Nordisk Företagsobligationsfond

 • Har arbetat på Coeli sedan 2009
 • Mer än 10 år i branschen
 • Civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm.

Gustav har varit verksam i finansbranschen sedan 2006 och har erfarenheter från olika roller inom kapitalförvaltning och bankverksamhet. Innan han började arbeta för Coeli 2008 var han anställd som fastighetsanalytiker på Royal Bank of Scotland, Nordic Branch.

porträttbild man

Alexander Wahlman

Senior Analytiker Coeli Likviditetsstrategi & Coeli Nordisk Företagsobligationsfond

 • Arbetat på Coeli sedan 2018
 • Arbetat i finansbranschen sedan 2014
 • MSc från Rotterdam School of Management och kandidatexamen från Mercyhurst University

Alexander Wahlman är Senior Analytiker på fonderna Coeli Likviditetstrategi och Coeli Nordisk Företagsobligationsfond. Innan Alexander kom till Coeli arbetade han för Danske Bank med företagsfinansiering och bolagsanalys.

Coeli Arne Lundberg

Arne Lundberg

Kapitalförvaltare Strategifonder samt Coeli Balanserad

 • Arbetat på Coeli sedan 2019
 • Mer än 30 års erfarenhet av branschen
 • Utbildad vid Handelshögskolan i Stockholm och är civilekonom, DHS, med inriktning mot finansiell ekonomi.

Arne Lundberg är kapitalförvaltare för Coeli Balanserad och Coelis strategifonder. Arne har 30 års erfarenhet av kapitalförvaltning med individuellt placeringsansvar inom aktie- och hedgefondsförvaltning. Han kommer senast från Söderberg & Partners och innan dess från Consortum Kapitalförvaltning. Där var Arne ansvarig för en svensk aktiestrategi, kallad Svenska Bolag. Arne var under många år chef för SEB Investment Management i London och har dessutom arbetat på två hedgefonder, ZAN Partners i London och 3C Asset Management i Stockholm.

Joel Etzler

Kapitalförvaltare Coeli Energy Transition

 • Arbetat på Coeli sedan 2019
 • Mer än 13 års erfarenhet av finansbranschen
 • MSc från Kungliga Tekniska Högskolan

Joel Etzler är Förvaltare och grundare av fonden Coeli Energy Transition och har mer än 13 år i branschen med investeringserfarenhet från både publika och privata investeringar. Joel började arbeta tillsammans med Kalvoy på Horizon Asset i London i 2012 och spenderade dessförinnan fem år inom Private Equity på Morgan Stanley i London. Joel började sin investeringskarriär inom teknologisektorn på Swedbank Robur i Stockholm, 2006.

Vidar Kalvoy

Kapitalförvaltare Coeli Energy Transition

 • Arbetat på Coeli sedan 2019
 • Mer än 20 års erfarenhet av finansbranschen
 • MBA från IESE i Barcelona, MSc från Norska Handelshögskolan

Vidar Kalvoy är ansvarig Förvaltare och grundare av fonden Coeli Energy Transition. Vidar har över 20 års erfarenhet från aktieförvaltning och aktieanalys. Under nio år var han ansvarig för energiinvesteringarna på Horizon Asset i London, en marknadsneutral hedgefond. Vidar har även förvaltat energiaktier på en annan Londonbaserad hedgefond samt arbetat som aktieanalytiker inom teknologisektorn både i Frankfurt och i Oslo.